Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94

Psalmul 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!
    O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!
Ridică-Te, Judecător al pământului;
    răsplăteşte celor mândri după mândria lor!
Până când vor triumfa cei răi, Doamne,
    până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,
    toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.
Asupresc pe poporul Tău, Doamne,
    apasă asupra moştenirii Tale.
Îi omoară pe văduvă şi pe străin;
    îl ucid pe orfan.
Ei zic: „Nu vede Domnul!
    Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor!
    Neghiobilor, când vă veţi deştepta?
Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?
    Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?
10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,
    Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile omului;
    ştie că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne,
    şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
13 ca să-l linişteşti în zilele cele rele,
    până se va săpa groapa celui rău.
14 Domnul nu-Şi părăseşte poporul,
    nici nu-Şi uită moştenirea!
15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate
    şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?
    Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?
17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu,
    foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.
18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,
    îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!
19 În mulţimea frământărilor mele lăuntrice,
    alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture,
    unul care plăsmuieşte necazul prin decret?
21 Ei uneltesc[a] împotriva sufletului celui drept
    şi osândesc sânge nevinovat.
22 Domnul este întăritura mea!
    Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!
23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor
    şi-i va nimici pentru răutatea lor;
        Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Notas al pie

  1. Psalmii 94:21 Lit.: se strâng

New International Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who avenges.
    O God who avenges, shine forth.
Rise up, Judge of the earth;
    pay back to the proud what they deserve.
How long, Lord, will the wicked,
    how long will the wicked be jubilant?

They pour out arrogant words;
    all the evildoers are full of boasting.
They crush your people, Lord;
    they oppress your inheritance.
They slay the widow and the foreigner;
    they murder the fatherless.
They say, “The Lord does not see;
    the God of Jacob takes no notice.”

Take notice, you senseless ones among the people;
    you fools, when will you become wise?
Does he who fashioned the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who disciplines nations not punish?
    Does he who teaches mankind lack knowledge?
11 The Lord knows all human plans;
    he knows that they are futile.

12 Blessed is the one you discipline, Lord,
    the one you teach from your law;
13 you grant them relief from days of trouble,
    till a pit is dug for the wicked.
14 For the Lord will not reject his people;
    he will never forsake his inheritance.
15 Judgment will again be founded on righteousness,
    and all the upright in heart will follow it.

16 Who will rise up for me against the wicked?
    Who will take a stand for me against evildoers?
17 Unless the Lord had given me help,
    I would soon have dwelt in the silence of death.
18 When I said, “My foot is slipping,”
    your unfailing love, Lord, supported me.
19 When anxiety was great within me,
    your consolation brought me joy.

20 Can a corrupt throne be allied with you—
    a throne that brings on misery by its decrees?
21 The wicked band together against the righteous
    and condemn the innocent to death.
22 But the Lord has become my fortress,
    and my God the rock in whom I take refuge.
23 He will repay them for their sins
    and destroy them for their wickedness;
    the Lord our God will destroy them.