Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

 1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
 3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
 4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
 5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
 7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
 8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)

La Bible du Semeur

Osée 1

Les actes symboliques

1L’Eternel adressa la parole à Osée, fils de Beéri, sous les règnes d’Ozias, de Yotam, d’Ahaz et d’Ezéchias, rois de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël[a].

Le mariage de Dieu avec Israël

Première partie des paroles que l’Eternel prononça par Osée :

L’Eternel dit à Osée : Va, prends une femme qui se livre à la prostitution, et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l’Eternel[b].

Alors Osée alla prendre Gomer, de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L’Eternel lui dit : Appelle-le Jizréel, car d’ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel[c] et je mettrai fin à la royauté d’Israël. En ce jour-là, je briserai l’arc d’Israël dans la vallée de Jizréel.

Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L’Eternel dit à Osée : Appelle-la Lo-Rouhama (la Non-Aimée), car, à l’avenir, je ne manifesterai plus d’amour à la communauté d’Israël, et je ne lui accorderai plus mon pardon.

Cependant, je manifesterai de l’amour à la communauté de Juda, et moi, l’Eternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même – et non pas par l’arc, par l’épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars.

Après avoir sevré Lo-Rouhama, Gomer fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils.

L’Eternel dit à Osée : Appelle-le Lo-Ammi (Pas mon peuple) car vous n’êtes pas mon peuple, et moi, Je suis, je ne suis rien pour vous[d].

Notas al pie

 1. 1.1 Sur cette période, voir 2 R 15 à 20 ; 2 Ch 27 à 32. roi d’Israël : Jéroboam (793 à 753 av. J.-C.). rois de Juda, en tenant compte des co-régences : Ozias (792 à 740 av. J.-C.), Yotam (750 à 732 av. J.-C.), Ahaz (735 à 715 av. J.-C.) et Ezéchias (727 à 698 ou 686 av. J.-C.).
 2. 1.2 Le culte de Baal et d’Astarté, avec leurs rites de fécondité, s’accompagnait de la prostitution sacrée (voir v. 10 et note).
 3. 1.4 Voir 2.2 et note ; 2 R 9 et 10.
 4. 1.9 Reprise du verbe d’Ex 3.14 où Dieu révèle son nom : Je suis.