Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 117:1-2

Psalmul 117

1Lăudați‑L pe Domnul, toate neamurile!

Să‑I aducă laude, toate popoarele!

2Căci măreață Îi este îndurarea față de noi,

și credincioșia Domnului este veșnică.

Lăudați‑L pe Domnul!2 Ebr.: Hallelu Yah!