Nya Levande Bibeln

Hesekiel 20

Herren påminner om Israels upproriskhet

1På den tionde dagen i femte månaden av det sjunde året kom några av de äldste i Israel för att be om ett besked från Herren, och de satte sig ner bredvid mig för att vänta på hans svar.

Då gav Herren mig detta budskap:

Du människa, säg till de äldste i Israel: Herren Gud säger: Hur vågar ni komma och be mig om hjälp? Jag försäkrar att jag inte kommer att tala om någonting för er.

Döm dem, du människa! Fördöm dem och berätta för dem om alla synder detta folk har begått ända från sina förfäders tid fram till i dag.

5-6 Tala om för dem vad Herren Gud säger: När jag utvalde Israel och uppenbarade mig för folket i Egypten, lovade jag det och dess ättlingar att jag skulle leda dem ut ur Egypten till ett land som jag hade upptäckt och utforskat åt dem. Det var ett gott land, som flöt av mjölk och honung, det bästa av alla länder på jorden.

Sedan sa jag till dem: Gör er av med alla avgudar. Orena er inte med de egyptiska gudarna, för jag är Herren, er Gud.

Men de gjorde uppror mot mig och ville inte lyssna. De gjorde sig inte av med avgudarna och övergav inte gudarna i Egypten. Då tänkte jag att jag skulle tömma min vrede över dem, medan de ännu var kvar i Egypten.

9-10 Men jag gjorde inte det, för jag var angelägen om att skydda mitt namn och rykte, så att inte egyptierna skulle skratta åt Israels Gud, som lämnade sitt folk utan beskydd. Därför ledde jag mitt folk ut ur Egypten och ut i öknen, mitt framför ögonen på egyptierna.

11 Där i öknen gav jag dem mina lagar och förklarade att de skulle kunna leva genom att följa dem. Den som håller mina bud ska få leva.

12 Och jag gav dem sabbaten, vilodagen, som ett tecken mellan dem och mig och en påminnelse att jag, Herren, renar dem och att de i sanning är mitt folk.

13 Ändå gjorde Israel uppror mot mig. Där i öknen förkastade folket mina lagar. De ville inte följa mina föreskrifter, fastän det betydde liv att följa dem. De missbrukade sabbaten. Då tänkte jag ösa ut min ilska över dem och utplåna dem där i öknen.

14 Men också den gången lät jag bli, för att skydda mitt namns ära, så att inte folken som såg mig leda dem ut ur Egypten skulle påstå att jag gjorde slut på dem därför att jag inte kunde ta hand om dem.

15 Också i öknen tröttnade jag på dem och hotade med att inte leda dem in i landet som jag hade gett dem, ett land fullt av mjölk och honung, den bästa platsen på jorden,

16 därför att de hade skrattat åt mina lagar och missbrukat sabbaten. Deras hjärtan var hos avgudarna!

17 Men ändå räddade jag dem. Jag gjorde inte slut på dem i öknen.

18 Sedan sa jag till deras barn: Följ inte i era förfäders fotspår. Orena er inte med deras avgudar,

19 för jag är Herren, och jag är er Gud. Följ mina lagar och håll mina stadgar!

20 Bruka mina sabbater rätt. De är ett tecken på förbundet mellan oss, och de ska hjälpa er att komma ihåg att jag är Herren, er Gud.

21 Men också barnen gjorde uppror mot mig. De förkastade mina lagar, de lagar som ger liv åt dem som håller dem. De missbrukade också mina sabbater. Då sa jag: Nu ska jag tömma ut min vrede över er i öknen.

22 Men än en gång tog jag tillbaka min dom över dem, för att skydda mitt namn bland folken, de folk som sett min makt när jag ledde dem ut ur Egypten.

23-24 Men medan de var i öknen lovade jag högtidligt att jag skulle skingra dem till jordens alla hörn, därför att de inte följde mina lagar utan föraktade dem. De missbrukade mina sabbater och längtade efter sina förfäders avgudar.

