Nya Levande Bibeln

Jesaja 34

Herren ska krossa sina fiender

1Kom och lyssna, alla jordens folk! Låt hela världen och allt som finns på jorden höra mina ord!

Herren är upprörd över folken, och hans vrede är upptänd mot deras arméer. Han ska utrota dem fullständigt och utlämna dem till slakt.

Deras döda ska bli lämnade obegravda, stanken av förruttnade kroppar ska fylla landet, och bergen ska flyta av deras blod.

På den tiden ska stjärnorna upplösas och himlen rullas ihop som en bokrulle. Himlakropparna ska falla till marken som vissna löv och övermogen frukt.

När mitt svärd har fullbordat sitt verk i himlen, kommer det över Edom, som jag har dömt till undergång.

Herrens svärd dryper av blod. Det är fullt av fett, som från lamm och getter och bockars njurar. Herren ska ha en stor offerfest i Edom.

De starkaste ska förgås, både bland de unga och de gamla. Landet ska dränkas i blod, och marken mättas av fett.

Detta blir en hämndens dag, då Edom ska straffas för vad det gjort mot Israel.

Floderna i Edom ska vara fyllda av brinnande tjära, och marken ska vara täckt av eld.

10 Detta straff över Edom ska inte upphöra. Dess rök ska synas för all framtid. Landet ska ligga öde från generation till generation. Ingen människa ska längre bo där eller passera igenom.

11 Hökar, hägrar, ugglor och korpar ska hålla till där. Gud ska döma landet till kaos och tomhet.

12 Inget ska finnas kvar för dess furstar att bygga ett rike av, och deras släkter kommer att dö ut.

13 Törnen ska växa upp i palatsen och nässlor i befästningarna, och det blir ett tillhåll för ökenrävar och ugglor.

14 Ökenvarelser ska blanda sig med hyenor. Vildgetternas ljud kommer att höras i mörkret. Nattens djur ska skrika till varandra och demoner komma dit och vila.

15 Där ska ugglan bygga sitt bo, lägga sina ägg, ruva och skydda sina ungar under sina vingar. Men också falkar ska komma i par.

16 Läs i Herrens bok och lägg märke till allt han tänker göra! Inte något kommer att utelämnas. Alla djur kommer i par, därför att Herren har sagt så, och hans Ande ska låta allt ske.

17 Han har delat upp landet och överlämnat det till dessa varelser. De ska ta det i besittning för alltid, från generation till generation.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 34

Herren ska krossa sina fiender

1Kom och lyssna, alla jordens folk! Låt hela världen och allt som finns på jorden höra mina ord!

Herren är upprörd över folken, och hans vrede är upptänd mot deras arméer. Han ska utrota dem fullständigt och utlämna dem till slakt.

Deras döda ska bli lämnade obegravda, stanken av förruttnade kroppar ska fylla landet, och bergen ska flyta av deras blod.

På den tiden ska stjärnorna upplösas och himlen rullas ihop som en bokrulle. Himlakropparna ska falla till marken som vissna löv och övermogen frukt.

När mitt svärd har fullbordat sitt verk i himlen, kommer det över Edom, som jag har dömt till undergång.

Herrens svärd dryper av blod. Det är fullt av fett, som från lamm och getter och bockars njurar. Herren ska ha en stor offerfest i Edom.

De starkaste ska förgås, både bland de unga och de gamla. Landet ska dränkas i blod, och marken mättas av fett.

Detta blir en hämndens dag, då Edom ska straffas för vad det gjort mot Israel.

Floderna i Edom ska vara fyllda av brinnande tjära, och marken ska vara täckt av eld.

10 Detta straff över Edom ska inte upphöra. Dess rök ska synas för all framtid. Landet ska ligga öde från generation till generation. Ingen människa ska längre bo där eller passera igenom.

11 Hökar, hägrar, ugglor och korpar ska hålla till där. Gud ska döma landet till kaos och tomhet.

12 Inget ska finnas kvar för dess furstar att bygga ett rike av, och deras släkter kommer att dö ut.

13 Törnen ska växa upp i palatsen och nässlor i befästningarna, och det blir ett tillhåll för ökenrävar och ugglor.

14 Ökenvarelser ska blanda sig med hyenor. Vildgetternas ljud kommer att höras i mörkret. Nattens djur ska skrika till varandra och demoner komma dit och vila.

15 Där ska ugglan bygga sitt bo, lägga sina ägg, ruva och skydda sina ungar under sina vingar. Men också falkar ska komma i par.

16 Läs i Herrens bok och lägg märke till allt han tänker göra! Inte något kommer att utelämnas. Alla djur kommer i par, därför att Herren har sagt så, och hans Ande ska låta allt ske.

17 Han har delat upp landet och överlämnat det till dessa varelser. De ska ta det i besittning för alltid, från generation till generation.