Nya Levande Bibeln

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Amos var herde och bodde i Tekoa. En dag talade Gud till honom i en syn och lät honom se vad som skulle hända med hans folk. Han fick denna syn två år före jordbävningen, när Ussia var kung i Juda och Joas son Jerobeam var kung i Israel.

Detta är vad han såg och hörde: Herren talade från templet på berget Sion, och det lät som när ett lejon ryter. Och plötsligt vissnade och torkade alla betesmarker på berget Karmel till herdarnas stora sorg.

Herren sa: Folket i Damaskus har syndat gång på gång, och jag kan inte glömma det. Jag ska inte längre avhålla mig från att straffa staden. Folket där har farit alltför hårt fram med mitt folk i Gilead. De har tröskat dem som säd med sitt förtryck av dem.

Därför ska jag låta kung Hasaels slott brinna ner och förstöra Ben-Hadads starka fästningar.

Jag ska bryta sönder bommen på Damaskus stadsport och döda kungarna i Aven, och Bet-Eden och Arams folk ska återvända till Kir som slavar. Herren har talat.

Herren säger: Gasa har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta det bli ostraffat, för folket där skickade mitt folk i landsflykt och sålde dem som slavar i Edom.

Därför ska jag sätta eld på Gasas murar, och riva ner dess befästningar.

Jag tänker döda kungarna i Asdod och Askelon, och jag ska utplåna Ekron och filisteerna till sista man. Herren har talat.

Herren säger: Folket i Tyrus har begått så många brott att jag inte kan glömma det. Jag ska inte längre låta dem vara ostraffade, för de bröt överenskommelsen om vänskap med sin bror Israel. De anföll och besegrade honom och förde bort honom i slaveri till Edom.

10 Därför ska jag sätta eld på Tyrus murar, och stadens alla palats och befästningar ska brinna ner.

11 Herren säger: Edom har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte låta honom gå ostraffad längre, för han jagade sin bror Israel med svärd. Han var obarmhärtig i sin grymhet.

12 Därför ska jag sätta eld på Teman och bränna ner Bosras alla fästningar.

13 Herren säger: Ammons folk har syndat gång på gång, och jag tänker inte glömma det. Jag ska inte längre låta dem förbli ostraffade.Under krigen i Gilead, då de ville utvidga sina gränser, begick de fruktansvärda brott. De sprättade upp havande kvinnor med sina svärd.

14 Därför ska jag sätta eld på Rabbas murar och bränna ner dess befästningar. Striderna ska bli hårda och skriken höras långt.

15 Rabbas kung och furstar måste gå i landsflykt. Herren har talat.

New Living Translation

Amos 1

1This message was given to Amos, a shepherd from the town of Tekoa in Judah. He received this message in visions two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam II, the son of Jehoash,[a] was king of Israel.

This is what he saw and heard:

“The Lord’s voice will roar from Zion
    and thunder from Jerusalem!
The lush pastures of the shepherds will dry up;
    the grass on Mount Carmel will wither and die.”

God’s Judgment on Israel’s Neighbors

This is what the Lord says:

“The people of Damascus have sinned again and again,[b]
    and I will not let them go unpunished!
They beat down my people in Gilead
    as grain is threshed with iron sledges.
So I will send down fire on King Hazael’s palace,
    and the fortresses of King Ben-hadad will be destroyed.
I will break down the gates of Damascus
    and slaughter the people in the valley of Aven.
I will destroy the ruler in Beth-eden,
    and the people of Aram will go as captives to Kir,”
    says the Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Gaza have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They sent whole villages into exile,
    selling them as slaves to Edom.
So I will send down fire on the walls of Gaza,
    and all its fortresses will be destroyed.
I will slaughter the people of Ashdod
    and destroy the king of Ashkelon.
Then I will turn to attack Ekron,
    and the few Philistines still left will be killed,”
    says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Tyre have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They broke their treaty of brotherhood with Israel,
    selling whole villages as slaves to Edom.
10 So I will send down fire on the walls of Tyre,
    and all its fortresses will be destroyed.”

11 This is what the Lord says:

“The people of Edom have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They chased down their relatives, the Israelites, with swords,
    showing them no mercy.
In their rage, they slashed them continually
    and were unrelenting in their anger.
12 So I will send down fire on Teman,
    and the fortresses of Bozrah will be destroyed.”

13 This is what the Lord says:

“The people of Ammon have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
When they attacked Gilead to extend their borders,
    they ripped open pregnant women with their swords.
14 So I will send down fire on the walls of Rabbah,
    and all its fortresses will be destroyed.
The battle will come upon them with shouts,
    like a whirlwind in a mighty storm.
15 And their king[c] and his princes will go into exile together,”
    says the Lord.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
  2. 1:3 Hebrew have committed three sins, even four; also in 1:6, 9, 11, 13.
  3. 1:15 Hebrew malcam, possibly referring to their god Molech.