Swedish Contemporary Bible

Psalms 33

Psalm 33

Lovprisning till Skaparen och Herren

1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

för det hör till de rättsinniga att prisa honom!

2Prisa Herren med lyra,

sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!

3Sjung en ny sång för honom,

spela ljuvligt och ropa av glädje!

4Herrens ord är tillförlitligt,

allt han gör sker i trofasthet.

5Han älskar rätt och rättfärdighet.

Jorden är full av Herrens nåd.

6Genom Herrens ord blev himlarna till,

dess här genom hans muns ande.

7Han samlade havsvattnen till en plats,

han lade djupen där de skulle förvaras.

8Låt alla i hela världen frukta Herren,

alla jordens invånare visa vördnad för honom.

9För han talade, och det blev till,

han befallde, och det stod där.

10Herren gör folkens planer om intet,

han avvisar deras målsättningar.

11Herrens plan består för evigt,

hans avsikter från generation till generation.

12Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,

det folk som han har utvalt till sitt eget!

13Från himlen blickar Herren ner,

han ser varje människa.

14Han betraktar från sin boning

alla som bor på jorden,

15han som har skapat allas hjärtan

och vakar över allt de gör.

16Ingen kung kan räddas av en stor armé,

ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.

17Stridshästar ger falska hopp om räddning.

De är starka, men de kan inte rädda någon.

18Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

19Han räddar dem från döden

och håller dem vid liv under hungersnöd.

20Vi väntar på Herren,

han är vår hjälp och sköld.

21I honom har vi vår innerliga glädje.

Vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

för vi hoppas bara på dig.

King James Version

Psalm 33

1Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

Praise the Lord with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.

Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.

For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.

He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the Lord.

By the word of the Lord were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.

He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.

Let all the earth fear the Lord: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

10 The Lord bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.

11 The counsel of the Lord standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.

13 The Lord looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.

14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

15 He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.

16 There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.

17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.

18 Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

20 Our soul waiteth for the Lord: he is our help and our shield.

21 For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

22 Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.