Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 22

Psalmul 22

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Ciuta zorilor“. Un psalm al lui David.

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
    Eşti atât de departe de izbăvirea mea
        şi de cuvintele strigătului meu!
Dumnezeul meu, strig ziua, dar nu-mi răspunzi,
    strig noaptea, dar nu găsesc odihnă.

Dar Tu eşti sfânt,
    eşti întronat în mijlocul laudelor lui Israel.[a]
În Tine au nădăjduit strămoşii noştri;
    ei au nădăjduit, iar Tu i-ai izbăvit;
au strigat către Tine şi au fost scăpaţi;
    au nădăjduit în Tine şi nu au fost daţi de ruşine.

Dar eu sunt vierme, nu om;
    am ajuns de râsul oamenilor şi dispreţuit de popor.
Cei ce mă văd îşi bat joc de mine,
    rânjesc şi clatină din cap.
„S-a încrezut în Domnul! Să-l scape El!
    Să-l izbăvească, căci doar Îşi găseşte plăcerea în el!“

Şi totuşi Tu m-ai scos din pântecele mamei mele
    şi mi-ai dat ocrotire la pieptul ei.
10 Sub privirea Ta am fost scos din pântece;
    încă din pântecele maicii mele,
Tu eşti Dumnezeul meu.
11 Nu Te îndepărta de mine,
    căci necazul este aproape
        şi nu am nici un ajutor!

12 Mă încercuiesc mulţi tauri,
    nişte tauri puternici din Başan mă înconjoară.
13 Îşi deschid gura împotriva mea
    ca leul care sfâşie şi răcneşte.
14 Sunt turnat ca apa
    şi toate oasele mi se despart.
Ca ceara
    mi se topeşte inima înăuntrul meu.
15 Mi se usucă puterea ca lutul,
    iar limba mi se lipeşte de cerul gurii:
        m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Mă încercuiesc nişte câini,
    o ceată de nelegiuiţi mă învăluieşte;
        mi-au străpuns[b] mâinile şi picioarele.
17 Toate oasele aş putea să mi le număr.
    Ei se uită, mă privesc;
18 şi-au împărţit veşmintele mele între ei
    şi au tras la sorţi pentru cămaşa mea.

19 Dar Tu, Doamne, nu Te îndepărta!
    Tăria mea, grăbeşte de-mi ajută!
20 Scapă-mi sufletul de sabie,
    şi viaţa din ghearele câinilor!
21 Izbăveşte-mă din gura leului!
    Eliberează-mă din coarnele bivolului sălbatic!

22 Voi vesti Numele Tău fraţilor mei;
    te voi lăuda în mijlocul adunării!
23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!
    Voi, toţi urmaşii lui Iacov, slăviţi-L!
        Temeţi-vă de El, voi, toţi urmaşii lui Israel!
24 Căci El nu dispreţuieşte,
    nici nu nesocoteşte necazul sărmanului;
nu-Şi ascunde faţa de acesta,
    ci-l ascultă când strigă către El după ajutor.

25 Tu eşti pricina laudelor mele în adunarea cea mare!
    Îmi voi împlini jurămintele înaintea celor ce se tem de Tine[c]!
26 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura;
    cei ce Îl caută pe Domnul Îl vor lăuda.
        Veşnic să vă trăiască sufletul!
27 Toate marginile pământului
    îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul.
Toate familiile neamurilor
    se vor închina înaintea Lui,
28 căci a Domnului este domnia
    şi El stăpâneşte peste neamuri!

29 Toţi cei prosperi de pe pământ vor mânca şi I se vor închina;[d]
    înaintea Lui vor îngenunchea toţi cei ce se coboară în ţărână,
        cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30 Urmaşii[e] Îi vor sluji[f]
    şi se va povesti istorisi generaţiei următoare despre Stăpânul.
31 Ei vor veni şi vor vesti dreptatea Lui,
    iar poporului care se va naşte îi vor vesti lucrarea Lui.

Notas al pie

 1. Psalmii 22:3 Sau: Tu însă eşti întronat ca Cel Sfânt; / Tu eşti lauda lui Israel.
 2. Psalmii 22:16 LXX, Peshita, Q, câteva mss TM; cele mai multe mss TM: ca un leu
 3. Psalmii 22:25 TM: El
 4. Psalmii 22:29 Sau: Cu adevărat, I se vor închina toţi cei ce vor adormi în pământ,
 5. Psalmii 22:30 Lit.: O sămânţă; vezi nota de la Ps. 18:50
 6. Psalmii 22:30 Sau: Cât despre cel ce a murit / 30 urmaşii lui Îl vor sluji

New American Standard Bible

Psalm 22

A Cry of Anguish and a Song of Praise.

