Swedish Contemporary Bible

Psalms 35

Psalm 35

En bön om räddning

1Av David.

Herre, bekämpa dem som bekämpar mig!

Strid mot dem som strider mot mig!

2Ta rustningen och skölden,

res dig och kom till min hjälp!

3Lyft spjutet och lansen mot mina förföljare!

Säg till mig: ”Jag är din räddning!”

4Låt dem som är ute efter mitt liv komma på skam och vanära!

Låt dem som planerar för min undergång få vända sig bort i skam!

5Låt dem blåsa bort som agnar för vinden,

när Herrens ängel jagar bort dem.

6Gör deras väg mörk och hal,

när Herrens ängel förföljer dem!

7Utan orsak har de lagt ut ett nät för mig

och grävt en fallgrop åt mig.

8Låt dem drabbas av undergång

utan att de vet om det,

fastna i sina egna nät som de lagt ut,

falla i sin egen grop, till sin undergång.

9Men jag ska jubla i Herren

och glädja mig över hans räddning.

10Med hela min kropp ropar jag:

Herre, vem är som du?

Du räddar den svage från den starke

och den fattige och den nödställde från dem som plundrar dem.”

11Falska vittnen kommer emot mig.

De frågar mig om sådant som jag inte vet något om.

12De lönar mig med ont för gott,

jag är övergiven.

13När de var sjuka, klädde jag mig i säcktyg,

jag ödmjukade mig själv med fasta,

men min bön återvände bara till mig.[a]

14Som om det varit min vän eller bror

eller som i sorg efter en mor

gick jag sorgklädd och nerböjd.

15Men nu när jag själv snubblade,

samlades de i skadeglädje.

De samlades mot mig för anfall

utan att jag visste något.

De hånar mig utan hejd.

16De mobbar mig hånfullt,

liksom de gudlösa,

och gnisslar tänder mot mig.[b]

17Herre, hur länge ska du se på?

Rädda mig från deras illgärningar,

mitt dyrbara liv från dessa lejon!

18Jag ska då tacka dig inför den stora församlingen,

prisa dig inför folkhopen.

19Låt inte dem glädjas

som utan orsak är mina fiender,

låt inte dem blinka med ögonen

som utan anledning har hatat mig.

20Det de säger leder inte till fred,

och de tänker ut svekfulla planer mot de stilla i landet.

21De gapar mot mig och säger:

”Haha, det var väl vad vi skulle se!”

22Herre, du har sett detta.

Tig inte! Var inte långt borta från mig!

23Vakna, stå upp till mitt försvar,

min Gud och Herre, skaffa mig rätt!

24Skaffa mig rätt, i din rättfärdighet, Herre, min Gud,

låt dem inte få glädjas över mig.

25Låt dem inte få säga: ”Ha, det gick som vi ville!”

Låt dem inte säga: ”Nu har vi slukat honom.”

26Låt dem skämmas och förödmjukas

som gläder sig över min olycka,

låt dem klä sig i skam och förödmjukelse

som förhäver sig över mig!

27Men låt alla dem få jubla av glädje

som gläder sig över min rätt,

låt dem ständigt säga:

”Stor är Herren, som vill sin tjänares välgång!”

28Då ska jag vittna om din rättfärdighet,

lovprisa dig dagen lång.

Notas al pie

  1. 35:13 Grundtextens innebörd är osäker; mer ordagrant: min bön återvände till mitt bröst. Tanken kan vara att psalmisten inte blev bönhörd, eller möjligen bad med nedsänkt huvud, som också är en vanlig tolkning (i så fall en parallellism till ”jag ödmjukade mig själv”).
  2. 35:16 Grundtextens innebörd är osäker.

New International Version - UK

Psalm 35

Psalm 35

Of David.

Contend, Lord, with those who contend with me;
    fight against those who fight against me.
Take up shield and armour;
    arise and come to my aid.
Brandish spear and javelin[a]
    against those who pursue me.
Say to me,
    ‘I am your salvation.’

May those who seek my life
    be disgraced and put to shame;
may those who plot my ruin
    be turned back in dismay.
May they be like chaff before the wind,
    with the angel of the Lord driving them away;
may their path be dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.

Since they hid their net for me without cause
    and without cause dug a pit for me,
may ruin overtake them by surprise –
    may the net they hid entangle them,
    may they fall into the pit, to their ruin.
Then my soul will rejoice in the Lord
    and delight in his salvation.
10 My whole being will exclaim,
    ‘Who is like you, Lord?
You rescue the poor from those too strong for them,
    the poor and needy from those who rob them.’

11 Ruthless witnesses come forward;
    they question me on things I know nothing about.
12 They repay me evil for good
    and leave me like one bereaved.
13 Yet when they were ill, I put on sackcloth
    and humbled myself with fasting.
When my prayers returned to me unanswered,
14     I went about mourning
    as though for my friend or brother.
I bowed my head in grief
    as though weeping for my mother.
15 But when I stumbled, they gathered in glee;
    assailants gathered against me without my knowledge.
    They slandered me without ceasing.
16 Like the ungodly they maliciously mocked;[b]
    they gnashed their teeth at me.

17 How long, Lord, will you look on?
    Rescue me from their ravages,
    my precious life from these lions.
18 I will give you thanks in the great assembly;
    among the throngs I will praise you.
19 Do not let those gloat over me
    who are my enemies without cause;
do not let those who hate me without reason
    maliciously wink the eye.
20 They do not speak peaceably,
    but devise false accusations
    against those who live quietly in the land.
21 They sneer at me and say, ‘Aha! Aha!
    With our own eyes we have seen it.’

22 Lord, you have seen this; do not be silent.
    Do not be far from me, Lord.
23 Awake, and rise to my defence!
    Contend for me, my God and Lord.
24 Vindicate me in your righteousness, Lord my God;
    do not let them gloat over me.
25 Do not let them think, ‘Aha, just what we wanted!’
    or say, ‘We have swallowed him up.’

26 May all who gloat over my distress
    be put to shame and confusion;
may all who exalt themselves over me
    be clothed with shame and disgrace.
27 May those who delight in my vindication
    shout for joy and gladness;
may they always say, ‘The Lord be exalted,
    who delights in the well-being of his servant.’

28 My tongue will proclaim your righteousness,
    your praises all day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:3 Or and block the way
  2. Psalm 35:16 Septuagint; Hebrew may mean ungodly circle of mockers.