Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1:1-11

Căsătoria lui Osea

(1:1–3:5)

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel.1 Osea a fost contemporan cu profeții Isaia, Amos și Mica (vezi primul verset din fiecare carte).

Soția și copiii lui Osea

2Când Domnul a vorbit la început prin Osea, Domnul i‑a zis lui Osea: „Du‑te și ia‑ți de soție o prostituată și copiii ai curviei, căci țara s‑a prostituat mult, părăsindu‑L pe Domnul.“ 3El s‑a dus și a luat‑o de soție pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a rămas însărcinată și i‑a născut un fiu.

4Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Izreel4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăștie [sămânța]; numele locului unde ia naștere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)., căci peste puțin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt regatului Casei lui Israel. 5În ziua aceea, voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

6Ea a rămas din nou însărcinată și a născut6 Faptul că lipsește pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo‑Ruhama și Lo‑Ami (vezi și v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuți în urma desfrâului. o fată. Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ruhama6 Lo‑Ruhama înseamnă Ne‑Iubită (sau Ne‑Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare., căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu‑i voi mai ierta. 7Totuși, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda și‑i voi izbăvi doar prin Domnul Dumnezeul lor; deci nu‑i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă și nici prin cai sau călăreți.“

8După ce a înțărcat‑o pe Lo‑Ruhama, Gomera a rămas din nou însărcinată și a născut un fiu. 9Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ami9 Lo‑Ami înseamnă Nu este poporul Meu., căci voi nu sunteți poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10Totuși, numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Și în locul unde li s‑a spus: «Voi nu sunteți poporul Meu!», acolo vor fi numiți «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11Fiii lui Iuda vor fi aduși laolaltă cu fiii lui Israel, își vor pune o singură căpetenie și se vor ridica11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ și va ajunge să locuiască întreaga țară. din țară, căci mare va fi ziua lui Izreel11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează).!

Tagalog Contemporary Bible

Hosea 1:1-11

1Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Hoseas na anak ni Beeri noong magkakasunod na naging hari sa Juda sina Uzia, Jotam, Ahaz at Hezekia, habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Joash.

Ang Asawa at mga Anak ni Hoseas

2Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas, “Mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya,1:2 babaeng nangangalunya: o, babaeng bayaran. at ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon, dahil sa pagsamba nila sa mga dios-diosan.”

3Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. 4Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, “Jezreel1:4 Jezreel: Ang ibig sabihin, naghahasik ang Dios, na nangangahulugan ng paglago at pag-unlad (tingnan ang talatang 11). Pero sa talatang ito ang pangalang Jezreel ay nangangahulugan na parurusahan ng Dios ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. 5Sa araw na iyon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa Lambak ng Jezreel.”

6Muling nabuntis si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, “Lo Ruhama1:6 Lo Ruhama: Ang ibig sabihin, hindi kinaawaan. ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi ko kaaawaan ni patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. 7Pero kaaawaan ko ang mga mamamayan ng Juda. Ako, ang Panginoon nilang Dios, ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko at hindi sa pamamagitan ng digmaan – ng pana, espada, mga kabayo o mangangabayo.”

8Nang maawat na ni Gomer si Lo Ruhama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. 9Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, “Lo Ami1:9 Lo Ami: Ang ibig sabihin, hindi ko mga mamamayan. ang ipangalan mo sa bata, dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako ay hindi na nila Dios. 10Pero darating ang araw na kaaawaan ko sila at pagpapalain; dadami sila tulad ng buhangin sa tabing-dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang ‘Kayoʼy hindi ko mga mamamayan,’

silaʼy tatawaging, ‘Mga anak ng Dios na buhay.’ 11Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Juda at ng Israel, at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na iyon para sa mga taga-Jezreel.