Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Psalm 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.

King James Version

Psalm 65

1Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.

O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.

Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.

Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.

By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:

Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:

Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.

They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.

Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.

10 Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.

11 Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.

12 They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.

13 The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.