Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 4

Psalmul 4

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig,
    Dumnezeul dreptăţii mele!
Deşi sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg!
    Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veţi preface slava în ruşine[a]?
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni[b]?Sela
Să ştiţi că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios[c];
    Domnul aude când strig către El.
Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!
    Cugetaţi când staţi în pat şi tăceţi!Sela
Aduceţi jertfe potrivite
    şi încredeţi-vă în Domnul!

Mulţi zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“
    Doamne, fă să răsară peste noi lumina feţei Tale!
Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă
    decât au ei când le sporeşte grâul şi mustul.
Mă voi culca şi voi adormi în pace,
    căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 4:2 Sau: Îmi veţi batjocori onoarea
  2. Psalmii 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
  3. Psalmii 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); peste tot în carte

Het Boek

Psalmen 4

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel.

O God, luister naar mij nu ik tot U roep.
U laat mij toch altijd tot mijn recht komen!
Toen ik in de knel zat,
hebt U mij ruimte gegeven.
Heb ook nu medelijden met mij,
luister naar mijn gebed!
De Here God vraagt:
‘Mensenkinderen,
wanneer houden jullie er mee op
mijn eer te grabbel te gooien
door levenloze afgoden te aanbidden?
Hoelang blijven jullie nog
zinloze dingen najagen?
Het is allemaal bedrog!’
Luister goed:
de Here heeft mij voor Zichzelf bestemd,
daarom zal Hij naar mij luisteren
en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.
Als u boos wordt,
zondig dan niet tegen de Here.
Als u ʼs nachts wakker ligt,
overdenk dan in alle rust zijn woord.
Heb volkomen vertrouwen in de Here
en bied Hem uw offers aan
zoals die zijn voorgeschreven.
Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen.
Here, toont U hun dat zij het mis hebben
door uw licht op ons te laten schijnen!
Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven,
gaat dieper dan hun vreugde,
wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
Ik ga rustig liggen en slaap vredig in,
ik weet dat alleen U mij beschermt, Here!