Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 2

Brevet till församlingen i Efesos

1Skriv ett brev till ledaren för församlingen i Efesos och säg honom detta:Detta är ett budskap från honom, som går omkring i sina församlingar och som håller dess ledare i sin högra hand.Han säger till dig:

Jag vet hur många goda gärningar du gör. Jag har sett ditt intensiva arbete och ditt tålamod. Jag vet att du inte tolererar synd bland dina medlemmar. Jag vet att du noga har granskat dem som påstår att de är apostlar, men inte är det. Du har förstått att de ljuger.

Du har tålmodigt lidit för mig, och inte gett upp.

Ändå finns det något som inte är som det ska vara: Du älskar mig inte längre som du gjorde från början.

Tänk på den första tidens kärlek - vilken skillnad mot nu! Vänd om, kom tillbaka till mig och gör vad du gjorde förr. Annars kommer jag och flyttar din ljusstake från dess plats.

Men detta är bra hos dig: Du hatar de fräcka nikolaiternas handlingar, precis som jag gör.

Om du kan höra, så lyssna till vad Anden säger till församlingarna: Alla som segrar ska jag låta äta frukt från livets träd i Guds paradis.

Brevet till församlingen i Smyrna

Skriv detta brev till ledaren för församlingen i Smyrna: Detta budskap kommer från honom som är den förste och den siste, som var död men kom tillbaka till livet.

Jag vet hur mycket du lider för Herren. Jag vet också hur de som är emot dig förtalar dig, de som säger att de är judar - Guds barn - men inte är det, för de går Satans ärenden.

10 Oroa dig inte för de lidanden som väntar dig. Djävulen kommer nämligen snart att kasta några av er i fängelse för att pröva er. Ni kommer att bli förföljda under tio dagar! Stå fast vid er tro till och med när ni möter döden, och jag ska ge er livets segerkrans.

11 Om du kan höra, så lyssna till vad Anden säger till församlingarna: den som segrar ska inte komma under Guds dom.

Brevet till församlingen i Pergamon

12 Skriv detta brev till ledaren för församlingen i Pergamon:Detta budskap kommer från honom som har det skarpa och dubbelsidiga svärdet.

13 Jag vet mycket väl att du bor i den stad där Satan har sin tron. Trots detta har du förblivit trogen mot mig, och vägrat att förneka mig, till och med när Satans anhängare gjorde mitt trogna vittne Antipas till martyr mitt ibland er.

14 Och ändå har jag något emot dig. Du accepterar att det finns några bland er, som handlar likt Bileam - Bileam, som undervisade Balak om hur man skulle få Israels folk på fall genom att leda dem in i sexuella synder och uppmuntra dem att äta kött som offrats åt avgudar.

15 Ja, det finns verkligen några bland er som följer i nikolaiternas fotspår.

16 Vänd om! Annars ska jag oväntat komma till dig och strida mot dem med min muns svärd.

17 Om du kan höra, så lyssna till vad Anden säger till församlingarna: Alla som segrar över det onda ska få äta bröd från himlen. Och jag ska ge var och en en vit sten, och på stenen ska jag gravera in ett nytt namn, som ingen annan känner än den som får det.

Brevet till församlingen i Thyatira

18 Skriv detta brev till ledaren för församlingen i Thyatira:Detta budskap kommer från Guds Son, vars ögon är som genomträngande eldslågor och vars fötter skiner som guld.

19 Jag ser alla dina goda handlingar - din omtanke om de fattiga, dina gåvor till dem och ditt tjänande. Jag känner också till din kärlek, din tro och ditt tålamod, och i dag är ditt engagemang större än någonsin.

20 Ändå har jag detta emot dig: Du tillåter kvinnan Isebel, som själv kallar sig profetissa, att förföra mina tjänare till att leva i omoral och till att äta kött som har offrats till avgudar.

21 Lyssna nu noga till vad jag säger:

22 Jag ska lägga henne på sjukbädden tillsammans med alla hennes omoraliska efterföljare. Där ska de få uppleva olidliga plågor, om de inte vänder om till mig och ångrar sin synd med henne.

23 Och hennes barn ska drabbas av döden. Och alla församlingar ska få veta, att jag är den som genomskådar människorna och känner deras hemligaste tankar och önskningar. Och jag ska ge var och en av er den lön han förtjänar.

