Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.

New International Reader's Version

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing about your love and fairness.
    Lord, I will sing praise to you.
I will be careful to lead a life
    that is without blame.
    When will you come and help me?

In my own home I will lead a life
    that is without blame.
    I won’t look at anything that is evil and call it good.

I hate the acts of people who aren’t faithful to you.
    I won’t have anything to do with those things.
I will stay away from those whose hearts are twisted.
    I won’t have anything to do with what is evil.

I will get rid of anyone
    who tells lies about their neighbor in secret.
I won’t put up with anyone
    whose eyes and heart are proud.

I will look with favor on the faithful people in the land.
    They will live with me.
    Those whose lives are without blame will serve me.

No one who lies and cheats
    will live in my house.
No one who tells lies
    will serve me.

Every morning I will get rid of
    all the sinful people in the land.
I will remove from the city of the Lord
    everyone who does what is evil.