25 Jag lät dem införa seder och lagar som var värdelösa och som inte kunde ge dem något liv.

26 I hopp om att de skulle dra sig tillbaka i förfäran och förstå att jag ensam är Gud, lät jag dem orena sig med de gåvor som jag gav dem. De offrade sina förstfödda barn i eld till sina gudar!

27-28 Du människa, tala om för dem vad Herren Gud säger: Era förfäder fortsatte att häda och förråda mig, när jag ledde dem in i det land som jag hade lovat dem. De bar fram offer och tände rökelse på alla höjder och under alla träd. De uppväckte min vrede, när de bar fram offer till dessa gudar. De kom med sina parfymer och sin rökelse och hällde ut sina drickoffer till dem!

29 Jag sa till dem: 'Vad är det för offerplats ni går till?' Det är därför den fortfarande kallas 'Offerplatsen'.

30 Herren Gud vill veta om ni tänker orena er som era förfäder gjorde, och fortsätta att tillbe avgudar.

31 Ska jag lyssna till er och hjälpa er, trots att ni offrar till dessa avgudar och låter era söner brännas till aska, den dag som idag är? Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag kommer inte att svara er.

32 Det som ni har tänkt ut kommer inte att ske, ni kommer inte att bli som de folk som bor runt omkring er och som tjänar gudar av trä och sten.

33 Jag ska regera över er med järnhand, i vrede och med makt.

34 Med styrka och i vrede ska jag leda er bort från de länder ni har blivit utspridda till

35-36 och föra er till min domstol i öknen. Där ska jag döma er och göra mig av med alla rebeller, precis som jag gjorde den gången i öknen när jag hade lett er ut ur Egypten.

37 Jag ska räkna er mycket noga och låta bara en liten del få vända tillbaka.

38 Alla de andra, alla upproriska och de som syndar mot mig, ska jag rensa bort från er. De ska inte komma in i Israel, men jag ska leda bort dem från de länder där de bor under sin landsflykt. När detta sker ska ni förstå att jag är Herren.

39 O, Israel, Herren Gud säger: Om ni kräver att få fortsätta med er avgudadyrkan, så fortsätt, men kom inte samtidigt med gåvor till mig! Ni måste sluta upp att vanära mig på det sättet!

40 I Jerusalem, på mitt heliga berg, säger Herren, ska ju hela Israel tillbe mig. Där ska jag ta emot er och vänta av er att ni ger mig era offer och era finaste gåvor.

41 För mig kommer ni att vara som ett välluktande rökelseoffer, när jag leder er tillbaka från er landsflykt, och folken ska se den stora förvandlingen i era hjärtan.

42 När jag sedan har lett er hem till landet jag lovade era förfäder, ska ni förstå att jag är Herren.

43 Då ska ni se tillbaka på alla era synder och avsky er själva på grund av allt det onda ni gjort.

44 När jag har förhärligat mitt namn genom att välsigna er trots er ondska, då, Israel, ska du förstå att jag är Herren.

45 Sedan kom detta budskap till mig från Herren:

46 Du människa, se mot Jerusalem och predika för staden och för skogslandet i söder.

47 Profetera för dem och säg: Hör Herrens ord! Jag ska sätta dig, du skog, i brand och alla träd, både grönskande och torra, kommer att dö. De fruktansvärda lågorna ska inte utsläckas! De ska bränna världen.

48 Hela världen ska då se att jag, Herren, har tänt elden. Den ska inte släckas.

49 Då sa jag: Herre, min Gud, de säger om mig: 'Han talar bara i gåtor!'

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Езек 20

Мятежный Исроил

1В седьмом году, в десятый день пятого месяца (14 августа 591 г. до н. э.), некоторые из старейшин Исроила пришли спросить Вечного и сели передо мной.

И было ко мне слово Вечного:

– Смертный, говори со старейшинами Исроила и скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «Вы пришли вопрошать Меня? Верно, как и то, что Я живу, – Я не позволю вам вопрошать Меня», – возвещает Владыка Вечный.

