Swedish Contemporary Bible

Hebrews 1

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen[a]. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.[b]

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far[c].”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”[d]

6Och när Gud låter sin förstfödde[e] komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”[f]

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”[g]

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig[h] med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”[i]

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”[j]

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”[k]

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Notas al pie

 1. 1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.
 2. 1:3 Jfr Ps 110:1.
 3. 1:5 Ordagrant: jag har fött dig
 4. 1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.
 5. 1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 6. 1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).
 7. 1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).
 8. 1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig.
 9. 1:9 Se Ps 45:7-8.
 10. 1:12 Se Ps 102:26-28.
 11. 1:13 Se Ps 110:1.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Hebrews 1

El Hijo, superior a “los ángeles

1Dios, que en tiempos pasados habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, 2en estos tiempos finales nos ha hablado por medio de su Hijo, por quien hizo el universo y a quien constituyó heredero de toda la creación. 3Y el Hijo, resplandor de la gloria de Dios y manifestación de su ser, y quien mantiene con su palabra poderosa el orden de todo lo que existe, se entregó a la muerte para purificarnos de nuestros pecados. Luego se sentó en el cielo, en el lugar de honor, a la derecha de la soberana majestad de Dios; 4y está por encima de los ángeles, por cuanto recibió el título de Hijo, que es superior en dignidad al de todos ellos.

5Porque ¿a qué ángel le dijo Dios jamás:

“Tú eres mi hijo,

yo te he engendrado hoy”,

o como se lee en otro lugar:

“Yo seré un padre para él,

y él será un hijo para mí”?

6Aún más, cuando introduce en nuestro mundo a Jesús, el primogénito, dice:

“Que le adoren todos

los ángeles de Dios”.

7Ciertamente, refiriéndose a los ángeles, dice:

“Él hace de los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros”,

8pero refiriéndose al Hijo dice:

“Tu trono, oh Dios,

permanece eternamente;

el cetro de tu gobierno es símbolo de tu justicia.

9Tú amaste la justicia y

aborreciste la maldad;

por eso Dios, el Dios tuyo,

te ha ungido con el perfume de un gozo superior

a ningún otro”.

10También dice:

“Tú, Señor, en el principio pusiste cimientos a la tierra,

y los cielos son obra

de tus manos.

11Todos ellos desaparecerán,

pero tú permaneces para siempre; todos envejecerán como la ropa,

12y tú los envolverás y

los cambiarás por otros,

pero tú nunca cambiarás y tus años jamás tendrán fin”.

13¿Y a cuál de los ángeles le dijo Dios nunca, como dice a su Hijo:

“Siéntate a mi derecha,

hasta que yo ponga

a tus enemigos

por escabel de tus pies”?

14Es evidente que los ángeles no son sino espíritus enviados por Dios con la misión de ayudar a los que han de recibir la salvación como una herencia.