Słowo Życia

Apokalipsa 13:1-18

Bestia z morza

1Wtedy zobaczyłem dziwną bestię, wyłaniającą się z morza. Miała siedem głów, dziesięć rogów, a na nich—dziesięć koron. Na głowach miała wypisane imiona obrażające Boga. 2Bestia ta przypominała lamparta, ale miała niedźwiedzie łapy i lwią paszczę. Smok przekazał jej całą swoją moc, tron i wielką władzę.

3Jedna z głów bestii została śmiertelnie raniona, ale rana ta została nagle uleczona. Wtedy cały świat podziwiał bestię 4i oddawał cześć smokowi, bo to on obdarzył ją taką potęgą. Ludzie oddawali cześć również samej bestii, mówiąc: „Kto może się z nią równać? Kto może stanąć z nią do walki?”.

5Następnie pozwolono bestii bluźnić przeciwko Bogu i działać przez czterdzieści dwa miesiące. 6Otworzyła więc paszczę i zaczęła obrażać Boga oraz Jego świątynię, i poniżać mieszkańców nieba. 7Pozwolono jej walczyć ze świętymi i pokonać ich. I dostała władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami świata. 8A wszyscy ludzie, których imion nie zapisano przed powstaniem świata w księdze życia zabitego Baranka, oddadzą cześć bestii.

9Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie:

10Ten, kto ma trafić do więzienia,

zostanie uwięziony;

ten zaś, kto ma zginąć,

zostanie zamordowany.

Czas ten będzie bowiem dla świętych

próbą wytrwałości i wiary.

Bestia z ziemi

11Potem zobaczyłem inną bestię, wyłaniającą się z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, ale przemawiała jak smok. 12Besta ta sprawowała władzę w imieniu pierwszej bestii, która została uleczona ze śmiertelnej rany, i wzywała całą ziemię i jej mieszkańców do otaczania jej czcią. 13Bestia z ziemi dokonywała niezwykłych cudów—na oczach ludzi zrzucała nawet na ziemię ogień z nieba. 14W ten sposób oszukiwała ich, nakłaniając do oddawania czci pierwszej bestii. Rozkazała im nawet wykonać wielki posąg bestii, która wcześniej została śmiertelnie raniona, ale ożyła. 15Pozwolono jej nawet ożywić ten posąg i sprawić, aby przemówił! Gdy to uczyniła, posąg ten sprawił, że wszyscy, którzy nie chcieli się przed nim pokłonić, zostali skazani na śmierć. 16Rozkazał również, aby wszystkim ludziom—wielkim i małym, biednym i bogatym, niewolnikom i wolnym—na prawej ręce lub na czole umieszczono znak. 17-18Bez tego oznaczenia nie można było niczego sprzedać ani kupić. Znakiem tym było zaś imię bestii lub jej cyfrowy symbol: sześćset sześćdziesiąt sześć. Liczba ta oznacza pewnego człowieka. Aby odkryć jej znaczenie, potrzeba jednak dużej mądrości. Kto ją posiada, niech rozszyfruje liczbę bestii.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 13:1-18

兩隻怪獸

1我又看見一隻怪獸從海中上來,有七頭十角,每隻角上都戴著一個冠冕,每個頭上都寫著褻瀆上帝的名號。 2牠看起來像豹,卻有熊的腳和獅子的口。巨龍將自己的能力、王位和大權柄都交給了怪獸。 3我看見怪獸的一個頭似乎受了致命傷,這傷卻復原了。全世界的人都驚奇地跟從了牠。 4他們拜巨龍,因為巨龍將自己的權力給了怪獸。他們又拜怪獸,說:「有誰比得上這獸呢?誰能與牠對抗呢?」 5巨龍又使怪獸說狂妄、褻瀆的話,並給牠權柄,可以任意妄為四十二個月。 6怪獸開口褻瀆上帝的名、上帝的居所和一切居住在天上的。 7牠又獲准去攻打聖徒,征服他們,並得到權柄制伏各民族、各部落、各語言族群、各國家。 8凡住在地上的人,就是從創世以來名字沒有記在被殺羔羊的生命冊上的,都會崇拜怪獸。

9凡有耳朵的都應當聽。

10該被擄的人必被擄,

該被刀殺的必被刀殺。

因此,聖徒需要堅忍和信心。

11我又看見另一隻怪獸從地裡竄出來,牠的兩隻角像羔羊的角,說話卻像龍, 12在頭一隻怪獸面前行使頭一隻怪獸的一切權柄。牠命令世上的人拜曾受了致命傷但已復原的頭一隻怪獸, 13又行大奇蹟,當眾叫火從天降到地上。 14牠在頭一隻怪獸面前獲准行奇蹟,欺騙了普世的人,並吩咐他們為受了刀傷卻仍然活著的頭一隻怪獸塑像。 15牠又獲准給怪獸的塑像生命氣息,使牠不但能說話,還能使所有不敬拜那像的人遭害。 16牠又強迫所有的人,不論老少、尊卑、貧富、自由人或奴隸,都在右手或額上接受印記。 17凡沒有蓋上怪獸印記的,就是沒有怪獸的名字或代號的,都不能做買賣。 18這裡藏有玄機,聰明的人可以計算那怪獸的代號,因為那是一個人的代號,是「六百六十六」。