Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 59

Psalmul 59

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când Saul a trimis să-i supravegheze casa acestuia, ca să-l ucidă.

Dumnezeul meu, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    protejează-mă de cei ce s-au ridicat împotriva mea!
Izbăveşte-mă de făcătorii de rele,
    mântuieşte-mă de oamenii însetaţi de sânge!

Căci iată-i cum îmi pândesc sufletul,
    nişte oameni puternici uneltesc împotriva mea,
        deşi nu am greşit cu nimic, nu am păcătuit, Doamne!
Fără să am vreo vină, ei sunt pregătiţi să mă atace.
    Ridică-Te să vii în întâmpinarea mea şi priveşte!
Tu, Doamne, Dumnezeul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te să pedepseşti toate neamurile!
    Nu avea milă de nici unul din aceşti trădători răi!Sela
Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
Iată ce scot din gurile lor:
    săbii ies printre buzele lor
        şi zic: „Cine ne aude?“
Dar Tu, Doamne, râzi de ei,
    îţi baţi joc de toate neamurile.

Tăria mea, pe Tine Te aştept,
    căci Dumnezeu este întăritura mea!
10 Dumnezeu, Care este îndurător cu mine, merge înaintea mea,
    Dumnezeu îmi descoperă pândarii.
11 Totuşi nu-i omorî,
    ca nu cumva cei din poporul meu să uite!
Fă-i să rătăcească, prin puterea Ta,
    şi doboară-i, Stăpâne, Scutul nostru!
12 Să fie prinşi în propria lor mândrie,
    în păcatele gurii lor, în cuvintele de pe buzele lor;
să li se socotească blestemele şi minciunile!
13     Să-i mistuie mânia, să-i stingă şi să nu mai fie!
Fă-i să recunoască că Dumnezeu stăpâneşte în Iacov
    şi până la marginile pământului.Sela
14 Se întorc seara, urlă precum câinii
    şi dau târcoale cetăţii.
15 Ei rătăcesc după mâncare
    şi bombănesc dacă nu se satură.
16 Eu însă voi cânta tăria Ta,
    dimineaţa voi striga cu bucurie despre îndurarea Ta,
căci Tu mi-ai fost întăritură
    şi adăpost în ziua necazului meu.

17 Tăria mea, pe Tine Te voi lăuda,
    căci Dumnezeu este întăritura mea,
        Dumnezeu Care este îndurător cu mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 59:1 Titlu. Vezi Ps. 16

Het Boek

Psalmen 59

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Vernietig niet.’ Hij schreef dit lied nadat Saul zijn huis had omsingeld met de bedoeling hem te doden.

O mijn God, bevrijd mij toch van mijn vijanden.
Bescherm mij tegen hen die mij naar het leven staan.
Red mij uit de handen van deze zondaars
en bewaar mij voor deze mannen die mijn bloed willen zien.
Kijk maar, zij staan mij naar het leven,
zij sturen de sterksten eropuit om mij te vermoorden.
Ik heb toch niet tegen U gezondigd, Here?
Zonder dat er aanleiding toe is,
komen zij op mij af.
Word toch wakker, kijk dan en kom mij te hulp.
Here, U bent de God van de hemelse legers,
de God van mijn volk Israël.
Kom en straf alle ongelovigen.
Schenk uw genade niet aan verraderlijke zondaars.
Elke avond komen zij terug
en lopen als huilende honden door de stad.
Zij bespotten U en mij,
hun woorden zijn een aanval op wat heilig is.
Zij denken dat niemand dat hoort.
U, Here, lacht hen uit!
U bespot al die ongelovigen.
10 U bent al mijn kracht!
Ik let alleen op U,
want God is als een burcht voor mij,
bij Hem kan ik schuilen.
11 Mijn God van liefde en trouw zal mij tegemoetkomen.
God, laat mij met blijdschap neerzien
op al die mensen die het mij moeilijk maakten.
12 Dood hen niet, want dan zou mijn volk hen vergeten.
Maar laat hen door uw ingrijpen doelloos ronddwalen.
Laat hen maar vallen, o Here,
achter U kunnen wij wegschuilen.
13 Alles wat zij zeggen, is zonde.
Zij denken dat zij onaantastbaar zijn.
Neem hen gevangen om die hoogmoed,
maar ook om de vloeken en leugens die zij uitspreken.
14 Vernietig hen in uw toorn,
dood hen zodat wij hen nooit meer zullen zien
en zij er niet meer zijn.
Dan zullen zij beseffen dat God regeert in Israël
en ook in de rest van de wereld.
15 Elke avond komen zij terug
en lopen als huilende honden door de stad.
16 Zij zwerven rond om eten te vinden
en als zij niet genoeg vinden,
worden zij agressief.
17 Maar ik wil uw kracht bezingen.
Reeds ʼs morgens vroeg jubel ik het uit
over uw goedheid en trouw.
Want U bent voor mij als een burcht,
een wijkplaats voor als het mij te moeilijk wordt.
18 Mijn God, U bent mijn sterkte,
voor U wil ik lofliederen zingen.
God is voor mij een veilige burcht,
Hij betoont mij zijn goedheid en trouw.