Mateusza 4 – SZ-PL & CCB

Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 4:1-25

耶稣受试探

1后来,耶稣被圣灵带到旷野,去受魔鬼的试探。 2耶稣禁食了四十昼夜后,很饥饿。 3试探者前来对祂说:“如果你是上帝的儿子,可以叫这些石头变成食物。”

4耶稣回答说:“圣经上说,‘人活着不是单靠食物,乃是靠上帝口中的每一句话。’”

5魔鬼又带祂进圣城,让祂站在圣殿的最高处, 6说:“如果你是上帝的儿子,就跳下去吧!因为圣经上说,‘上帝会差遣祂的天使用手托住你,不让你的脚碰在石头上。’”

7耶稣回答说:“圣经上也说,‘不可试探主——你的上帝。’”

8魔鬼再带耶稣到一座极高的山上,把世上万国及其荣华富贵展示给祂看, 9说:“如果你俯伏敬拜我,我就把这一切都给你。”

10耶稣说:“撒旦,走开!圣经上说,‘要敬拜主——你的上帝,单单事奉祂。’”

11于是魔鬼离开了耶稣,这时有天使前来伺候祂。

开始传道

12耶稣听见约翰被捕入狱,就回到加利利13后来,祂离开拿撒勒迦百农住。迦百农靠近湖边,在西布伦拿弗他利地区。 14这就应验了以赛亚先知的话:

15西布伦拿弗他利

沿海一带及约旦河东、外族人居住的加利利啊!

16你们住在黑暗中的人看见了大光,

活在死亡阴影下的人被光照亮了!”

17从那时起,耶稣开始传道:“悔改吧,因为天国临近了!”

呼召门徒

18耶稣沿着加利利湖边行走的时候,看见被称为彼得西门安得烈两兄弟正在撒网打鱼,他们是渔夫。 19耶稣对他们说:“来跟从我!我要使你们成为得人的渔夫。” 20他们立刻撇下渔网,跟从了耶稣。 21耶稣再往前走,又看见雅各约翰两兄弟正和父亲西庇太一起在船上补渔网。耶稣呼召他们, 22他们马上离开渔船,辞别父亲,跟从了耶稣。

教导和医治

23耶稣走遍加利利,在各个会堂里教导人,宣讲天国的福音,医治人们各样的疾病。 24祂的名声传遍了整个叙利亚。人们把一切患病的,就是患各种疾病的、疼痛的、癫痫的、瘫痪的,以及被鬼附身的都带到祂面前,祂都医治了他们。 25因此,有大群的人跟从了祂,他们来自加利利低加坡里耶路撒冷犹太约旦河东。