24-25 När det gäller er andra i församlingen i Thyatira, ni som inte har följt denna falska lära (dessa djupare sanningar, som de kallar det - Satans djupheter är vad det är), så tänker jag inte kräva något mer av er. Håll bara stadigt fast vid vad ni har tills jag kommer.

26 Åt alla som segrar över ondskan och som fortsätter att göra det som är min vilja ända till slutet, ska jag ge makt över folken.

27 De ska styra dem med järnhand, och få samma makt att regera över dem som jag fått av min Far. De ska krossas som en lerkruka som slås i småbitar.

28 Och jag ska ge honom morgonstjärnan!

29 Om du kan höra, lyssna till vad Anden säger till församlingarna.

O Livro

Apocalipse 2

A mensagem para a igreja em Éfeso

1“Escreve ao anjo da igreja em Éfeso:

Esta é a mensagem que envia aquele que anda entre os sete castiçais de ouro, sustentando as sete estrelas com a mão direita: Eu conheço as coisas que tens feito. Observei o teu trabalho e a tua perseverança; sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não o são, verificando que são mentirosos. Tens perseverança, e tens sofrido por minha causa sem te cansares.

Há contudo uma coisa que tenho contra ti: o teu amor já não é o mesmo como no princípio. Lembra­te pois desses primeiros tempos, arrepende­te, e trabalha como fazias antes; caso contrário brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar se não te arrependeres. Há porém isto de bom a teu respeito: é que detestas as obras dos nicolaítas, tal como eu também.

Quem pode ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do fruto da ávore da vida que está no paraíso de Deus.”

A mensagem para a igreja em Esmirna

“Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:

Isto é o que diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e voltou à vida. Eu sei tudo o que tens sofrido, sei a tua pobreza — e contudo és rico! Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não o são; são antes uma congregação de Satanás. 10 Não receies aquilo que virás a sofrer. O Diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vos pôr à prova.

Hão­de ser perseguidos durante dez dias. Sê fiel até à morte e eu te darei a coroa da vida.

11 Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. O que vencer não terá que sofrer a segunda morte.”

A mensagem para a igreja em Pérgamo

12/13 “Escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo:

Esta é a mensagem que dirige aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei onde vives, que é onde está o trono de Satanás. E apesar disso permaneces­me fiel e recusaste negar­me quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio, onde Satanás domina.

14 Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando­o a participar nas celebrações aos ídolos e a entregarem­se à imoralidade sexual. 15 Tu também tens seguidores do ensino dos nicolaítas. 16 Arrepende­te; caso contrário em breve virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca.

17 Que quem pode ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer comerá do maná escondido; e a cada um darei uma pedra branca em que estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe.”

A mensagem para a igreja em Tiatira

18 “Ao anjo da igreja em Tiatira:

Isto diz o Filho de Deus cujos olhos são como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze resplandecente: 19 Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência nas provações. Vejo que tem havido progresso em todas estas coisas.

20 Mas tenho isto contra ti: Permites que essa mulher Jezabel, que se considera ela própria profetiza, engane os meus servos ensinando­os a prostituírem­se e a comerem dos sacrifícios feitos aos ídolos. 21 Dei­lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Não quer converter­se da sua imoralidade. 22 Eu a porei sobre uma cama de sofrimento, juntamente com todos os que adulteram com ela; a menos que se arrependam; 23 e ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu conheço a mente e o coração dos homens. Darei a cada um aquilo que merece segundo as suas obras. 24 Quanto aos restantes membros da igreja em Tiatira, que não seguiram estes falsos ensinos (que não são mais do que profundezas de Satanás), nada mais vos pedirei além do que já pedi. 25 Mas, aquilo que já têm, retenham­no até que eu venha.

26 E ao que vencer, que fizer até ao fim o que me agrada, dar­lhe­ei autoridade sobre as nações, 27 para governá­las com uma vara de ferro, segundo a autoridade que também recebi de meu Pai, e poderá destruí­las como se quebra um vaso de barro. 28 E lhe darei a estrela da manhã!

29 Os que podem ouvir que ouçam o que o Espírito diz às igrejas.”