Swedish Contemporary Bible

Mark 2

Jesus botar en förlamad man

(Matt 9:2-8; Luk 5:18-26)

1Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum igen, och nyheten om att han kommit hem spred sig snabbt. 2Då samlades där så mycket folk att de inte ens fick plats utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem.

3Då kom fyra män till honom bärande på en förlamad man. 4Men när de inte kunde tränga sig igenom folkmassan och komma fram till Jesus gjorde de hål i taket ovanför honom. Genom öppningen firade de sedan ner bädden med den förlamade. 5När Jesus såg deras tro, sa han till den förlamade: ”Min son, dina synder är förlåtna.”

6Men några skriftlärda satt där, och de tänkte i sina hjärtan: 7”Hur kan han tala på det viset och häda? Vem utom Gud kan förlåta synder?”

8Men Jesus förstod i sin ande vad de tänkte, och frågade dem: ”Varför tänker ni sådana tankar i era hjärtan? 9Vilket är lättare, att säga till den förlamade: ’Dina synder är förlåtna’, eller att säga: ’Res dig upp, ta din bädd och gå?’ ” 10”Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden,” – nu talade han till den förlamade: 11”säger jag till dig: Res dig upp, ta din bår och gå hem!”

12Då steg mannen upp, tog sin bädd och gick ut, mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Och man hyllade Gud och sa: ”Aldrig förr har vi sett något sådant!”

Jesus kallar en tullindrivare att följa honom

(Matt 9:9-13; Luk 5:27-32)

13Sedan gick Jesus längs Galileiska sjön igen, och stora folkmassor kom till honom, och han undervisade dem. 14När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta vid tullhuset. ”Kom och följ mig”, sa Jesus till honom. Och Levi reste sig och följde Jesus.

15När Jesus senare åt i hans hus, fanns där många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och hans lärjungar, för många av dem hade också börjat följa Jesus.

16Då de skriftlärda bland fariseerna[a] såg Jesus i detta sällskap, sa de till hans lärjungar: ”Äter han verkligen med tullindrivare och syndare?” 17Men Jesus hörde det och sa till dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”

Jesus svarar på en fråga om fasta

(Matt 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Johannes döparens lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: ”Varför fastar inte dina lärjungar som Johannes lärjungar och fariseerna gör?”

19Jesus svarade: ”Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Nej, så länge brudgummen är tillsammans med dem kan de inte fasta. 20Men en dag ska han tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. 21Ingen lagar ett gammalt klädesplagg med ett stycke nytt, okrympt tyg, för då krymper det nya tyget och river sönder plagget, så att hålet blir ännu större. 22Och ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna, och allt blir förstört, både vinet och säckarna. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”

Jesus lärjungar plockar ax på sabbaten

(Matt 12:1-8; Luk 6:1-5)

23En gång när det var sabbat gick Jesus och hans lärjungar genom några sädesfält, och medan de gick ryckte hans lärjungar av ax.

24Fariseerna sa då till Jesus: ”Varför gör de så där? Det där är ju inte tillåtet på sabbaten.”

25Men Jesus svarade dem: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? [b]26Han gick in i Guds hus – då var Evjatar överstepräst – och åt av skådebröden som bara prästerna får äta och delade med sig till de andra.” 27Sedan sa Jesus till dem: ”Sabbaten blev till för människans skull, och inte människan för sabbatens skull. 28Därför är Människosonen också Herre över sabbaten.”

Notas al pie

 1. 2:16 Se not till Matt 5:20.
 2. 2:25,26 Jfr 1 Sam 21:1-6.

Amplified Bible

Mark 2

The Paralytic Healed

1Jesus returned to Capernaum, and a few days later the news went out that He was at home. So many people gathered together that there was no longer room [for them], not even near the door; and Jesus was discussing with them the word [of God]. Then they came, bringing to Him a paralyzed man, who was being carried by four men. When they were unable to get to Him because of the crowd, they [a]removed the roof above Jesus; and when they had dug out an opening, they let down the mat on which the paralyzed man was lying. When Jesus saw their [active] faith [springing from confidence in Him], He said to the paralyzed man, “Son, your sins are forgiven.” But some of the [b]scribes were sitting there debating in their hearts [the implication of what He had said], “Why does this man talk that way? He is blaspheming; who can forgive sins [remove guilt, nullify sin’s penalty, and assign righteousness] except God alone?” Immediately Jesus, being fully aware [of their hostility] and knowing in His spirit that they were thinking this, said to them, “Why are you debating and arguing about these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralyzed man, ‘Your sins are forgiven’; or to say, ‘Get up, and pick up your mat and walk’? 10 But so that you may know that the [c]Son of Man has the authority and power on earth to forgive sins”—He said to the paralyzed man, 11 “I say to you, get up, pick up your mat and go home.” 12 And he got up and immediately picked up the mat and went out before them all, so that they all were astonished and they glorified and praised God, saying, “We have never seen anything like this!”