Будешь ли судить их? Будешь ли судить их, смертный? Тогда укажи им на омерзительные обычаи их предков и скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «В день, когда Я избрал Исроил, Я с поднятой рукой поклялся потомкам Якуба и открылся им в Египте. С поднятой рукой Я сказал им: “Я – Вечный, ваш Бог”. В тот день Я поклялся им, что выведу их из Египта в землю, которую Я для них усмотрел, в землю, где течёт молоко и мёд, прекраснейшую из земель, и сказал им: “Пусть каждый отвергнет гнусные истуканы, которыми вы любуетесь, и идолами Египта не оскверняется. Я – Вечный, ваш Бог”.

Но они восстали против Меня и не стали Меня слушать; они не отвергли гнусные истуканы, которыми любовались, и не отвергли идолов Египта. Тогда Я сказал, что изолью на них Свою ярость и обращу на них Свой гнев в земле Египта. Но Я поступил так ради Моего имени, чтобы оно не осквернилось у народов, среди которых они жили и на глазах у которых Я открылся исроильтянам, выведя их из Египта. 10 Поэтому Я вывел их из Египта и привёл в пустыню. 11 Я дал им Мои установления и объявил Мои законы, потому что тот, кто исполняет их, будет жив ими. 12 Ещё Я дал им Мои субботы[a] как знак между нами, чтобы они знали, что Я, Вечный, их освящаю.

13 Но народ Исроила восстал против Меня в пустыне. Они не соблюдали Моих установлений и отвергли Мои законы – хотя тот, кто исполняет их, будет жив ими – и полностью осквернили Мои субботы. Тогда Я сказал, что изолью на них Свою ярость и погублю их в пустыне. 14 Но ради Моего имени Я поступил так, чтобы оно не осквернилось у народов, на глазах у которых Я вывел их. 15 И с поднятой рукой Я поклялся им в пустыне, что не приведу их в землю, которую им отдал, в землю, где течёт молоко и мёд, прекраснейшую из земель, 16 потому что они отвергли Мои законы, не соблюдали Моих установлений и оскверняли Мои субботы. Ведь их сердца были преданы идолам. 17 Но Я посмотрел на них с жалостью и не погубил, не уничтожил их в пустыне. 18 В пустыне Я сказал их детям: “Не исполняйте установлений и законов ваших отцов и не оскверняйте себя их идолами. 19 Я – Вечный, ваш Бог; следуйте Моим установлениям и прилежно исполняйте Мои законы. 20 Храните Мои субботы святыми, чтобы они были знаком соглашения между нами. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, ваш Бог”.

21 Но их дети восстали против Меня: они не исполняли Моих установлений, не старались исполнять Мои законы – хотя тот, кто исполняет их, будет жив ими – и оскверняли Мои субботы. Тогда Я сказал, что изолью на них в пустыне Свою ярость и обращу на них Свой гнев. 22 Но Я удержал Свою руку и ради Моего имени поступил так, чтобы оно не осквернилось у народов, на глазах у которых Я их вывел. 23 И с поднятой рукой Я поклялся им в пустыне, что рассею их среди народов и разбросаю по странам 24 за то, что они не исполняли Моих законов, отвергли Мои установления и оскверняли Мои субботы, а глаза их были обращены к идолам их отцов. 25 Поэтому Я позволил им следовать установлениям, которые не были хороши, и законам, по которым нельзя жить. 26 Я разрешил им оскверняться их дарами – принесением в огненную жертву каждого первенца, – чтобы ужаснуть их, чтобы они узнали, что Я – Вечный».

27 Поэтому, смертный, говори с народом Исроила и скажи им: Так говорит Владыка Вечный: «Этим ваши предки тоже оскорбляли Меня, поступая со Мной вероломно. 28 Я привёл их в землю, которую клялся им дать, а они, завидев высокий холм или тенистое дерево, приносили там жертвы, совершали приношения, которые возбуждали Мой гнев, возносили благовония и воздавали жертвенные возлияния. 29 Я спросил их: “Что это за возвышенность, на которую вы ходите?”»

