Swedish Contemporary Bible

Malachi 1

1Profetia.

Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herren älskar sitt folk

2”Jag har älskat er, säger Herren. Men ni säger: ’På vilket sätt har du älskat oss?’ Var inte Jakob och Esau bröder? säger Herren. Jag älskade Jakob 3men hatade Esau. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arv åt öknens schakaler.”

4Om Edom säger: ”Vi är krossade, men vi ska åter bygga upp ruinerna,” så säger härskarornas Herre: ”Låt dem bygga, jag kommer ändå att riva ner det. Det ska kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt. 5Ni får se det med egna ögon, och då ska ni säga: ’Herren är stor, även bortom Israels gränser!’

Israels otrohet

(1:6—2:16)

Herren kräver felfria offer

6En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Om jag är en far, var är min heder? Och om jag är en herre, var är min respekt? Detta säger härskarornas Herre till er präster, som föraktar mitt namn.

Då frågar ni: ’På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?’

7Genom att ni har burit fram oren mat på mitt altare.

Ni frågar: ’På vilket sätt har vi gjort dig oren?’

Genom att säga att Herrens bord kan föraktas. 8När ni bär fram ett blint offerdjur, är det inte något ont? När ni bär fram ett halt och sjukt offerdjur, är det inte något ont? Försök komma med sådana offer till din ståthållare! Skulle han gilla dig och ta emot dig välvilligt? säger härskarornas Herre.

9Nu vädjar ni till Gud att han ska vara nådig mot oss! Skulle han, när ni nu har sådant i era händer, vara välvilligt inställd mot er?” säger härskarornas Herre.

10”Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna och låta bli att i onödan tända eld på mitt altare! Jag vill inte veta av er, säger härskarornas Herre, och jag kan inte ta emot era offer. 11Från öster till väster ska mitt namn bli stort bland folken. På alla platser ska man bära fram rökelse och rena offer åt mitt namn, för mitt namn är stort bland folken, säger härskarornas Herre.

12Ni däremot vanhelgar det och säger att Herrens bord är orent och hans mat är värd förakt. 13Ni säger: ’Så besvärligt!’ och fnyser bara, säger härskarornas Herre. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur för att offra. Skulle jag kunna ta emot sådant av er? säger Herren. 14Förbannad är den bedräglige som lovar att offra ett handjur från sin hjord och sedan ändå offrar ett missbildat djur åt Herren. För jag är en stor kung, säger härskarornas Herre, och mitt namn är fruktat bland folken.

New Living Translation

Malachi 1

1This is the message[a] that the Lord gave to Israel through the prophet Malachi.[b]

The Lord’s Love for Israel

“I have always loved you,” says the Lord.

But you retort, “Really? How have you loved us?”

And the Lord replies, “This is how I showed my love for you: I loved your ancestor Jacob, but I rejected his brother, Esau, and devastated his hill country. I turned Esau’s inheritance into a desert for jackals.”

Esau’s descendants in Edom may say, “We have been shattered, but we will rebuild the ruins.”

But the Lord of Heaven’s Armies replies, “They may try to rebuild, but I will demolish them again. Their country will be known as ‘The Land of Wickedness,’ and their people will be called ‘The People with Whom the Lord Is Forever Angry.’ When you see the destruction for yourselves, you will say, ‘Truly, the Lord’s greatness reaches far beyond Israel’s borders!’”

Unworthy Sacrifices

The Lord of Heaven’s Armies says to the priests: “A son honors his father, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name!

“But you ask, ‘How have we ever shown contempt for your name?’

“You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar.

“Then you ask, ‘How have we defiled the sacrifices?[c]

“You defile them by saying the altar of the Lord deserves no respect. When you give blind animals as sacrifices, isn’t that wrong? And isn’t it wrong to offer animals that are crippled and diseased? Try giving gifts like that to your governor, and see how pleased he is!” says the Lord of Heaven’s Armies.

“Go ahead, beg God to be merciful to you! But when you bring that kind of offering, why should he show you any favor at all?” asks the Lord of Heaven’s Armies.

10 “How I wish one of you would shut the Temple doors so that these worthless sacrifices could not be offered! I am not pleased with you,” says the Lord of Heaven’s Armies, “and I will not accept your offerings. 11 But my name is honored[d] by people of other nations from morning till night. All around the world they offer[e] sweet incense and pure offerings in honor of my name. For my name is great among the nations,” says the Lord of Heaven’s Armies.

12 “But you dishonor my name with your actions. By bringing contemptible food, you are saying it’s all right to defile the Lord’s table. 13 You say, ‘It’s too hard to serve the Lord,’ and you turn up your noses at my commands,” says the Lord of Heaven’s Armies. “Think of it! Animals that are stolen and crippled and sick are being presented as offerings! Should I accept from you such offerings as these?” asks the Lord.

14 “Cursed is the cheat who promises to give a fine ram from his flock but then sacrifices a defective one to the Lord. For I am a great king,” says the Lord of Heaven’s Armies, “and my name is feared among the nations!

Notas al pie

  1. 1:1a Hebrew An Oracle: The message.
  2. 1:1b Malachi means “my messenger.”
  3. 1:7 As in Greek version; Hebrew reads defiled you?
  4. 1:11a Or will be honored.
  5. 1:11b Or will offer.