Nova Versão Internacional

Salmos 103

Salmo 103

Davídico.

Bendiga o Senhor a minha alma!
    Bendiga o Senhor todo o meu ser!
Bendiga o Senhor a minha alma!
    Não esqueça nenhuma de suas bênçãos!
É ele que perdoa todos os seus pecados
e cura todas as suas doenças,
que resgata a sua vida da sepultura
e o coroa de bondade e compaixão,
que enche de bens a sua existência,
    de modo que a sua juventude
    se renova como a águia.
O Senhor faz justiça
e defende a causa dos oprimidos.
Ele manifestou os seus caminhos a Moisés,
os seus feitos aos israelitas.
O Senhor é compassivo e misericordioso,
mui paciente e cheio de amor.
Não acusa sem cessar
nem fica ressentido para sempre;
10 não nos trata conforme os nossos pecados
nem nos retribui conforme as nossas iniqüidades.
11 Pois como os céus se elevam acima da terra,
assim é grande o seu amor
    para com os que o temem;
12 e como o Oriente está longe do Ocidente,
assim ele afasta para longe de nós
    as nossas transgressões.
13 Como um pai tem compaixão de seus filhos,
assim o Senhor
    tem compaixão dos que o temem;
14 pois ele sabe do que somos formados;
lembra-se de que somos pó.
15 A vida do homem é semelhante à relva;
    ele floresce como a flor do campo,
16 que se vai quando sopra o vento
e nem se sabe mais o lugar que ocupava.
17 Mas o amor leal do Senhor,
o seu amor eterno, está com os que o temem,
e a sua justiça com os filhos dos seus filhos,
18 com os que guardam a sua aliança
e se lembram de obedecer aos seus preceitos.

19 O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus,
e como rei domina sobre tudo o que existe.
20 Bendigam o Senhor,
    vocês, seus anjos poderosos,
que obedecem à sua palavra.
21 Bendigam o Senhor todos os seus exércitos,
vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.
22 Bendigam o Senhor todas as suas obras
    em todos os lugares do seu domínio.

Bendiga o Senhor a minha alma!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!