Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 50

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul,
    El vorbeşte şi cheamă pământul
        de la răsăritul soarelui până la apusul lui!
Din Sion, întruchiparea frumuseţii, străluceşte Dumnezeu!
    Dumnezeul nostru vine şi nu tace;
un foc mistuie înaintea Lui
    şi o furtună se dezlănţuie împrejurul Lui!
El cheamă cerurile de deasupra
    şi pământul, ca să-Şi judece poporul:
„Adunaţi-Mi credincioşii,
    pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“
Cerurile mărturisesc dreptatea Lui,
    căci Dumnezeu este judecătorul.Sela
„Ia aminte, popor al Meu, şi voi vorbi!
    Israele, voi mărturisi împotriva ta:
        Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!
Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,
    nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.
Nu voi lua viţei din ograda ta,
    nici ţapi din staulele tale,
10 căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii
    şi vitele de pe o mie de dealuri.
11 Eu cunosc toate înaripatele munţilor,
    şi toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
    căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.
13 Mănânc Eu oare carnea taurilor
    sau beau Eu sângele ţapilor?
14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulţumire
    şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt!
15 Cheamă-Mă în ziua necazului;
    Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înşiri tu orânduirile Mele
    şi ai pe buze legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrarea
    şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el
    şi te însoţeşti cu cei ce comit adulter.
19 Dai drumul gurii la rele,
    limba ta urzeşte înşelăciunea.
20 Vorbeşti împotriva fratelui tău cu care locuieşti
    şi pe fiul mamei tale arunci vina[a].
21 Aşa ai făcut, iar Eu am tăcut.
    Ţi-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine,
        dar te voi mustra şi îţi voi pune totul în faţă[b]!
22 Luaţi aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu,
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulţumire ca jertfă, acela Mă proslăveşte
    şi celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu[c]“.

Notas al pie

  1. Psalmii 50:20 Sau: îl bârfeşti
  2. Psalmii 50:21 Lit.: ochi
  3. Psalmii 50:23 Sau: proslăveşte / şi pregăteşte calea prin care îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu

New Living Translation

Psalm 50

Psalm 50

A psalm of Asaph.

The Lord, the Mighty One, is God,
    and he has spoken;
he has summoned all humanity
    from where the sun rises to where it sets.
From Mount Zion, the perfection of beauty,
    God shines in glorious radiance.
Our God approaches,
    and he is not silent.
Fire devours everything in his way,
    and a great storm rages around him.
He calls on the heavens above and earth below
    to witness the judgment of his people.
“Bring my faithful people to me—
    those who made a covenant with me by giving sacrifices.”
Then let the heavens proclaim his justice,
    for God himself will be the judge. Interlude

“O my people, listen as I speak.
    Here are my charges against you, O Israel:
    I am God, your God!
I have no complaint about your sacrifices
    or the burnt offerings you constantly offer.
But I do not need the bulls from your barns
    or the goats from your pens.
10 For all the animals of the forest are mine,
    and I own the cattle on a thousand hills.
11 I know every bird on the mountains,
    and all the animals of the field are mine.
12 If I were hungry, I would not tell you,
    for all the world is mine and everything in it.
13 Do I eat the meat of bulls?
    Do I drink the blood of goats?
14 Make thankfulness your sacrifice to God,
    and keep the vows you made to the Most High.
15 Then call on me when you are in trouble,
    and I will rescue you,
    and you will give me glory.”

16 But God says to the wicked:
“Why bother reciting my decrees
    and pretending to obey my covenant?
17 For you refuse my discipline
    and treat my words like trash.
18 When you see thieves, you approve of them,
    and you spend your time with adulterers.
19 Your mouth is filled with wickedness,
    and your tongue is full of lies.
20 You sit around and slander your brother—
    your own mother’s son.
21 While you did all this, I remained silent,
    and you thought I didn’t care.
But now I will rebuke you,
    listing all my charges against you.
22 Repent, all of you who forget me,
    or I will tear you apart,
    and no one will help you.
23 But giving thanks is a sacrifice that truly honors me.
    If you keep to my path,
    I will reveal to you the salvation of God.”