Nya Levande Bibeln

2 Timotheosbrevet 4

1Därför uppmanar jag dig med största allvar inför Gud och inför Jesus Kristus, som en dag ska döma levande och döda, när han kommer för att upprätta sitt rike:

Var alltid ivrig att predika Guds ord så fort du får en möjlighet, både när det passar sig och när det inte passar sig. Tillrättavisa och bestraffa människor när det behövs, och uppmuntra dem att göra det som är rätt. Och undervisa dem alltid med stort tålamod i Guds ord.

Det kommer nämligen en tid när människor inte kommer att lyssna till sanningen. I stället kommer de att gå runt och leta efter lärare som bara förkunnar sådant som de själva vill höra.

De kommer inte att vilja lyssna till vad Guds ord säger och utan att ens reflektera följer de de mest fantastiska idéer.

Du måste hålla dig vaken och se upp för alla dessa faror. Var inte rädd för att lida för Herren. Led andra till Kristus! Lämna inget ogjort av det du är satt att göra.

För egen del kommer jag inte att finnas här till din hjälp så länge till. Min tid är på väg att rinna ut och min dödsstund närmar sig.

Länge och intensivt har jag kämpat den goda kampen för min Herre, och i allt har jag varit trogen mot honom. Men nu är den kampen snart över, jag har sprungit mitt lopp och får vila.

En segerkrans väntar på mig i himlen. Herren, den rättfärdige domaren, ska på den stora dag då han kommer tillbaka ge mig den som ett tecken på att jag har nått målet och för alltid tillhör honom. Detta gäller inte bara mig, utan alla som med iver ser fram emot hans återkomst.

Upplysningar och förmaningar

Försök att komma hit så snart du kan,

10 för Demas har lämnat mig. Han älskade detta livets goda och for till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien.

11 Det är bara Lukas som är kvar hos mig. Ta med dig Markus när du kommer, för jag behöver honom.

12 Tychikos är inte heller här, för jag har skickat honom till Efesos.

13 Se till att du tar med dig min rock som jag lämnade i Troas hos broder Karpos. Ta också med dig böckerna och framför allt pergamentrullarna när du kommer.

14 Kopparsmeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren kommer att straffa honom.

15 Håll ögonen på honom, för han har kämpat emot allt vad vi har sagt.

16 Första gången jag ställdes inför domstolen var det ingen här som hjälpte mig. Alla drog sig undan. Jag hoppas att de inte ska bli straffade för det.

17 Men Herren stod vid min sida och gav mig mod att tala en hel predikan så att människor från hela världen fick höra det glada budskapet. Och han räddade mig från dödens käftar.

18 Ja, Herren ska fortsätta att bevara mig från allt ont, tills han för mig in i sitt himmelska rike. Äran tillhör Gud i evigheternas evigheter. Amen.

19 Hälsa Prisca och Aquila och de som bor hos Onesiforos.

20 Erastos stannade i Korinth, och jag var tvungen att lämna Trofimos i Miletos, för han blev sjuk.

21 Försök att komma hit före vintern. Euboulos hälsar, liksom Pudens, Linos, Claudia och alla de andra.

22 Herren Jesus Kristus är med din ande. Nåd till er alla.FarvälPaulus