(Поэтому такие капища называются «возвышенностями»[b] и до сегодняшнего дня.)

Наказание и возрождение

30 – Поэтому говори исроильтянам: Так говорит Владыка Вечный: «Вы хотите осквернять себя по примеру отцов и блудить с их гнусными истуканами? 31 Когда вы приносите дары и сжигаете детей, принося их в жертву, вы по-прежнему оскверняете себя своими идолами. Неужели Я позволю вам вопрошать Меня, о народ Исроила? Верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – Я не позволю вам вопрошать Меня.

32 Вы говорите: “Мы хотим быть как все народы, племена земли, которые служат дереву и камню”, но вовеки не бывать тому, что у вас на уме. 33 Верно, как и то, что Я живу, – возвещает Владыка Вечный, – Я буду править вами могучей и простёртой рукой и великой яростью. 34 Я выведу вас от народов и соберу из стран, где вы были рассеяны, – могучей и простёртой рукой и великой яростью. 35 Я изгоню вас в пустыню народов[c] и там буду судиться с вами лицом к лицу. 36 Подобно тому, как Я судился с вашими предками в пустыне земли Египта, так Я буду судиться и с вами, – возвещает Владыка Вечный. – 37 Я проведу вас под пастушеским посохом, чтобы посчитать и осмотреть вас, и введу в узы соглашения. 38 Я очищу вас от тех, кто взбунтовался и восстал против Меня. Хотя Я и выведу их из земли, где они живут как пришельцы, но в землю Исроила они не войдут. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный».

39 А о вас, исроильтяне, так говорит Владыка Вечный: «Ступайте, служите каждый своим идолам, если не будете слушать Меня! Но вам больше не осквернять Моего святого имени своими дарами и идолами. 40 Ведь на Моей святой горе, на горной вершине Исроила, – возвещает Владыка Вечный, – там, в той земле, весь народ Исроила будет служить Мне, и там Я приму их с благоволением. Там Я потребую ваших приношений и лучших даров[d] со всеми священными жертвами. 41 Я приму вас, как приятный запах благовоний, когда выведу из народов и соберу из стран, где вы были рассеяны, и явлю среди вас Свою святость на глазах у народов. 42 Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, когда Я приведу вас в землю Исроила, в землю, которую Я с поднятой рукой клялся отдать вашим предкам. 43 Там вы вспомните свои пути и дела, которыми оскверняли себя, и будете гнушаться себя из-за зла, которое сделали. 44 Вы узнаете, что Я – Вечный, когда Я поступлю с вами ради Моего имени, а не по вашим злым путям и скверным делам, о народ Исроила», – возвещает Владыка Вечный.

Огонь и меч против Иерусалима

45 Было ко мне слово Вечного:

46 – Смертный, обрати лицо на юг; проповедуй против южных земель и пророчествуй о лесах южного края. 47 Скажи лесу южного края: Слушай слово Вечного. Так говорит Владыка Вечный: «Гляди, Я зажигаю среди тебя огонь, и он уничтожит все твои деревья, и зелёные, и засохшие. Не погаснет пылающее пламя, и вся земля с юга до севера будет опалена им. 48 Всякая плоть увидит, что Я, Вечный, зажёг его; оно не погаснет».

49 Тогда я сказал:

– О Владыка Вечный! Они говорят мне: «Разве он говорит не притчами?»

Notas al pie

  1. Езек 20:12 Суббота – седьмой день недели у иудеев, день, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, исроильский народ должен был отдыхать и совершать ритуальные приношения (см. Исх. 31:12-17; Чис. 28:9-10).
  2. Езек 20:29 На языке оригинала: «Бама».
  3. Езек 20:35 Пустыня народов – так названа, как полагают, сирийская пустыня, простиравшаяся между Палестиной и Вавилоном и принадлежавшая территориально многим народам.
  4. Езек 20:40 Или: «первых плодов».