Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 71

Psalmul 71

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
În dreptatea Ta izbăveşte-mă şi scapă-mă!
    Pleacă-Ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă!
Fii o stâncă de adăpost pentru mine
    la care să pot veni totdeauna!
Porunceşte izbăvirea mea,
    căci Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea!
Dumnezeul meu, scapă-mă din mâna celui rău,
    din braţul celui nedrept şi crud!

Tu, Stăpânul meu, eşti nădejdea mea!
    Domnul este încrederea mea încă din tinereţe!
M-am sprijinit pe Tine încă din pântecele mamei mele:
    Tu m-ai scos din pântecele mamei mele,
        de aceea Ţie Îţi voi aduce lauda mea mereu!
Am ajuns ca un semn pentru mulţi,
    dar Tu eşti adăpostul meu cel trainic!
Gura-mi este plină de lauda Ta;
    vorbesc despre splendoarea Ta tot timpul zilei.

Nu mă lepăda la bătrâneţe!
    Când îmi va fi trecut puterea, nu mă părăsi,
10 căci duşmanii mei vorbesc despre mine
    şi cei ce caută să-mi ia viaţa uneltesc împotriva mea,
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu!
    Urmăriţi-l şi prindeţi-l, căci nu mai are scăpare!“
12 Dumnezeule, nu Te îndepărta de mine!
    Dumnezeul meu, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să piară în ruşine
    potrivnicii sufletului meu!
Ocara şi dezonoarea să-i acopere
    pe cei ce-mi caută răul!

14 Eu însă voi continua să nădăjduiesc
    şi Te voi lăuda tot mai mult!
15 Gura mea va povesti dreptatea Ta
    şi mântuirea Ta toată ziua,
        chiar dacă nu le cunosc marginile.
16 Voi proclama isprăvile Tale, Stăpâne Doamne,
    voi aminti dreptatea Ta şi numai a Ta!
17 Dumnezeule, m-ai învăţat încă din tinereţea mea,
    iar eu continui să vestesc minunile Tale până în ziua de azi.
18 Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt,
    până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare
        şi despre tăria Ta celor ce vor veni.

19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer!
    Tu ai înfăptuit lucruri măreţe.
        Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Deşi m-ai făcut să văd numeroase şi amare necazuri,
    Tu îmi vei da din nou viaţă;
chiar şi din adâncimile pământului
    Tu mă vei scoate.
21 Îmi vei mări cinstea
    şi mă vei mângâia din nou.

22 Dar şi eu Te voi lăuda cu harfa
    pentru credincioşia Ta, Dumnezeul meu!
Îţi voi cânta din liră,
    Sfântule al lui Israel!
23 Buzele mele vor răsuna de bucurie când Îţi vor cânta,
    şi, asemenea lor, şi sufletul meu pe care l-ai răscumpărat!
24 Limba mea, de asemenea,
    va vesti toată ziua dreptatea Ta,
căci cei ce-mi voiau răul
    au fost făcuţi de ruşine şi de râs.

New American Standard Bible

Psalm 71

Prayer of an Old Man for Deliverance.

1In You, O Lord, I have taken refuge;
Let me never be ashamed.
In Your righteousness deliver me and rescue me;
Incline Your ear to me and save me.
Be to me a rock of habitation to which I may continually come;
You have given commandment to save me,
For You are my [a]rock and my fortress.
Rescue me, O my God, out of the hand of the wicked,
Out of the [b]grasp of the wrongdoer and ruthless man,
For You are my hope;
O Lord [c]God, You are my confidence from my youth.
[d]By You I have been sustained from my birth;
You are He who took me from my mother’s womb;
My praise is continually [e]of You.

I have become a marvel to many,
For You are my strong refuge.
My mouth is filled with Your praise
And with Your glory all day long.
Do not cast me off in the time of old age;
Do not forsake me when my strength fails.
10 For my enemies have spoken [f]against me;
And those who watch for my [g]life have consulted together,
11 Saying, “God has forsaken him;
Pursue and seize him, for there is no one to deliver.”

12 O God, do not be far from me;
O my God, hasten to my help!
13 Let those who are adversaries of my soul be ashamed and consumed;
Let them be covered with reproach and dishonor, who seek [h]to injure me.
14 But as for me, I will hope continually,
And will [i]praise You yet more and more.
15 My mouth shall tell of Your righteousness
And of Your salvation all day long;
For I do not know the [j]sum of them.
16 I will come with the mighty deeds of the Lord [k]God;
I will make mention of Your righteousness, Yours alone.

17 O God, You have taught me from my youth,
And I still declare Your wondrous deeds.
18 And even when I am old and gray, O God, do not forsake me,
Until I declare Your [l]strength to this generation,
Your power to all who are to come.
19 [m]For Your righteousness, O God, reaches to the [n]heavens,
You who have done great things;
O God, who is like You?
20 You who have shown [o]me many troubles and distresses
Will revive [p]me again,
And will bring [q]me up again from the depths of the earth.
21 May You increase my greatness
And turn to comfort me.

22 I will also praise You with [r]a harp,
Even Your [s]truth, O my God;
To You I will sing praises with the lyre,
O Holy One of Israel.
23 My lips will shout for joy when I sing praises to You;
And my soul, which You have redeemed.
24 My tongue also will utter Your righteousness all day long;
For they are ashamed, for they are humiliated who seek [t]my hurt.

Notas al pie

 1. Psalm 71:3 Or crag
 2. Psalm 71:4 Lit palm
 3. Psalm 71:5 Heb YHWH, usually rendered Lord
 4. Psalm 71:6 Lit Upon You I have been supported
 5. Psalm 71:6 Lit in
 6. Psalm 71:10 Lit with reference to
 7. Psalm 71:10 Lit soul
 8. Psalm 71:13 Lit my injury
 9. Psalm 71:14 Lit add upon all Your praise
 10. Psalm 71:15 Lit numbers
 11. Psalm 71:16 Heb YHWH, usually rendered Lord
 12. Psalm 71:18 Lit arm
 13. Psalm 71:19 Or And
 14. Psalm 71:19 Lit height
 15. Psalm 71:20 Another reading is us
 16. Psalm 71:20 Another reading is us
 17. Psalm 71:20 Another reading is us
 18. Psalm 71:22 Lit an instrument of a harp
 19. Psalm 71:22 Or faithfulness
 20. Psalm 71:24 Or to injure me