Swedish Contemporary Bible

Joel 1

Budskap om invadering och ödeläggelse

(1:2—2:17)

Gräshoppor

1Herrens ord kom till Joel, Petuels son:

2Hör här, ni äldste,

lyssna, alla som bor i landet!

Har något sådant hänt under hela er livstid

eller under era förfäders tid?

3Ni ska berätta detta för era barn,

och de ska berätta det för sina,

och deras barn vidare för nästa generation:

4Det som gräshopporna[a] lämnade kvar

åt gräsgnagarna upp,

det som gräsgnagarna lämnade kvar

åt gräsbitarna upp,

och det som gräsbitarna lämnade kvar

åt gräsätarna upp.

5Vakna, ni berusade, och gråt,

klaga, ni drinkare!

För det nya vinet

har ryckts bort från era läppar.

6Ett folk har invaderat mitt land,

starkt och oräkneligt,

med tänder som ett lejons

och kindtänder som en lejoninnas.

7Det har förstört min vingård

och brutit mina fikonträd,

skalat dem nakna och kastat bort barken

och lämnat grenarna vita.

8Klaga som en jungfru,

klädd i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum.

9Det är slut med mat- och dryckesoffren

i Herrens hus.

Herrens tjänare, prästerna, klagar.

10Fältet är förött,

marken klagar.

Säden är förstörd,

det nya vinet förtorkat,

och oljan sinar.

11Jordbrukarna står där med skam,

vinodlarna klagar

för vetets och kornets skull,

för åkerns skörd är förstörd.

12Vinstocken är förtorkad

och fikonträdet vissnat.

Granatträd, palmer, äppelträd,

alla markens träd har torkat ut

och människors glädje förtvinat.

Uppmaning till klagan

13Klä er i sorgdräkt och klaga,

ni präster!

Jämra er, ni som tjänar vid altaret!

Kom, vaka natten igenom i sorgdräkt,

ni min Guds tjänare!

För mat- och dryckesoffer

finns inte längre i er Guds hus.

14Utlys en helig fasta

och kalla till en högtidssamling.

Samla de äldste

och alla som bor i landet

till Herrens, er Guds hus,

och ropa till Herren.

15Ve, vilken dag!

Herrens dag är nära.

Den kommer som förödelse

från den Väldige.

16Har inte levebrödet tagits bort inför våra ögon,

och glädjen och fröjden i vår Guds hus?

17Utsädet ligger förtorkat under jordklumparna,

förrådshusen ligger i ruiner

och sädesmagasinen i spillror,

för säden har torkat bort.

18Hur stönar inte boskapen!

Boskapshjordarna irrar omkring,

då det finns inget bete för dem.

Även fårhjordarna lider.

19Till dig, Herre, ropar jag!

En eld har förtärt de öppna betesmarkerna

och en låga bränt upp alla träd.

20Till och med de vilda djuren ropar till dig,

för bäckarna är uttorkade,

och en eld har förtärt

de öppna betesmarkerna.

Notas al pie

  1. 1:4 I grundtexten finns i denna vers, liksom i 2:25, fyra olika ord för gräshoppor, och översättningen av dem är osäker.

Amplified Bible

Joel 1

1The word of the Lord that came to [a]Joel, the son of Pethuel.

The Devastation of Locusts


Hear this, O elders,
Listen closely, all inhabitants of the land!
Has such a thing as this occurred in your days,
Or even in the days of your fathers?

Tell your children about it,
And let your children tell their children,
And their children the next generation.


What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten;
And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten;
And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten [in judgment of Judah].

Awake [from your intoxication], you drunkards, and weep;
Wail, all you drinkers of wine,
Because of the [fresh] sweet wine
That is cut off from your mouth.

For a [pagan and hostile] nation has invaded My land [like locusts],
Mighty and without number;
Its teeth are the teeth of a lion,
And it has the fangs of a lioness.

It has made My vine (My people) a waste and object of horror,
And splintered and broken My fig tree.
It has stripped them completely bare and thrown them away;
Their branches have become white.


Wail like a virgin [bride] clothed with [b]sackcloth
For the bridegroom of her youth [who has died].

The [daily] grain offering and the drink offering are cut off
From the house of the Lord;
The priests mourn
Who minister to the Lord.
10 
The field is ruined,
The ground mourns;
For the grain is ruined,
The new wine is dried up,
The fresh oil fails.
11 
Be ashamed, O farmers;
Wail, O vinedressers,
For the wheat and for the barley,
Because the harvest of the field has perished.
12 
The vine dries up
And the fig tree fails;
The pomegranate, the palm also, and the apple tree,
All the trees of the field dry up,
Indeed, joy dries up and withdraws
From the sons of men.

13 
Clothe yourselves with sackcloth
And lament (cry out in grief), O priests;
Wail, O ministers of the altar!
Come, spend the night in sackcloth [and pray without ceasing],
O ministers of my God,
For the grain offering and the drink offering
Are withheld from the house of your God.

Starvation and Drought

14 
Consecrate a fast,
Proclaim a solemn assembly,
Gather the elders
And all the inhabitants of the land
To the house of the Lord your God,
And cry out to the Lord [in penitent pleadings].
15 
Alas for the day!
For the [judgment] day of the Lord is at hand,
And it will come [upon the nation] as a destruction from the [c]Almighty.
16 
Has not the food been cut off before our eyes,
Joy and gladness from the house of our God?
17 
The seeds [of grain] shrivel under the clods,
The storehouses are desolate and empty,
The barns are in ruins
Because the grain is dried up.
18 
How the animals groan!
The herds of cattle are bewildered and wander aimlessly
Because they have no pasture;
Even the flocks of sheep suffer.
19 
O Lord, I cry out to You,
For fire has devoured the pastures of the wilderness,
And the flame has burned up all the trees of the field.
20 
Even the wild animals pant [in longing] for You;
For the water brooks are dried up
And fire has consumed the pastures of the wilderness.

Notas al pie

  1. Joel 1:1 Joel was a prophet of Judah, the Southern Kingdom, and possibly a contemporary of Elisha. After the united kingdom divided, the Kingdom of Judah consisted primarily of the tribes of Judah and Benjamin. Judah continued to be ruled by the kings of the Davidic line. Jerusalem was the capital city of Judah. The name “Joel” means “The Lord is God.”
  2. Joel 1:8 A coarse cloth made from goat’s hair. It was worn as a sign of mourning or as an act of penitence.
  3. Joel 1:15 Heb Shaddai.