Słowo Życia

2 Tesaloniczan 1:1-12

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

3Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! 4Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

5A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. 6Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, 7a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. 8Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. 9Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

La Bible du Semeur

2 Thessaloniciens 1:1-12

Salutation

1Paul, Silvain et Timothée saluent l’Eglise des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ.

2Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ.

Prière de reconnaissance et encouragements

3Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et, en chacun de vous, l’amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d’augmenter.

4Aussi exprimons-nous dans les Eglises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez.

5Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. 6En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, 7et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel, avec ses anges puissants 8et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme ils le méritent ceux qui ne connaissent pas Dieu1.8 Ex 3.2 ; Es 66.15 ; Jr 10.25. et qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. 9Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse1.9 Es 2.10. 10lorsqu’il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne des membres du peuple saint1.10 Autre traduction : de ses saints anges. et admiré dans la personne de tous les croyants1.10 D’autres comprennent : honoré par ceux qui lui appartiennent et admiré par tous les croyants.. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé.

11C’est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous : qu’il vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l’œuvre que votre foi vous fait entreprendre. 12Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui1.12 Autre traduction : honoré par vous … honorés par lui. ; ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ1.12 Autre traduction : de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ..