Swedish Contemporary Bible

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen[a].

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Notas al pie

  1. 1:1 Se Sak 14:5.

New Living Translation

Amos 1

1This message was given to Amos, a shepherd from the town of Tekoa in Judah. He received this message in visions two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam II, the son of Jehoash,[a] was king of Israel.

This is what he saw and heard:

“The Lord’s voice will roar from Zion
    and thunder from Jerusalem!
The lush pastures of the shepherds will dry up;
    the grass on Mount Carmel will wither and die.”

God’s Judgment on Israel’s Neighbors

This is what the Lord says:

“The people of Damascus have sinned again and again,[b]
    and I will not let them go unpunished!
They beat down my people in Gilead
    as grain is threshed with iron sledges.
So I will send down fire on King Hazael’s palace,
    and the fortresses of King Ben-hadad will be destroyed.
I will break down the gates of Damascus
    and slaughter the people in the valley of Aven.
I will destroy the ruler in Beth-eden,
    and the people of Aram will go as captives to Kir,”
    says the Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Gaza have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They sent whole villages into exile,
    selling them as slaves to Edom.
So I will send down fire on the walls of Gaza,
    and all its fortresses will be destroyed.
I will slaughter the people of Ashdod
    and destroy the king of Ashkelon.
Then I will turn to attack Ekron,
    and the few Philistines still left will be killed,”
    says the Sovereign Lord.

This is what the Lord says:

“The people of Tyre have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They broke their treaty of brotherhood with Israel,
    selling whole villages as slaves to Edom.
10 So I will send down fire on the walls of Tyre,
    and all its fortresses will be destroyed.”

11 This is what the Lord says:

“The people of Edom have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
They chased down their relatives, the Israelites, with swords,
    showing them no mercy.
In their rage, they slashed them continually
    and were unrelenting in their anger.
12 So I will send down fire on Teman,
    and the fortresses of Bozrah will be destroyed.”

13 This is what the Lord says:

“The people of Ammon have sinned again and again,
    and I will not let them go unpunished!
When they attacked Gilead to extend their borders,
    they ripped open pregnant women with their swords.
14 So I will send down fire on the walls of Rabbah,
    and all its fortresses will be destroyed.
The battle will come upon them with shouts,
    like a whirlwind in a mighty storm.
15 And their king[c] and his princes will go into exile together,”
    says the Lord.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
  2. 1:3 Hebrew have committed three sins, even four; also in 1:6, 9, 11, 13.
  3. 1:15 Hebrew malcam, possibly referring to their god Molech.