13 Jesus went out again along the [Galilean] seashore; and all the people were coming to Him, and He was teaching them.

Levi (Matthew) Called

14 As He was passing by, He saw Levi (Matthew) the son of Alphaeus sitting in the [d]tax collector’s booth, and He said to him, “Follow Me [as My disciple, accepting Me as your Master and Teacher and walking the same path of life that I walk].” And he got up and followed Him [becoming His disciple, believing and trusting in Him and following His example].

15 And it happened that Jesus was [e]reclining at the table in Levi’s house, and many tax collectors and sinners [including non-observant Jews] were eating with Him and His disciples; for there were many of them and they were [f]following Him. 16 When the scribes [belonging to the sect] of the [g]Pharisees saw that Jesus was eating with the sinners [including non-observant Jews] and tax collectors, they asked His disciples, “Why does He eat and drink with [h]tax collectors and sinners?” 17 When Jesus heard this, He said to them, “Those who are healthy have no need of a physician, but [only] those who are sick; I did not come to call the righteous, but sinners [who recognize their sin and humbly seek forgiveness].”

18 Now John’s disciples and the Pharisees were fasting [as a ritual]; and they came and asked Jesus, “Why are John’s disciples and the disciples of the Pharisees fasting, but Your disciples are not doing so?” 19 Jesus answered, “The attendants of the bridegroom [i]cannot fast while the bridegroom is [still] with them, can they? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. 20 But the days will come when the bridegroom is [forcefully] [j]taken away from them, and they will fast at that time.

21 “No one sews a patch of unshrunk (new) cloth on an old garment; otherwise the patch pulls away from it, the new from the old, and the tear becomes worse. 22 No one puts new wine into old [k]wineskins; otherwise the [fermenting] wine will [expand and] burst the skins, and the wine is lost as well as the wineskins. But new wine must be put into new wineskins.”

Question of the Sabbath

23 One Sabbath He was walking along [with His disciples] through the grainfields, and as they went along, His disciples began picking the heads of grain. 24 The Pharisees said to Him, “Look, why are they doing what [l]is unlawful on the Sabbath?” 25 Jesus said to them, “Have you never read [in the Scriptures] what David did when he was in need and was hungry, he and his companions; 26 how he went into the house of God in the time of Abiathar the high priest, and ate the sacred bread, which is not lawful for anyone but the priests to eat, and how he also gave it to the men who were with him?” 27 Jesus said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. 28 So the Son of Man is Lord even of the Sabbath [and He has authority over it].”

Notas al pie

 1. Mark 2:4 The roof of a typical home was composed of clay tiles which were laid on a mat of branches and grass supported by wooden beams. The parallel passage in Luke explains that “they went up on the roof and lowered him through the tiles” (5:19).
 2. Mark 2:6 These were scholars of the Law and of the writings of the prophets.
 3. Mark 2:10 Jesus uses this title to identify Himself as Messiah (cf Dan 7:13). It appears over eighty times in the Gospels. Especially notable is its use in 8:31.
 4. Mark 2:14 I.e. customs office, toll house. Tax collection stations were usually located along the trade route or at the port.
 5. Mark 2:15 This Greek word was used to describe a festive meal with entertainment.
 6. Mark 2:15 See note 1:17.
 7. Mark 2:16 These men were an influential religious body of Jews who rigidly adhered to Mosaic Law and ceremonial tradition. Jesus called them to account for their self-righteousness and hypocrisy.
 8. Mark 2:16 All native Jews contracted by Rome to collect local taxes were despised, along with those who were non-observant Jews.
 9. Mark 2:19 Jewish tradition (as recorded in the Talmud) held that it was a religious duty to congratulate and entertain the bride and groom during the wedding festivities. By analogy, Jesus is saying that His disciples ought to rejoice while He is with them rather than engage in fasting, which was a sign of mourning.
 10. Mark 2:20 The words “taken away” allude to Jesus’ violent death on the cross (cf Is 53:8).
 11. Mark 2:22 See note Matt 9:17.
 12. Mark 2:24 See note Matt 12:2.