Swedish Contemporary Bible

Deuteronomy 32

Moses sång

1Lyssna, himmel och jord!

Hör vad jag har att säga!

2Min undervisning ska vara som stilla regn,

den ska falla som dagg,

som fint regn över det spirande gräset,

ja, som rikligt regn över späd grönska.

3Jag ska förkunna Herrens ära

och prisa vår Guds storhet.

4Han är klippan[a]. Hans verk är fullkomliga.

Allt vad han gör är rätt.

Han är en trofast Gud som aldrig gör något ont,

Han är rättfärdig och rättvis.

5Men hans barn har handlat svekfullt mot honom.

De är en skam och är inte längre hans barn.

De har blivit ett hårdhjärtat och motsträvigt släkte.[b]

6Är det så ni behandlar Herren?

Du dåraktiga, vettlösa folk!

Är han inte din far som skapade dig?

Är det inte han som har gjort dig och format dig?

7Kom ihåg hur det var förr!

Tänk på tidigare generationer!

Fråga din far,

han ska berätta,

och de gamla,

de ska förklara för dig.

8När den Högste tilldelade folken deras områden

och bestämde gränserna för var de skulle bosätta sig

i enlighet med Israels söners antal[c],

9då blev hans folk Herrens egendom,

Jakob[d] hans del.

10Han fann honom i öknen,

i ödslig, ylande ödemark,

han bevarade honom, tog hand om honom

och skyddade honom som sin ögonsten.

11Som när en örn lockar sina ungar ur boet

och svävar över dem,

så bredde han ut sina vingar

och bar honom på sina vingfjädrar.

12Herren ensam ledde honom,

inga andra gudar.

13Han lät honom rida över landets höjder,

äta av markens frukt.

Han gav honom honung ur berget[e]

och olja från flinthårda klippan,

14gräddmjölk från kor,

fårmjölk och fett från lammen,

baggar och getter från Bashan

och det allra finaste vete.

Druvors blod drack du,

vin av utsökta druvor.

15Men Jeshurun[f] fick för mycket av det goda och slog bakut.

Du blev övergödd, tjock och trög.

Han övergav sin Gud, sin skapare,

den klippa som räddat honom.

16Folket väckte så hans svartsjuka

med främmande gudar.

De gjorde avskyvärda saker

och han blev vred.

17De offrade till demoner som inte är gudar,

till nya gudar som de inte kände,

gudar som nyss kommit till

som era fäder inte fruktade.

18Du övergav klippan som hade format dig

och glömde den Gud som fött dig.

19Herren såg vad de gjorde och stötte bort dem.

Hans söner och döttrar hade gjort honom vred.

20Han sa: ”Jag ska dölja mitt ansikte för dem.

Sedan får vi se vad som kommer att hända med dem.

De är ett hårdhjärtat släkte,

barn som ingen kan lita på.

21De har gjort mig svartsjuk

genom gudar som inte finns,

de väckte min vrede med värdelösa avgudar.

Nu ska jag göra dem svartsjuka

genom sådana som inte är ett folk.

Jag ska göra dem arga på ett folk som saknar förstånd.

22Min vrede har tänt en eld.

Den brinner ända nere i dödsrikets djup,

den förtär jorden och dess skördar

och den sätter bergens grunder i lågor.

23Jag ska överhopa dem med olyckor

och skjuta mina pilar på dem.

24Jag ska fördärva dem genom hunger,

brännande feber och dödande pest.

Jag ska skicka vilda djur som sliter dem i stycken

och giftiga ormar ska kräla på marken.

25På gatorna ska deras barn dödas av svärd

och i husen ska man sätta skräck i dem,

i unga män och kvinnor,

spädbarn och åldringar.

26Jag hade bestämt mig

för att skingra dem

och utplåna minnet av dem.

27Men jag fruktade fiendens hån,

att motståndarna skulle ta miste och säga:

’Det var vi och vår styrka, inte Herren som gjorde det!’ ”

28De är ett dåraktigt folk,

helt utan förstånd.

29Om de ändå vore visa!

Då skulle de förstå detta

och hur det kommer att sluta för dem.

