Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 55:1-23

Psalmul 55

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu coarde. Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32. al lui David.

1Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea

și nu trece cu vederea cererea mea!

2Ascultă‑mă și răspunde‑mi!

Îmi arăt neliniștea în plângerea mea

și sunt tulburat

3din cauza vociferării dușmanului,

la vederea presiunii impuse de cel rău;

căci ei fac să cadă necazul peste mine

și mi se împotrivesc cu furie.

4Îmi tremură inima înăuntrul meu

și groaza morții a căzut peste mine.

5Teamă și cutremur au venit peste mine

și m‑a acoperit teroarea.

6Eu zic: „Cine îmi va da aripi ca ale porumbelului?

Aș zbura și aș locui acolo!“

7Iată, aș fugi departe de tot,

aș înnopta în pustie. Selah

8M‑aș grăbi să‑mi găsesc un loc de scăpare,

de vântul năprasnic și de furtună.

9Stăpâne, pune‑i în încurcătură, încâlcește‑le limbile,

căci numai violență și ceartă văd în cetate!

10Zi și noapte ei dau târcoale zidurilor ei;

răutatea și abuzurile se află în mijlocul ei.

11Dezastrul este în mijlocul ei,

iar asuprirea și înșelătoria

nu‑i părăsesc piața.

12Căci nu un dușman mă batjocorește;

atunci aș îndura!

Nu cel ce mă urăște s‑a îngâmfat împotriva mea;

atunci m‑aș ascunde de el!

13Ci tu, un om deopotrivă cu mine,

prietenul meu, apropiatul meu,

14cel cu care am avut părtășie dulce

când am mers cu mulțimea la Casa lui Dumnezeu!

15Moartea să vină în mod înșelător asupra lor!

Să se coboare de vii în Locuința Morților!

Căci răutățile sunt în locuințele lor, în mijlocul lor.

16Eu însă voi striga către Dumnezeu,

iar Domnul mă va izbăvi.

17Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem,

iar El îmi va auzi glasul.

18Mă va răscumpăra nevătămat18 Lit.: Îmi va răscumpăra viața în pace.

din războiul pornit împotriva mea,

căci mulți sunt împotriva mea.

19Dumnezeu, Care tronează din veșnicie, Selah

va auzi și‑i va smeri!

Sunt niște oameni care nu se întorc de la căile lor

și care nu se tem de Dumnezeu.

20Prietenul meu își întinde mâna împotriva celor ce trăiesc în pace cu el,

își calcă legământul.

21Gura lui este alunecoasă ca smântâna,

dar în inima lui poartă războiul.

Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât uleiul,

dar în ascuns sunt niște săbii.

22Aruncă îngrijorarea22 Termenul se mai poate traduce și cu povara. ta asupra Domnului,

și El te va sprijini!

El nu va lăsa niciodată să se clatine cel drept.

23Dar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî

în adâncul gropii.

Oamenii sângelui și ai înșelătoriei

nu vor trăi nici jumătate din zilele lor!

Eu însă mă voi încrede în Tine!