La Parola è Vita

Ebrei 8:1-13

Cristo ha offerto un sacrificio

1Il nocciolo di quanto stiamo dicendo è questo: Cristo è il nostro sommo sacerdote che sta in cielo, seduto al posto dʼonore alla destra di Dio stesso. 2Egli è ministro del tempio in cielo, del vero tabernacolo costruito non dallʼuomo, ma dal Signore.

3Siccome ogni sommo sacerdote viene eletto per offrire doni e sacrifici, è necessario che anche Cristo abbia qualcosa da offrire. 4Comunque, se fosse qui sulla terra, Gesù non sarebbe neppure sacerdote, perché qui i sacerdoti presentano i sacrifici, seguendo ancora lʼantico sistema ebraico. 5Tuttavia il loro servizio non è che una copia umana o unʼombra delle realtà del cielo. Infatti, quando Mosè stava per costruire il tabernacolo, Dio gli disse: «Bada di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte Sinai».

6Ma ora Cristo ha ottenuto un incarico ben più importante del loro: egli è il mediatore della nuova alleanza fra Dio e lʼuomo, un patto fondato su promesse migliori.

7Il vecchio patto non è più valido perché, se fosse stato perfetto, non ci sarebbe stato bisogno di farne un secondo. 8Infatti Dio stesso trovò difettoso il primo patto, quando, rimproverando il suo popolo, disse: «Verrà il giorno in cui farò un nuovo patto con il popolo dʼIsraele e con la tribù di Giuda. 9Questo nuovo patto non sarà come quello che feci con i loro antenati, il giorno in cui li presi per mano e li condussi fuori dallʼEgitto. Essi non restarono fedeli a quel mio patto, perciò a mia volta non mi sono più curato di loro. 10Ma, dopo quel periodo, questo è il nuovo patto che farò col popolo dʼIsraele, dice il Signore: Io metterò le mie leggi nella loro mente, affinché sappiano ciò che voglio da loro, senza neppure che io glielo dica. Non solo, le scriverò nel loro cuore, così saranno loro a volerle osservare. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 11E non ci sarà più bisogno che nessuno dica al suo amico, o al vicino, o al fratello: “Anche tu devi conoscere il Signore!” perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. 12Io perdonerò i loro errori e non mi ricorderò più dei loro peccati».

LʼAntico Patto

13Definendo questo «un patto nuovo», Dio ha dichiarato superato il precedente; e ciò che è diventato vecchio e superato è destinato a sparire.

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 8:1-13

Isus, Marele Preot al Noului Legământ

1Partea cea mai importantă a celor spuse este că avem un astfel de Mare Preot, Care S‑a așezat la dreapta tronului Măreției, în ceruri, 2slujitor al Locului Preasfânt și al adevăratului Cort, pe care l‑a ridicat Domnul, nu omul.

3Căci fiecare mare preot este pus responsabil să aducă atât daruri, cât și jertfe. Astfel, a trebuit ca și Acesta să aibă ceva de adus. 4Așadar, dacă ar fi pe pământ, nu ar mai fi Preot, întrucât există preoți care aduc daruri potrivit cu Legea. 5Ei slujesc unei copii și unei umbre a lucrurilor cerești, așa cum a fost avertizat Moise atunci când urma să ridice Cortul. Căci El a zis: „Vezi să faci totul după modelul care ți‑a fost arătat pe munte!“5 Vezi Ex. 25:40. 6Însă acum El a obținut o slujbă6 Gr.: leitourghia, de unde provine termenul românesc liturghie. cu mult mai deosebită, de vreme ce El este și Mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost legiferat pe baza unor promisiuni mai bune.

7Dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, atunci nu s‑ar mai fi căutat loc pentru al doilea. 8Dar El, găsindu‑i cusur, le zice:8 Unele mss conțin: Dar El, găsindu‑le cusur, zice:

„Iată, vin zile, zice Domnul,

când voi încheia cu Casa lui Israel

și cu Casa lui Iuda

un nou legământ,

9nu ca legământul pe care l‑am făcut cu strămoșii9 Lit.: tații. lor,

în ziua când i‑am luat de mână

ca să‑i scot din țara Egiptului.

Pentru că n‑au rămas în legământul Meu,

nici Mie nu Mi‑a păsat de ei, zice Domnul.

10Ci acesta este legământul pe care‑l voi încheia cu Casa lui Israel,

după acele zile, zice Domnul:

voi pune legile Mele în mintea lor

și le voi scrie în inimile lor.

Eu voi fi Dumnezeul lor,

iar ei vor fi poporul Meu.

11Și niciunul nu va mai învăța pe semenul

sau pe fratele său, zicând: «Cunoaște‑L pe Domnul!»,

pentru că toți Mă vor cunoaște,

de la cel mai mic până la cel mai mare,

12căci voi fi îndurător în ce privește nedreptățile lor

și nu‑Mi voi mai aminti de păcatele lor.“12 Vezi Ier. 31:31-34.

13Vorbind despre „un nou legământ“, El l‑a declarat pe primul învechit, iar ceea ce este învechit și îmbătrânit este aproape de dispariție.