Nouă Traducere În Limba Română

Mica 4

Muntele Casei Domnului

1„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi popoarele vor curge spre el.
Multe neamuri vor veni şi vor zice:
«Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
    la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între multe popoare
    şi va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate.
Ei îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.
Fiecare va locui sub viţa lui
    şi sub smochinul lui
şi nimeni nu-l va mai îngrozi,
    căci gura Domnului Oştirilor[a] a vorbit!

Toate popoarele umblă, fiecare
    în numele zeilor lor;
noi însă vom umbla în Numele Domnului,
    Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

Promisiunea restaurării

„În ziua aceea, zice Domnul,

îi voi aduna pe cei şchiopi
    şi îi voi strânge laolaltă pe cei alungaţi,
        pe cei pe care i-am rănit.
Voi face din cei şchiopi o rămăşiţă
    şi din cei izgoniţi – un neam puternic.
Domnul va împărăţi peste ei pe muntele Sion,
    de acum şi până în veci.
Cât despre tine, turn de veghe al turmei,
    deal[b] al fiicei Sionului[c],
stăpânirea de odinioară îţi va fi redată,
    regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

Acum, de ce strigi aşa de tare?
    Nu ai rege?
Ţi-a pierit sfetnicul,
    de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?
10 Zvârcoleşte-te şi geme[d], fiică a Sionului,
    ca o femeie la naştere,
căci acum va trebui să ieşi din cetate
    şi vei locui în câmp!
Te vei duce la Babilon
    şi abia acolo vei fi izbăvită.
Acolo, Domnul te va răscumpăra
    din mâna duşmanilor tăi.

11 Dar acum multe neamuri
    sunt adunate împotriva ta,
zicând: «Să fie pângărit,
    iar ochii noştri să privească de sus Sionul!»
12 Ei însă nu cunosc
    gândurile Domnului,
nu înţeleg planul Lui,
    nu ştiu că El i-a strâns ca pe nişte snopi în aria de treierat.

13 Scoală-te şi treieră, fiică a Sionului,
    căci îţi voi face cornul din fier.
Copitele ţi le voi face din bronz,
    ca să sfărâmi multe popoare.
Vei închina[e] Domnului prada lor,
    iar bogăţiile lor – Stăpânului întregului pământ.“

Notas al pie

  1. Mica 4:4 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  2. Mica 4:8 Sau: fortăreaţă
  3. Mica 4:8 Cetatea lui David, regele davidic fiind văzut drept păstorul lui Israel (vezi Ps. 78:70-72)
  4. Mica 4:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: ţipă
  5. Mica 4:13 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

New Living Translation

Micah 4

The Lord’s Future Reign

1In the last days, the mountain of the Lord’s house
    will be the highest of all—
    the most important place on earth.
It will be raised above the other hills,
    and people from all over the world will stream there to worship.
People from many nations will come and say,
“Come, let us go up to the mountain of the Lord,
    to the house of Jacob’s God.
There he will teach us his ways,
    and we will walk in his paths.”
For the Lord’s teaching will go out from Zion;
    his word will go out from Jerusalem.
The Lord will mediate between peoples
    and will settle disputes between strong nations far away.
They will hammer their swords into plowshares
    and their spears into pruning hooks.
Nation will no longer fight against nation,
    nor train for war anymore.
Everyone will live in peace and prosperity,
    enjoying their own grapevines and fig trees,
    for there will be nothing to fear.
The Lord of Heaven’s Armies
    has made this promise!
Though the nations around us follow their idols,
    we will follow the Lord our God forever and ever.

Israel’s Return from Exile

“In that coming day,” says the Lord,
“I will gather together those who are lame,
    those who have been exiles,
    and those whom I have filled with grief.
Those who are weak will survive as a remnant;
    those who were exiles will become a strong nation.
Then I, the Lord, will rule from Jerusalem[a]
    as their king forever.”
As for you, Jerusalem,
    the citadel of God’s people,[b]
your royal might and power
    will come back to you again.
The kingship will be restored
    to my precious Jerusalem.

But why are you now screaming in terror?
    Have you no king to lead you?
Have your wise people all died?
    Pain has gripped you like a woman in childbirth.
10 Writhe and groan like a woman in labor,
    you people of Jerusalem,[c]
for now you must leave this city
    to live in the open country.
You will soon be sent in exile
    to distant Babylon.
But the Lord will rescue you there;
    he will redeem you from the grip of your enemies.

11 Now many nations have gathered against you.
    “Let her be desecrated,” they say.
    “Let us see the destruction of Jerusalem.[d]
12 But they do not know the Lord’s thoughts
    or understand his plan.
These nations don’t know
    that he is gathering them together
to be beaten and trampled
    like sheaves of grain on a threshing floor.
13 “Rise up and crush the nations, O Jerusalem!”[e]
    says the Lord.
“For I will give you iron horns and bronze hooves,
    so you can trample many nations to pieces.
You will present their stolen riches to the Lord,
    their wealth to the Lord of all the earth.”

Notas al pie

  1. 4:7 Hebrew Mount Zion.
  2. 4:8 Hebrew As for you, Migdal-eder, / the Ophel of the daughter of Zion.
  3. 4:10 Hebrew O daughter of Zion.
  4. 4:11 Hebrew of Zion.
  5. 4:13 Hebrew “Rise up and thresh, O daughter of Zion.”