30Hur kunde en enda man jaga bort dem i tusental

och två män få tiotusen på flykt,

om inte deras klippa hade övergett dem,

om inte Herren hade utlämnat dem?

31Andras klippa är inte som vår klippa.

Det erkänner till och med fienden.

32Deras vin kommer från Sodom och från Gomorras fält.

Deras druvor är förgiftade druvor, klasar av bitterhet,

33och deras vin är ormgift,

kobrors dödliga gift.

34”Men jag har allting i säkert förvar,

förseglat i mina förråd.

35Hämnden är min

och jag ska straffa dem

när tiden är inne,

när de vacklar.

Olycka väntar dem

och deras dom ska snart komma över dem.”

36Herren ska skaffa rätt åt sitt folk[g]

och ha medlidande med sina tjänare,

när han ser att deras kraft är uttömd och ingen återstår,

varken slav eller fri.

37Då ska han fråga:

”Var är nu deras gudar, klippan de sökte sin tillflykt hos?

38Var är de gudar

som åt fettet av deras offer

och drack vinet av deras dryckesoffer?

Låt dem hjälpa er,

låt dem erbjuda er skydd!

39Ser ni inte nu att jag ensam är Gud?

Jag dödar och jag ger liv.

Jag sårar och jag helar.

Ingen kommer undan min hand.

40Jag lyfter handen mot himlen och svär:

Så sant som jag lever i evighet

41ska jag vässa mitt blixtrande svärd och hålla dom.

Jag ska hämnas på mina ovänner

och straffa dem som hatar mig.

42Mina pilar ska bli berusade av blod,

av blod från de slagna och de fångna.

Mitt svärd ska äta sig mätt på kött,

på fiendens stolta ledare.”

43Gläd er, ni folk, tillsammans med hans folk,[h]

för han hämnas sina tjänares blod,

han tar hämnd på sina fiender,

han försonar sitt land och sitt folk.

44Mose kom tillsammans med Hosea[i], Nuns son, och framförde hela denna sång för folket. 45När Mose hade avslutat sitt tal till hela Israel, 46sa han till dem: ”Tänk nu på alla de ord jag har talat till er idag, lägg dem på hjärtat, och lär era barn att troget lyda allt som står i denna lag! 47Det är inga tomma ord, det betyder livet för er. Genom att lyda dem kommer ni att få ett långt liv i det land som ni nu ska ta i besittning på andra sidan floden Jordan.”

Mose får veta att han snart ska dö

48Samma dag sa Herren till Mose: 49”Gå upp i Avarimbergen på berget Nebo som ligger i Moabs land mitt emot Jeriko och se ut över Kanaans land därifrån, det land som jag ska ge Israels folk. 50Där uppe på berget måste du dö och förenas med dina fäder på samma sätt som din bror Aron dog på berget Hor och förenades med dem. 51Detta ska ske därför att ni var trolösa mot mig inför Israels folk vid Merivas källor i Kadesh i öknen Sin[j] och inte höll mig helig bland israeliterna. 52Framför dig ska du på avstånd se det land som jag ska ge Israels folk, men själv ska du inte få gå in i det.”

Notas al pie

 1. 32:4 ”Herren är klippan” är temat för hela sången.
 2. 32:5 Grundtextens innebörd är osäker.
 3. 32:8 Sjuttio folkslag fanns, se 1 Mos 10–11. Israels sjuttio avkomlingar drog till Egypten under den stora hungersnöden. Detta är antagligen vad som menas här.
 4. 32:9 Jakob och Israel är samma person. Se 1 Mos 32:28.
 5. 32:13 Honung från vildbin som byggde sina bon i klipporna.
 6. 32:15 Ett poetiskt namn för Israel och betyder kanske den rättfärdige.
 7. 32:36 Eller: Herrenska döma sitt folk.
 8. 32:43 Enligt Septuaginta: Gläd er ni himlar, tillsammans med hans folk, och alla Guds änglar ska tillbe honom. I 5 Moseboksrullen från Qumran (4Q44 f5 ii:7) finns ett tillägg: Låt alla gudar tillbe honom, som tycks utgöra bakgrunden till översättningen i Septuaginta.
 9. 32:44 Hosea var enligt 4 Mos 13:9,17 Josuas ursprungliga namn.
 10. 32:51 Se 4 Mos 20:2-13.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 32

1«Внимайте, небеса, я буду говорить;
    слушай, земля, слова моих уст.
Пусть польётся моё учение, словно дождь,
    пусть сойдут мои слова, как роса,
словно ливень на зелень,
    как дождь на побеги.

