Swedish Contemporary Bible

Titus 1

Hälsning

1Från Paulus, som är Guds tjänare och apostel[a] åt Jesus Kristus[b], sänd att föra Guds utvalda till tro och kunskap om sanningen, som leder till gudsfruktan 2och som ger hopp om evigt liv. Gud, som aldrig ljuger, lovade det ju för oändligt länge sedan. 3När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes åt mig i enlighet med en befallning från Gud, vår Frälsare.

4Till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro.

Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Frälsare.

Titus uppdrag på Kreta

5Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle avsluta det som ännu inte var gjort och utse ledare i varje stad enligt mina instruktioner. 6De ska vara män som det inte finns något att anmärka på, trogna i sitt äktenskap[c], och deras barn ska vara troende och inte kunna anklagas för ett vilt liv och olydnad.

7Den som är församlingsledare har ansvar för Guds verk, och därför ska det inte finnas något att anmärka på hos honom. Han får inte verka överlägsen, inte ha ett häftigt humör, inte missbruka alkohol, inte vara våldsam eller ha begär efter pengar. 8Han ska vara gästfri, älska att göra gott, vara självbehärskad och rättvis, helig och disciplinerad. 9Han ska hålla sig till det pålitliga budskap och den lära han har fått undervisning om, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och tillrättavisa motståndarna.

10Det finns nämligen många, särskilt bland de omskurna, som inte vill att någon ska bestämma över dem. De kommer med tomt prat och försöker lura andra, 11och detta måste stoppas. De har förstört hela familjer genom att sprida falska läror, och det för att de är ute efter är att tjäna pengar. 12En från deras eget folk, en av deras egna profeter, har sagt: ”Folket på Kreta ljuger ständigt. De är odjur, glupska och lata.” [d]13Detta vittnesbörd är sant. Ta därför itu med dem ordentligt, så att de får en sund tro. 14De måste sluta att lyssna till judiska myter och följa bud från människor som har vänt sig bort från sanningen.

15För de rena är allting rent, men för de orena och de som inte tror är ingenting rent, utan både deras sinnen och samveten är orena. 16De påstår att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, och inget gott kan komma ifrån dem.

Notas al pie

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:6 Ordagrant: en kvinnas man. Eller gifta bara en gång
  4. 1:12 Citatet är taget från en känd poet på Kreta som levde på 600 talet f.Kr. Han påstods ha förutsagt händelser som sedan inträffade och kallades därför profet.

New Living Translation

Titus 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to[a] those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. This truth gives them confidence that they have eternal life, which God—who does not lie—promised them before the world began. And now at just the right time he has revealed this message, which we announce to everyone. It is by the command of God our Savior that I have been entrusted with this work for him.

I am writing to Titus, my true son in the faith that we share.

May God the Father and Christ Jesus our Savior give you grace and peace.

Titus’s Work in Crete

I left you on the island of Crete so you could complete our work there and appoint elders in each town as I instructed you. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife,[b] and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious. A church leader[c] is a manager of God’s household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered; he must not be a heavy drinker,[d] violent, or dishonest with money.

Rather, he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught; then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong.

10 For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true of those who insist on circumcision for salvation. 11 They must be silenced, because they are turning whole families away from the truth by their false teaching. And they do it only for money. 12 Even one of their own men, a prophet from Crete, has said about them, “The people of Crete are all liars, cruel animals, and lazy gluttons.”[e] 13 This is true. So reprimand them sternly to make them strong in the faith. 14 They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth.

15 Everything is pure to those whose hearts are pure. But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and consciences are corrupted. 16 Such people claim they know God, but they deny him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good.

Notas al pie

  1. 1:1 Or to strengthen the faith of.
  2. 1:6 Or must have only one wife, or must be married only once; Greek reads must be the husband of one wife.
  3. 1:7a Or An overseer, or A bishop.
  4. 1:7b Greek must not drink too much wine.
  5. 1:12 This quotation is from Epimenides of Knossos.