Nya Levande Bibeln

Mika 1

Jerusalem och Samaria anklagas

1Detta är budskap från Herren till Mika, som bodde i staden Moreset under de judiska kungarna Jotams, Ahas och Hiskias regeringar.Dessa budskap var riktade till både Samaria i Israel och Jerusalem i Juda och kom till Mika i form av syner:

Lyssna till mig alla nationer i hela världen! Herren anklagar er från sitt heliga tempel!

Se! Han kommer! Han lämnar sin tron i himlen, han kommer till jorden och går fram över bergstopparna.

De smälter under hans fötter som vax och flyter ner i dalarna som vatten från höjderna.

Varför händer detta? Jo, på grund av Israels och Judas synd! Vilken synd? Avgudadyrkan och förtryck - och värst är det i huvudstäderna Samaria och Jerusalem!

Därför ska Samaria läggas i ruiner, och dess gator ska plöjas upp och bli vingårdar. Herren ska riva ner murar och befästningar till grunden och vräka ner stenarna i dalen nedanför.

Alla dess vackra gudabilder ska slås i stycken, allt som betalats till de prostituerade i templen ska förstöras av eld, och alla avgudabilder kommer att krossas. Ja, det som Samaria gav till avgudadyrkan kommer på nytt att ges till prostituerade.

Jag, Mika, ska gråta och klaga. Jag ska yla som en schakal och klaga som en uggla. Jag ska gå naken och barfota i sorg och skam.

Mitt folks sår är alltför djupa för att kunna läkas. Herren står beredd vid Jerusalems portar för att straffa staden.

10 Tala inte om det i staden Gat! Låt dem inte se att ni gråter! Rulla er på marken i Bet-Leafra!

11 Där går folket från Safira bort för att bli slavar, nakna och skamsna. Folket i Saanan vågar inte gå utanför stadsmurarna. Bet-Haesel sörjer och står utan beskydd.

12 Folket i Marot hoppas förgäves på bättre dagar, men bara olyckor väntar dem, därför att Herren står emot Jerusalem.

13 Skynda er! Ta era snabbaste vagnar och fly, ni som bor i Lakis, för ni bor i den första av Juda städer som följde Israel i dess avgudadyrkan. Sedan följde alla städer i söder efter ert exempel.

14 Räkna inte mer med Moreset-Gat, för det finns inget hopp om att rädda den staden. Aksib har lurat kungarna i Israel genom att lova hjälp utan att kunna ge den.

15 Maresa ska intas av en erövrare. Gud själv ska föra er till doms.

16 Gråt och sörj över era små! De ska tas ifrån er, och ni ska aldrig få se dem igen. De förs bort som slavar till ett fjärran land. Raka era huvuden i sorg.

Nueva Biblia al Día

Miqueas 1

1Ésta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moréset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ésta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén.

La venida del Señor

Escuchen, pueblos todos;
    preste atención la tierra
    y todo lo que hay en ella.
Desde su *santo templo
    el Señor, el Señor omnipotente,
    será testigo en contra de ustedes.
¡Miren! Ya sale el Señor de su morada;
    ya baja y se encamina
    hacia las cumbres de la tierra.
A su paso se derriten las montañas
    como la cera junto al fuego;
se parten en dos los valles
    como partidos por el agua de un torrente.
Y todo esto por la transgresión de Jacob,
    por los pecados del pueblo de Israel.
¿Acaso no representa Samaria
    la transgresión de Jacob?
¿Y no es acaso en Jerusalén
    donde están los *santuarios paganos de Judá?
Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas:
    ¡convertida en campo arado para viñedos!
Arrojaré sus piedras al valle,
    y pondré al descubierto sus cimientos.
Todos sus ídolos serán hechos pedazos;
    toda su paga de prostituta será arrojada al fuego.
    Yo destrozaré todas sus imágenes.
Todo cuanto ganó como prostituta,
    en paga de prostituta se convertirá.

Lamento de Miqueas

Por eso lloraré y gritaré de dolor,
    y andaré descalzo y desnudo.
Aullaré como chacal
    y gemiré como avestruz.
Porque la herida de Samaria es incurable:
    ha llegado hasta Judá.
Se ha extendido hasta mi pueblo,
    ¡hasta la *entrada misma de Jerusalén!
10 No lo anuncien en Gat,[a]
    no se entreguen al llanto;
¡revuélquense de dolor
    en el polvo de Bet Leafrá![b]
11 Habitantes de Safir,[c]
    emigren desnudos y humillados.
Los habitantes de Zanán[d]
    no se atrevieron a salir.
Bet Ésel está gimiendo,
    y va a retirarles su apoyo.
12 Se retuercen esperando el bien,
    los habitantes de Marot;[e]
el Señor ha enviado el mal
    hasta la entrada misma de Jerusalén.

13 Habitantes de Laquis,[f]
    ¡enganchen al carro los corceles!
Con ustedes comenzó el pecado de la hija de *Sión;
    en ustedes se hallaron los delitos de Israel.
14 Por tanto, despídanse de Moréset Gat.
Los edificios de la ciudad de Aczib[g]
    son una trampa para los reyes de Israel.

15 Habitantes de Maresá,[h]
    yo enviaré contra ustedes un conquistador,
y hasta Adulán irá a parar
    la flor y nata de Israel.
16 Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza;
    haz duelo por tus amados hijos;
agranda tu calva como la del buitre,
    pues tus hijos te serán arrebatados.

Notas al pie

  1. Miqueas 1:10 En hebreo, Gat suena como el verbo que significa anuncien.
  2. Miqueas 1:10 En hebreo, Bet Leafrá significa casa de polvo.
  3. Miqueas 1:11 En hebreo, Safir significa placentero.
  4. Miqueas 1:11 En hebreo, Zanán suena como el verbo que significa salir.
  5. Miqueas 1:12 En hebreo, Marot suena como la palabra que significa amargura.
  6. Miqueas 1:13 En hebreo, Laquis suena como la palabra que significa corceles.
  7. Miqueas 1:14 En hebreo, Aczib significa destrucción.
  8. Miqueas 1:15 En hebreo, Maresá suena como la palabra que significa conquistador.