Имя Вечного провозглашу,
    славьте величие нашего Бога!
Он – скала, Его дела совершенны,
    все Его пути праведны.
Верен Всевышний, не творящий неправды,
    Он праведен и честен.

Перед Ним они развратились,
    и не дети они Ему,
но род упрямый и извращённый,
    к своему стыду.
Так ли воздаёте вы Вечному,
    народ безрассудный и глупый?
Разве Он не Отец, не Творец твой,
    Тот, Кто создал, основал тебя?

Вспомни древние дни;
    подумай об ушедших поколениях.
Спроси своего отца, и он скажет тебе,
    своих старейшин, и они объяснят тебе:
когда Высочайший давал народам их наследие,
    когда Он разделил весь человеческий род,
Он поставил пределы народов
    по числу сынов Исроила[a].
Ведь доля Вечного – народ Исроила,
    потомки Якуба – наследственный удел Его.

10 В пустынной земле Он его нашёл,
    в степи печальной и дикой.
Ограждал его, пёкся о нём;
    хранил его, как зеницу Своего ока.
11 Как орёл защищает своё гнездо[b]
    и парит над своими птенцами,
простирает свои крылья, берёт птенцов
    и несёт на своих перьях,
12 так Вечный один его вёл;
    чужого бога не было с Ним.

13 Он вознёс его на высоты земли
    и питал плодами полей.
Он кормил его мёдом из сот,
    что в скалистых расщелинах,
и маслом из оливкового дерева,
    что растёт на каменистой почве,
14 творогом и молоком от стада и отары
    и упитанными ягнятами и козлами,
лучшими баранами Бошона
    и отборной пшеницей.
Ты пил вино, кровь винограда.

15 Исроил[c] растолстел и стал упрям;
    растолстел, обрюзг и разжирел.
Он оставил Всевышнего, Который создал его,
    и отверг Скалу своего спасения.
16 Они возбудили в Нём ревность чужими богами
    и разгневали Его мерзкими идолами.
17 Они приносили жертвы демонам, а не Всевышнему –
    богам, которых не знали,
    богам, появившимся недавно,
    богам, которых ваши предки не боялись.
18 Вы покинули Скалу, родившую вас;
    вы забыли Всевышнего, создавшего вас.

19 Вечный увидел это и отверг их,
    так как разгневался на Своих сыновей и дочерей.
20 “Я скрою от них Своё лицо, – сказал Он, –
    и увижу, каков будет их конец;
потому что они – извращённый род,
    неверные дети.
21 Они пробудили во Мне ревность тем, что не Бог,
    и разгневали Меня ничтожными идолами.
Я пробужу в них ревность теми, кто не Мой народ;
    Я разгневаю их невежественными язычниками;
22 потому что от Моего гнева запылал огонь,
    что жжёт до дна мира мёртвых.
Он пожрёт землю и её урожаи
    и подожжёт основания гор.

23 Я соберу на них беды,
    выпущу в них свои стрелы.
24 Я пошлю на них опустошительный голод,
    истребляющий мор и смертельную заразу;
Я пошлю на них хищных зверей,
    ядовитых змей, что ползают в прахе.
25 На улицах меч лишит их детей,
    в их домах будет царить ужас.
Будут гибнуть юноши и девушки,
    младенцы и седовласые старики.
26 Я сказал бы: рассею их
    и изглажу их память из человеческого рода,
27 если бы не опасался насмешек врагов,
    чтобы противники не возомнили
и не сказали: «Нашей руки торжество;
    не Вечный совершил всё это»”.

