Swedish Contemporary Bible

Amos 1

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen[a].

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Notas al pie

  1. 1:1 Se Sak 14:5.

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
  2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
  3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
  4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
  5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
  6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).