Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96:1-13

Psalmul 96

1Cântați Domnului o cântare nouă,

cântați Domnului, toți locuitorii pământului!

2Cântați Domnului, binecuvântați‑I Numele!

Vestiți în fiecare zi izbăvirea Lui!

3Istorisiți printre neamuri slava Lui

și printre toate popoarele – minunile Lui!

4Căci mare este Domnul și foarte vrednic să fie lăudat!

El este mai de temut decât toți dumnezeii.

5Căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.

6Splendoarea și măreția sunt înaintea feței Lui,

iar tăria și frumusețea – în Sfântul Său Lăcaș.

7Familii ale popoarelor, dați Domnului,

dați Domnului slavă și cinstiți‑I tăria!

8Dați Domnului slava cuvenită Numelui Său!

Aduceți un dar de mâncare și veniți în curțile Lui!

9Închinați‑vă Domnului cu podoabe sfinte9 Sau: Închinați‑vă Domnului în splendoarea sfințeniei. Termenul sfințenie se poate referi la Domnul Însuși, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoțească (vezi Ps. 110:3).!

Tremurați înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!

10Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește!

De aceea lumea stă neclintită și nu poate fi clătinată.

El va judeca popoarele cu nepărtinire.“

11Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul!

Să vuiască marea și tot ce este în ea!

12Să tresalte câmpia și tot ce este pe ea!

Atunci toți copacii pădurii vor striga de bucurie

13înaintea Domnului, căci El vine,

vine să judece pământul,

să judece lumea cu dreptate

și popoarele după credincioșia Sa.