28 Это народ, потерявший рассудок,
    нет у них разума.
29 О, если бы они были мудры,
    понимали бы это
    и уразумели, какой их ждёт конец!
30 Как мог бы один человек преследовать тысячу
    или двое обратить в бегство десять тысяч,
если бы их Скала не отступилась от них,
    если бы Вечный их не выдал?
31 Ведь скала врагов не такова, как наша Скала:
    даже наши враги сами признают это.
32 Их виноград с лозы Содома
    и с полей Гоморры.
Их плоды полны яда,
    а их гроздья – горечи.
33 Их вино – яд змей,
    смертельный яд кобр.

34 “Я сокрыл злые дела их врагов, – говорит Вечный, –
    и запечатал их в своих кладовых.
35 Предоставьте месть Мне, Я воздам.
    Придёт время, поскользнутся ноги врага;
день их бедствия близок,
    и участь их поспешает”.

36 Вечный будет судить Свой народ
    и пожалеет Своих рабов,
когда увидит, что исчезла их сила
    и не осталось никого: ни раба, ни свободного.
37 И скажет Он: “Где же их боги,
    та скала, за которой они укрывались?
38 Боги, которые ели жир их жертв,
    пили вино их жертвенных возлияний?
Пусть восстанут, чтобы помочь вам!
    Пусть дадут вам покров!

39 Смотрите же ныне, что только Я Бог,[d]
    и нет Бога, кроме Меня.
Я умерщвляю и оживляю,
    Я ранил, и Я исцелю,
    и никто не может избавить от Моей руки.
40 Я поднимаю руку к небу и объявляю:
    Верно, как и то, что Я живу вовеки, –
41 когда отточу Свой сияющий меч
    и рука Моя примет его для суда,
Я отомщу Моим противникам
    и воздам тем, кто Меня ненавидит.
42 Я напою Мои стрелы кровью,
    а Мой меч будет пожирать плоть,
кровь павших и пленных,
    головы вражеских вождей”.

43 Радуйтесь, народы, вместе с Его народом,[e]
    потому что Он отомстит за кровь Своих рабов;
отомстит Он Своим врагам,
    очистит Свою землю и Свой народ».

44 Мусо пришёл с Иешуа, сыном Нуна, и произнёс народу все слова этой песни. 45 Сказав эти слова всему Исроилу, Мусо 46 добавил:

– Примите к сердцу все слова, которые я торжественно возвестил вам сегодня, чтобы вы велели своим детям прилежно слушаться всех слов этого Закона. 47 Для вас это не пустые слова, в них – ваша жизнь. Они дадут вам долго жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею.

48 В тот же день Вечный сказал Мусо:

49 – Поднимись на горную цепь Аварим, на гору Нево в Моаве, напротив Иерихона, и осмотри Ханон, землю, которую Я отдаю во владение исроильтянам. 50 На этой горе ты умрёшь и присоединишься к своему народу так же, как твой брат Хорун умер на горе Ор и присоединился к своему народу. 51 Это случится из-за того, что вы оба изменили Мне у вод Меривы-Кадеша, в пустыне Цин, на глазах у исроильтян, и из-за того, что вы не отстаивали Мою святость среди них.[f] 52 Поэтому ты увидишь землю, которую Я даю народу Исроила, только на расстоянии – ты не войдёшь в неё.

Notas al pie

 1. Втор 32:8 Или: «сынов Всевышнего».
 2. Втор 32:11 Или: «учит своих птенцов летать».
 3. Втор 32:15 Букв.: «Иешурун» – это слово переводится как «праведный» и является другим, поэтическим именем Исроила. То же в 33:5, 26.
 4. Втор 32:39 Букв.: «Я, Я есть Он».
 5. Втор 32:43 Или: «Обрадуйте Его народ, о народы». В некоторых рукописях: «Радуйтесь, небеса, вместе с Ним; пусть все ангелы Всевышнего поклонятся Ему! Радуйтесь, народы, вместе с Его народом; пусть посланники Всевышнего возвещают о Его могуществе!»
 6. Втор 32:51 См. Чис. 20:1-13.