Nya Levande Bibeln

Matteus 17

Jesus förvandlas på berget

1Sex dagar senare tog Jesus Petrus, Jakob och hans bror Johannes med sig till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva.

Och på ett ögonblick förändrades hans utseende inför dem så att hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev bländande vita.

Plötsligt visade sig Mose och Elia, och de samtalade med honom.

Petrus sa: Herre, det här är ett bra ställe att vara på. Om du vill ska jag bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.

Men just då han sa det sveptes de in i ett ljust moln och en röst från molnet sa: Detta är min älskade Son, den som jag har utvalt. Lyd honom!

När lärjungarna hörde detta blev de fruktansvärt rädda och föll till marken.

Men Jesus kom fram till dem och rörde vid dem. Res er upp, sa han, och var inte rädda!

Och när de såg upp, fanns bara Jesus där.

När de gick nerför berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han uppstått från de döda.

10 Då frågade lärjungarna honom: Varför påstår de judiska ledarna att Elia måste komma tillbaka innan Messias kommer?

11 Jesus svarade: De har rätt. Elia måste komma och lägga allt till rätta.

12 Och han har faktiskt redan kommit, men ingen kände igen honom, och många behandlade honom illa. Människosonen ska också lida under deras våld.

13 Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

14 När de kom ner från berget väntade en stor folkskara på 3) Jesus. En man kom då och böjde knä framför honom och sa:

15 Herre, visa barmhärtighet mot min son för han får svåra anfall och är mycket illa däran. Han faller ofta i vattnet eller i elden.

16 Därför tog jag honom med till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.

17 Ni envisa människor, som inte vill tro! svarade Jesus. Hur länge ska jag stå ut med er? Ta med pojken hit till mig.

18 Jesus talade strängt till den onde anden i pojken, och den lämnade honom, och från det ögonblicket var pojken frisk.

19 När de sedan var för sig själva igen, frågade lärjungarna Jesus: Varför kunde inte vi driva ut anden?

20 Därför att ni har så liten tro, svarade Jesus. Om er tro bara var så stor som ett senapsfrö, kunde ni säga till det här berget: 'Flytta dig' och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt.

21 Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar.

Jesus förutsäger för andra gången hur han ska dö

22-23 En dag medan de fortfarande var i Galileen, sa Jesus till dem: Jag ska bli förrådd och överlämnad till dem som har makt att döda mig. Men tre dagar senare ska jag stå upp igen. Lärjungarna blev sorgsna och bedrövade när de hörde detta.

Petrus hittar ett mynt i munnen på en fisk

24 När de kom till Kafarnaum gick de män, som tog upp tempelskatten, till Petrus och frågade: Betalar inte din Mästare skatt?

25 Petrus svarade: Visst gör han det.Sedan gick han in i huset för att tala med Jesus om det, men innan han fick en chans att göra det så frågade Jesus honom: Vad tror du, Petrus? Kräver kungar skatt av sitt eget folk eller av andra människor?

26-27 Av andra människor naturligtvis, svarade Petrus.Då slipper alltså de egna medborgarna skatt! Men vi ska inte ge dem någon anledning att angripa oss. Gå därför ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får upp. Du kommer att finna ett mynt, som räcker till skatt för oss båda två. Tag det och betala dem.

New International Reader's Version

Matthew 17

Jesus’ Appearance Is Changed

1After six days Jesus took Peter, James, and John the brother of James with him. He led them up a high mountain. They were all alone. There in front of them his appearance was changed. His face shone like the sun. His clothes became as white as the light. Just then Moses and Elijah appeared in front of them. Moses and Elijah were talking with Jesus.

Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up three shelters. One will be for you, one for Moses, and one for Elijah.”

While Peter was still speaking, a bright cloud covered them. A voice from the cloud said, “This is my Son, and I love him. I am very pleased with him. Listen to him!”

When the disciples heard this, they were terrified. They fell with their faces to the ground. But Jesus came and touched them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid.” When they looked up, they saw no one except Jesus.

They came down the mountain. On the way down, Jesus told them what to do. “Don’t tell anyone what you have seen,” he said. “Wait until the Son of Man has been raised from the dead.”

10 The disciples asked him, “Why do the teachers of the law say that Elijah has to come first?”

11 Jesus replied, “That’s right. Elijah is supposed to come and make all things new again. 12 But I tell you, Elijah has already come. People didn’t recognize him. They have done to him everything they wanted to do. In the same way, they are going to make the Son of Man suffer.” 13 Then the disciples understood that Jesus was talking to them about John the Baptist.

Jesus Heals a Boy Who Is Controlled by a Demon

14 When they came near the crowd, a man approached Jesus. He got on his knees in front of him. 15 “Lord,” he said, “have mercy on my son. He shakes wildly and suffers a great deal. He often falls into the fire or into the water. 16 I brought him to your disciples. But they couldn’t heal him.”

17 “You unbelieving and evil people!” Jesus replied. “How long do I have to stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy here to me.” 18 Jesus ordered the demon to leave the boy, and it came out of him. He was healed at that moment.

19 Then the disciples came to Jesus in private. They asked, “Why couldn’t we drive out the demon?”

20-21 He replied, “Because your faith is much too small. What I’m about to tell you is true. If you have faith as small as a mustard seed, it is enough. You can say to this mountain, ‘Move from here to there.’ And it will move. Nothing will be impossible for you.”

Jesus Speaks a Second Time About His Coming Death

22 They came together in Galilee. Then Jesus said to them, “The Son of Man is going to be handed over to men. 23 They will kill him. On the third day he will rise from the dead.” Then the disciples were filled with deep sadness.

Jesus Pays the Temple Tax

24 Jesus and his disciples arrived in Capernaum. There the people who collect the temple tax came to Peter. They asked him, “Doesn’t your teacher pay the temple tax?”

25 “Yes, he does,” he replied.

When Peter came into the house, Jesus spoke first. “What do you think, Simon?” he asked. “Who do the kings of the earth collect taxes and fees from? Do they collect them from their own children or from others?”

26 “From others,” Peter answered.

“Then the children don’t have to pay,” Jesus said to him. 27 “But we don’t want to make them angry. So go to the lake and throw out your fishing line. Take the first fish you catch. Open its mouth. There you will find the exact coin you need. Take it and give it to them for my tax and yours.”