For the choir director; upon [a]Aijeleth Hashshahar. A Psalm of David.

1My God, my God, why have You forsaken me?
[b]Far from my deliverance are the words of my [c]groaning.
O my God, I cry by day, but You do not answer;
And by night, but [d]I have no rest.
Yet You are holy,
O You who [e]are enthroned upon the praises of Israel.
In You our fathers trusted;
They trusted and You delivered them.
To You they cried out and were delivered;
In You they trusted and were not [f]disappointed.

But I am a worm and not a man,
A reproach of men and despised by the people.
All who see me [g]sneer at me;
They [h]separate with the lip, they wag the head, saying,
[i]Commit yourself to the Lord; let Him deliver him;
Let Him rescue him, because He delights in him.”

Yet You are He who brought me forth from the womb;
You made me trust when upon my mother’s breasts.
10 Upon You I was cast from [j]birth;
You have been my God from my mother’s womb.

11 Be not far from me, for [k]trouble is near;
For there is none to help.
12 Many bulls have surrounded me;
Strong bulls of Bashan have encircled me.
13 They open wide their mouth at me,
As a ravening and a roaring lion.
14 I am poured out like water,
And all my bones are out of joint;
My heart is like wax;
It is melted within [l]me.
15 My strength is dried up like a potsherd,
And my tongue cleaves to my jaws;
And You lay me [m]in the dust of death.
16 For dogs have surrounded me;
[n]A band of evildoers has encompassed me;
[o]They pierced my hands and my feet.
17 I can count all my bones.
They look, they stare at me;
18 They divide my garments among them,
And for my clothing they cast lots.

19 But You, O Lord, be not far off;
O You my help, hasten to my assistance.
20 Deliver my [p]soul from the sword,
My only life from the [q]power of the dog.
21 Save me from the lion’s mouth;
From the horns of the wild oxen You answer me.

22 I will tell of Your name to my brethren;
In the midst of the assembly I will praise You.
23 You who fear the Lord, praise Him;
All you [r]descendants of Jacob, glorify Him,
And stand in awe of Him, all you [s]descendants of Israel.
24 For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted;
Nor has He hidden His face from him;
But when he cried to Him for help, He heard.

25 From You comes my praise in the great assembly;
I shall pay my vows before those who fear Him.
26 The [t]afflicted will eat and be satisfied;
Those who seek Him will praise the Lord.
Let your heart live forever!
27 All the ends of the earth will remember and turn to the Lord,
And all the families of the nations will worship before [u]You.
28 For the kingdom is the Lord’s
And He rules over the nations.
29 All the [v]prosperous of the earth will eat and worship,
All those who go down to the dust will bow before Him,
Even he who [w]cannot keep his soul alive.
30 [x]Posterity will serve Him;
It will be told of the Lord to the coming generation.
31 They will come and will declare His righteousness
To a people who will be born, that He has performed it.

Notas al pie

 1. Psalm 22:1 Lit the hind of the morning
 2. Psalm 22:1 Or Why are You so far from helping me, and from the words of my groaning?
 3. Psalm 22:1 Lit roaring
 4. Psalm 22:2 Lit there is no silence for me
 5. Psalm 22:3 Or inhabit the praises
 6. Psalm 22:5 Or ashamed
 7. Psalm 22:7 Or mock me
 8. Psalm 22:7 I.e. make mouths at me
 9. Psalm 22:8 Lit Roll; another reading is He committed himself
 10. Psalm 22:10 Lit a womb
 11. Psalm 22:11 Or distress
 12. Psalm 22:14 Lit my inward parts
 13. Psalm 22:15 Lit to
 14. Psalm 22:16 Or An assembly
 15. Psalm 22:16 Another reading is Like a lion, my...
 16. Psalm 22:20 Or life
 17. Psalm 22:20 Lit paw
 18. Psalm 22:23 Lit seed
 19. Psalm 22:23 Lit seed
 20. Psalm 22:26 Or poor
 21. Psalm 22:27 Some versions read Him
 22. Psalm 22:29 Lit fat ones
 23. Psalm 22:29 Or did not
 24. Psalm 22:30 Lit A seed