La Parola è Vita

Colossesi 4:1-18

1Voi padroni, siate giusti e onesti con tutti i vostri dipendenti. Ricordatevi sempre che anche voi avete un padrone in cielo, che vi sorveglia attentamente.

2Pregate in continuazione senza stancarvi, ricordandovi di ringraziare il Signore. 3Non dimenticate di pregare anche per noi, perché Dio ci dia buone occasioni di proclamare il mistero di Cristo. È per questo che ora mi trovo in prigione. 4Ma voi pregate che io possa ancora predicare liberamente e con sicurezza, così comʼè mio dovere.

5Cogliete tutte le occasioni possibili per parlare agli altri del Vangelo, e comportatevi saggiamente nei vostri rapporti con quelli che non sono credenti. 6Il vostro parlare sia sempre con gentilezza, condito con sale, per poter rispondere a tutti nel modo migliore.

Saluti

7Di tutto ciò che mi riguarda vʼinformerà Tichico, il nostro caro fratello che serve fedelmente con me il Signore. 8Lʼho mandato da voi appunto per farvi sapere come sto, per consolarvi ed incoraggiarvi. 9Vi ho mandato anche Onèsimo, un altro fratello caro e fedele, che è uno dei vostri. Egli e Tichico vi porteranno le ultime notizie.

10Vi saluta Aristarco, che è qui in prigione con me, ed anche Marco, parente di Barnaba. Riguardo a Marco, come ho detto prima, se viene, accoglietelo bene. 11Vi saluta anche Gesù, detto il Giusto. Questi sono i soli Giudei cristiani che lavorano qui con me; sapeste di che consolazione mi sono stati!

12Un saluto anche da Èpafra, vostro concittadino, servo del Signore Gesù Cristo, che non cessa di pregare per voi, chiedendo a Dio di rendervi forti e perfetti, e di aiutarvi a sapere quale è la sua volontà in tutto ciò che fate. 13Posso assicurarvi che Èpafra non cessa di pregare per voi ed anche per i credenti di Laodicèa e di Geràpoli.

14Vi saluta Luca, il nostro caro medico, insieme con Dema.

15Vi prego di salutare gli amici cristiani di Laodicèa, salutatemi anche Ninfa e tutti quelli che si riuniscono in casa sua. 16Dopo che avete letto questa lettera, passatela alla chiesa di Laodicèa, e voi potete leggere quella che ho scritto loro. 17Dite ad Archippo: «Bada di eseguire bene lʼincarico che il Signore ti ha dato».

18Ecco il mio saluto personale, scritto di mio pugno: ricordatevi di me che sono in prigione. La grazia di Dio sia con voi. Paolo.

Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 4:1-18

1Ni som är slavägare, ge era slavar allt vad de behöver och har rätt till. Ni vet ju att ni också har en Herre – i himlen.

Förmaningar

2Be ständigt, utan att ge upp, vaka och var tacksamma. 3Be också för oss, att Gud öppnar en möjlighet för oss att sprida budskapet, så att jag kan förkunna Kristus hemlighet4:3 Se not till 1:26. 4och på ett rätt sätt kan tala och göra den känd – det är ju för den hemlighetens skull jag sitter i fängelse.

5Uppträd förståndigt i era kontakter med de utomstående, och ta vara på varje tillfälle. 6Tala till människor på ett vänligt sätt, men låt era ord få sälta. Se till att ni vet hur ni ska svara var och en.

Personliga hälsningar

7Vår käre bror Tychikos, en trogen tjänare och medarbetare i Herren, kommer att berätta allt för er om hur jag har det. 8Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9Tillsammans med honom kommer också Onesimos4:9 Onesimos var den slav som Paulus skrev om i brevet till Filemon., en trogen och älskad bror, som ju är en av er. De kommer att ge er en rapport om det som händer här.

10Aristarchos, som sitter här i fängelse tillsammans med mig, hälsar till er. Det gör också Markus4:10 Detta är den Markus som skrev Markusevangeliet., som är kusin med Barnabas. Om honom har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han skulle komma till er. 11Jesus, som även kallas Justus, hälsar också till er. Dessa är de enda omskurna som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har varit till stor uppmuntran för mig.

12Epafras, som ju också är en av er, hälsar till er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad som är Guds vilja. 13Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis.4:13 Både Laodikeia och Hierapolis låg ca två mil från Kolossai.

14Vår käre Lukas4:14 Detta är den Lukas som skrev Lukasevangeliet., läkaren, hälsar till er, och det gör också Demas. 15Hälsa till alla de troende i Laodikeia och till Nymfas och den församling som möts i hans4:15 Eller: Nymfa…hennes hus. hus.

16När det här brevet har blivit uppläst hos er, se till att det också blir läst i församlingen i Laodikeia, och att ni själva får läsa det brev som kommer från Laodikeia.4:16 Brevet som kom från Laodikeia var antagligen ett brev som var på väg runt till olika församlingar, eftersom Paulus brev var undervisningsbrev som skulle läsas av alla. Det kan ha varit brevet till Efesos, en stad som låg i närheten.

17Och säg till Archippos: ”Se till att du slutför den uppgift som Herren har gett dig.”

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.4:18 Paulus dikterade brevet för en annan men skrev hälsningen själv, så att mottagarna skulle veta att brevet kom från honom. Kom ihåg mig i fängelset.

Nåd åt er alla.