Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 5

1Och nu ett ord till er som liksom jag är ledare i församlingen. Jag har med egna ögon sett Kristus dö på korset, och jag ska tillsammans med er också dela hans ära och härlighet när han återvänder.

Jag ber er att vara herdar för Guds hjord. Ta hand om alla i församlingen utan minsta ovilja. Gör det inte för att ni ska tjäna på det, utan därför att ni är ivriga att tjäna Herren.

Uppträd inte som härskare och tyranner utan led dem med ett gott föredöme.

Då ska ni få er belöning när överherden kommer - en evig delaktighet i hans härlighet och ära.

Ni yngre män bör se upp till de äldre som era ledare. Och ni bör alla tjäna varandra med ödmjukhet. Gud ger särskilda välsignelser till dem som är ödmjuka, men de som är stolta får ingen del av detta.

Om ni vill böja er och göra er små under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne.

Låt honom få ta hand om alla era bekymmer och sorger, för han vill alltid ert bästa.

Akta er för Satan, er dödsfiende. Han stryker omkring som ett hungrigt, rytande lejon och söker efter ett offer som han kan slita sönder.

Stå emot hans angrepp med beslutsamhet. Tro på Herren! Kom ihåg att andra kristna över hela världen också går igenom samma lidande.

10 När ni har lidit en liten tid, kommer vår Gud, som är full av godhet genom Kristus, att ge er sin eviga ära. Han ska själv komma och hämta er och föra er till sin härlighet och göra er starkare än någonsin.

11 Honom tillhör makten över allting i evigheternas evigheter. Amen.

Hälsningar

12 Jag skickar det här brevet till er genom Silvanus, som har mitt fulla förtroende. Jag hoppas att mitt korta brev har uppmuntrat er. Jag ville tala om för er hur stor Guds godhet är och hur mycket han bryr sig om er. Vad jag har skrivit här bör hjälpa er att stå starka i Guds kärlek.

13 Församlingen här i detta Babylon (Rom) sänder sina hälsningar. Min son Markus hälsar också.

14 Omfamna varandra i kristen kärlek. Frid till er alla som tillhör Kristus.Petrus