Swedish Contemporary Bible

Psalms 82

Psalm 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.[a]

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar[b]

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.

Notas al pie

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34

New International Reader's Version

Psalm 82

Psalm 82

A psalm of Asaph.

God takes his place at the head of a large gathering of leaders.
    He announces his decisions among them.

He says, “How long will you stand up for those who aren’t fair to others?
    How long will you show mercy to sinful people?
Stand up for the weak and for children whose fathers have died.
    Protect the rights of people who are poor or treated badly.
Save those who are weak and needy.
    Save them from the power of sinful people.

“You leaders don’t know anything.
    You don’t understand anything.
You are in the dark about what is right.
    Law and order have been destroyed all over the world.

“I said, ‘You leaders are like gods.
    You are all children of the Most High God.’
But you will die, like mere human beings.
    You will die like every other leader.”

God, rise up. Judge the earth.
    All the nations belong to you.