Swedish Contemporary Bible

3 John 1

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.[a]

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets[b] skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Notas al pie

  1. 1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.
  2. 1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11).

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Иохана

Приветствие

От старейшины[a] дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине.

Дорогой друг, я молюсь, чтобы всё у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. Меня очень обрадовало, что приходившие братья свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине.

Поощрение Гая и упрёк Диотрефу

Дорогой друг, ты верен во всём, что бы ты ни делал для братьев по вере, даже если они незнакомы тебе лично. Они засвидетельствовали о твоей любви здесь, перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие. Сделай это так, как подобает перед Всевышним. Они ради имени Исы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины.

Я написал общине, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. 10 Если я приду, то расскажу, чем он занимается, распространяя о нас злые слова. Мало этого, он сам отказывается принимать братьев, запрещает это другим и выгоняет из общины тех, кто хочет это делать.

11 Дорогой друг, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Всевышнего, а кто делает зло, тот Всевышнего не видел. 12 Все хорошо говорят о Деметире, то же говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно.

Заключение

13 Ещё о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. 14 Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично.

15 Мир тебе. Твои друзья передают тебе привет. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.

Notas al pie

  1. 1:1 Или: «От старца».