Swedish Contemporary Bible

Hebrews 8

Jesus är överstepräst i ett nytt förbund

1Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen [a]2och tjänar i helgedomen, i det sanna förbundstältet, som inte är rest av människor utan av Herren själv.

3En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något. 4Om han fortfarande var här på jorden skulle han inte vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer lagen kräver. 5Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.” [b]6Kristus däremot har ett överlägset prästämbete, för han är medlare i ett bättre förbund, som vilar på bättre löften.

7Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det inte behövt ersättas med ett annat. 8Men Gud anklagade folket för dess brister och sa:

”Det ska komma en tid, säger Herren,

då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,[c]

9inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder,

när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.

De höll ju inte fast vid mitt förbund,

och därför brydde jag mig inte om dem längre, säger Herren.

10Men detta är det förbund jag efter denna tid

ska ingå med Israels folk, säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen

och skriva dem i deras hjärtan.

Jag ska vara deras Gud,

och de ska vara mitt folk.

11Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga:

’Lär känna Herren’,

för då ska alla känna mig,

från den minste till den störste.

12För jag ska förlåta dem deras ondska,

och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”[d]

13Han talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första är föråldrat, och det gamla och föråldrade ska snart försvinna.

Notas al pie

  1. 8:1 Jfr Ps 110:1.
  2. 8:5 Se 2 Mos 25:40.
  3. 8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.
  4. 8:12 Se Jer 31:31-34.

King James Version

Hebrews 8

1Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;

A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.

For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.

For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:

Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.

For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.

For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:

Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.

10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

11 And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.

13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.