Amplified Bible

Psalm 47

God the King of the Earth.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1O clap your hands, all you people;
Shout to God with the voice of triumph and songs of joy.

For the Lord Most High is to be feared [and worshiped with awe-inspired reverence and obedience];
He is a great King over all the earth.

He subdues peoples under us
And nations under our feet.

He chooses our inheritance for us,
The glory and excellence of Jacob whom He loves. Selah.


God has ascended amid shouting,
The Lord with the sound of a trumpet.

Sing praises to God, sing praises;
Sing praises to our King, sing praises.

For God is the King of all the earth;
Sing praises in a skillful psalm and with understanding.

God reigns over the nations;
God sits on His holy throne.

The princes of the people have gathered together as the people of the God of Abraham,
For the shields of the earth belong to God;
He is highly exalted.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 47

Ang Dios ang Hari sa Bug-os nga Kalibutan

1Tanan nga mga nasyon,
magpalakpak kamo kag maghinugyaw sa Dios tungod sa kalipay.
Daw ano ka talahuron ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios.
Gamhanan siya nga hari sa bug-os nga kalibutan.
Ginapasakop niya sa amon nga mga Israelinhon ang mga nasyon.
Ginpili niya para sa amon ang duta nga amon panublion, nga ginpabugal sang iya hinigugma nga si Jacob.
Ang Dios nagapasaka sa iya trono samtang nagahinugyaw ang mga tawo sa kalipay kag nagatunog ang mga budyong.

Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Dios.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa aton hari.
Kay ang Dios amo ang hari sang bug-os nga kalibutan.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga kanta.
Nagapungko siya sa iya balaan nga trono nga nagagahom sa mga nasyon.
Nagatipon ang mga pangulo sang mga nasyon upod sa katawhan sang Dios ni Abraham.
Kay ang mga pangulo sa kalibutan iya sang Dios.
Dalayawon gid siya.