Słowo Życia

Galacjan 5:1-26

Wolność w Chrystusie

1Chrystus dał nam wolność. Strzeżcie więc tej wolności i nie dajcie się niczym zniewolić!

2Ja, Paweł, zapewniam was, że jeśli poddacie się obrzędowi obrzezania, sądząc, że dzięki temu zostaniecie uniewinnieni przez Boga, to Chrystus na nic się wam nie przyda. 3Ponownie uprzedzam was, że ten, kto poddaje się obrzezaniu, jest zobowiązany do przestrzegania całego Prawa Mojżesza. 4Wy, którzy pragniecie dostąpić uniewinnienia dzięki przestrzeganiu Prawa, wiedzcie, że zerwaliście z Chrystusem—sami pozbawiliście się Bożej łaski!

5My natomiast, zapewnieni przez Ducha Świętego, ufamy, że Bóg uniewinni nas dlatego, że wierzymy Jezusowi. 6Jeśli ktoś bowiem wierzy Chrystusowi Jezusowi, to obrzezanie lub jego brak nie mają w jego przypadku żadnego znaczenia; liczy się tylko jego wiara, która objawia się w miłości do innych.

7Tak dobrze wystartowaliście! Kto wam przeszkodził biec drogą prawdy? 8Z pewnością nie Ten, który was powołał do wolności. 9Pamiętajcie, że odrobina kwasu przenika całe ciasto. 10Pan dał mi przekonanie, że zgodzicie się ze mną. Ten zaś, który sieje wśród was zamęt, kimkolwiek jest, poniesie karę.

11Niektórzy twierdzą jednak, że nawet ja sam wzywałem pogan do poddania się obrzezaniu. Jeśli taka jest prawda, to dlaczego jestem prześladowany przez żydowskich przywódców? Gdybym nauczał ludzi, że mają poddać się obrzezaniu, to dobra nowina o śmierci Chrystusa na krzyżu nie spotykałaby się przecież z takim sprzeciwem. 12Oby ci, którzy was podburzają i nakłaniają do obrzezania, sami sobie coś odcięli.

13Przyjaciele, zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, aby gonić za przyjemnościami, ale aby okazywać innym miłość i pomagać im. 14Całe Prawo Mojżesza streszcza się bowiem w jednym przykazaniu: „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”. 15Jeśli więc zachowujecie się jak dzikie zwierzęta, kąsające się nawzajem i skaczące innym do oczu, to uważajcie, żebyście się przypadkiem nawzajem nie pożarli.

Życie poddane Duchowi Świętemu

16Posłuchajcie mnie! Niech waszym życiem kieruje Duch Święty, a wtedy nie będziecie ulegać grzesznym pragnieniom. 17Pomiędzy Duchem a ludzkimi grzesznymi pragnieniami istnieje bowiem konflikt. Siły te są sobie przeciwne, dlatego nie możecie żyć tak, jak czujecie, że powinniście. 18Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi Świętemu, Prawo Mojżesza nie będzie miało nad wami żadnej władzy.

19Uleganie grzesznym ludzkim pragnieniom prowadzi do: rozwiązłości seksualnej, nieczystości, niemoralności, 20oddawania czci podobiznom bożków, czarów, nienawiści, kłótliwości, zazdrości, gniewu, egoistycznych ambicji, niezgody, rozłamów, 21zawiści, pijaństwa, hucznych imprez i innych tego typu zachowań. Po raz kolejny przypominam wam, że ci, którzy tak żyją, nie wejdą do królestwa Bożego.

22Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest: miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa. 24Ci zaś, którzy należą do Chrystusa, przybili do Jego krzyża swoje ludzkie skłonności i grzeszne pragnienia.

25Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to pozwólmy, aby On nas prowadził. 26I nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnych nieporozumień i zawiści.

Священное Писание

Галатам 5:1-26

1Масих освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твёрдо и не подвергайтесь вновь рабству Закона.

Свобода последователей Исы Масиха

2Слушайте, что я, Паул, вам говорю. Если вы соглашаетесь пойти под власть Закона, приняв обряд обрезания, значит, Масих не принесёт вам никакой пользы5:2 Обрезание как знак старого священного соглашения, символизировал собой посвящение в иудаизм и, строго говоря, подчинение требованиям и повелениям Таурата. В данном месте Паул не осуждает обрезание как таковое (см. Деян. 16:1-3; Гал. 5:6), но он выступает против учения, что обрезание необходимо для оправдания перед Всевышним, что оно служит условием для спасения (см. Деян. 15:1).. 3Ещё раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнять и весь Закон. 4Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением Закона, то вы уже не с Масихом, вы отпали от благодати. 5Но мы с уверенностью от Духа ожидаем оправдания перед Всевышним через веру в Масиха. 6В единении с Исой Масихом не имеет значения ни обрезание, ни необрезание, и единственное, что решает всё, – это вера, которая действует через любовь.

7Вы начали забег хорошо, так кто же помешал вам быть послушными истине? 8Подбил вас на это безусловно не Тот, Кто призвал вас. 9Помните, что немного дрожжей могут заквасить всё тесто5:9 То есть даже небольшое искажение истины может испортить всю общину верующих.. 10Наша с вами жизнь в единении с Повелителем вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому, и тот, кто ввёл вас в заблуждение, понесёт своё наказание, кто бы он ни был.

11Братья, если бы я проповедовал необходимость обрезания, то за что было бы меня преследовать? И если бы я больше не возвещал спасение через жертву Масиха на кресте, то никто бы не был обозлён5:11 Букв.: «Тогда соблазн креста прекратился бы».. 12Пусть лучше те, кто ввёл вас в заблуждение, будут не только обрезаны, но более того, отрежут себе всё.

13Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а, наоборот, служите друг другу с любовью. 14Ведь вся суть Закона заключена в одном повелении: «Люби ближнего твоего, как самого себя»5:14 Лев. 19:18; см. также Мат. 22:39-40.. 15А если вы продолжаете грызть и поедать друг друга, то смотрите, как бы вам вообще друг друга не истребить!

Жизнь под руководством Духа

16А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. 17Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. 18Но если вами руководит Дух, то вы уже не под Законом.

19Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота, распутство, 20идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, 21зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Ещё раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, не наследуют Царства Всевышнего.

22Плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, 23кротость, умение владеть собой. Против таких людей5:23 Или: «качеств». Закон ничего не имеет.

24Те, кто принадлежит Исе Масиху, распяли свою греховную природу вместе с её страстями и нечистыми желаниями. 25Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. 26Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу.