Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!

La Bible du Semeur

Michée 1:1-16

1Voici les paroles que l’Eternel a adressées à Michée de Morésheth1.1 Localité située à 35 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, à l’est de Gath. sous les règnes de Yotam, Ahaz et Ezéchias, rois de Juda1.1 Sur Yotam (740 à 732 av. J.-C.) voir 2 R 15.32-38 ; 2 Ch 27.1-9. Sur Ahaz (735 à 715 av. J.-C.) voir 2 R 16.1-20 ; 2 Ch 28.1-27. Sur Ezéchias (715 à 686 ou 698 av. J.-C.) voir 2 R 18 à 20 ; 2 Ch 29 à 32. Ces datations tiennent compte des co-régences.. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem1.1 Samarie et Jérusalem représentent les royaumes dont elles sont la capitale : la première Israël, le royaume du Nord, et la seconde, Juda. Samarie sera conquise par les Assyriens en 722-721 av. J.-C..

Le jugement sur Israël

2Ecoutez vous tous, peuples !

Prête attention, ô terre, |et vous tous qui vivez sur elle :

le Seigneur, l’Eternel |sera témoin à charge contre vous ;

oui, le Seigneur, |depuis son sanctuaire.

L’annonce du jugement

3Voici que l’Eternel |sort de sa résidence.

Il descend et il marche |sur les lieux élevés |que présente la terre.

4Sous ses pas les montagnes fondent,

et le fond des vallées se fend

comme la cire au feu,

comme de l’eau versée |coulant sur une pente.

5Et pourquoi tout cela ? |A cause de la transgression |des enfants de Jacob1.5 C’est-à-dire les deux royaumes israélites, celui du Nord et celui de Juda.,

à cause des péchés |du peuple d’Israël.

Qui incita Jacob |à cette transgression ?

N’est-ce pas Samarie ?

Et qui donc a promu |ces hauts lieux en Juda ?

N’est-ce pas toi, |Jérusalem ?

6Aussi vais-je réduire Samarie |à un monceau de pierres |dans la campagne,

et l’on y plantera des vignes ;

je précipiterai ses pierres |au fond de la vallée

et je la raserai |jusqu’à ses fondations.

7Les statues de ses dieux |seront toutes brisées,

et tous ses gains impurs |seront livrés au feu.

Oui, toutes ses idoles, |je les mettrai en pièces :

elles ont été faites |grâce au salaire |de ses prostitutions.

Aussi serviront-elles |comme salaire |d’autres prostitutions1.7 Les richesses amassées par Samarie au moyen de l’idolâtrie et de la prostitution sacrée seront emportées par les Assyriens : ils les placeront dans leurs temples pour servir au culte de leurs idoles ou encore, leurs soldats s’en serviront pour payer de simples prostituées..

Complainte sur les villes de Juda

8Voilà pourquoi |je vais mener le deuil, |je vais me lamenter,

je vais marcher pieds nus, |sans vêtements.

Je pousserai des cris, |comme ceux du chacal,

et des gémissements |comme font les autruches.

9La plaie de Samarie |est incurable

et elle atteint même Juda.

La voilà qui s’avance |jusqu’à la porte de mon peuple :

jusqu’à Jérusalem.

10Ne le proclamez pas |dans la ville de Gath1.10 Michée joue sur le sens des noms des villes qu’il énumère pour les avertir des malheurs qui les attendent lorsque les Assyriens viendront envahir leur pays. Gath : en Philistie. Le nom de la ville fait assonance en hébreu avec le verbe proclamer.,

ne pleurez pas1.10 Traduction incertaine. L’ancienne version grecque suggère : ne pleurez pas à Acre, ville située à 14 kilomètres au nord-est de Haïfa, dont le nom fait assonance avec le verbe pleurer. Cependant, toutes les autres villes des versets qui suivent (v. 10-15) sont situées en Juda..

Gens de Beth-Leaphra1.10 Site inconnu. Le nom Leaphra fait assonance avec le mot poussière., |couvrez-vous de poussière !

11Habitants de Shaphir1.11 Localité située peut-être à 12 kilomètres à l’ouest d’Hébron dont le nom serait conservé dans l’actuel Wadi es-Suffar. Son nom ressemble en hébreu à un terme signifiant : être beau.,

allez nus et honteux !

Le peuple de Tsaanân1.11 Site inconnu. Le nom de la ville de Tsaanân fait assonance avec le verbe sortir. |ne sortira plus de sa ville,

et celui de Beth-Haëtsel1.11 Peut-être l’actuelle Dèr el-Asal, à 17 kilomètres au sud-ouest d’Hébron. Le nom Haëtsel ressemble à un verbe hébreu qui signifie : retirer. |ne sait plus que se lamenter |et son soutien vous est ôté.

12Le peuple de Maroth1.12 Site inconnu. Le nom de la ville de Maroth ressemble en hébreu à un terme signifiant : amertume. |est bien malade1.12 est bien malade : hébreu obscur. Autre traduction : espérait le bonheur..

Oui, le malheur |est envoyé par l’Eternel,

jusque devant tes portes, |Jérusalem !

13Habitants de Lakish1.13 Une grande ville de Juda, à 45 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Son nom fait assonance en hébreu avec le mot char.,

attelez les coursiers aux chars,

car vous êtes à l’origine |du péché de la communauté de Sion ;

c’est bien chez vous |que les transgressions d’Israël |ont été imitées.

14Voilà pourquoi |vous devez donner à Morésheth-Gath1.14 Voir 1.1 et note. Le nom de la ville ressemble en hébreu au terme désignant la fiancée. |sa lettre de divorce1.14 Autre traduction : voilà pourquoi vous devrez donner pour Morésheth-Gath une dot.,

et les maisons d’Akzib1.14 A 20 kilomètres au nord-ouest d’Hébron (Jos 15.44). Le nom de la ville fait assonance avec le terme rendu par cause de déception. |seront source de tromperie

pour les rois d’Israël.

15Contre vous, habitants de Marésha,

je vais faire venir |un nouveau conquérant,

et le glorieux roi d’Israël |devra se réfugier |à Adoullam1.15 Marésha et Adoullam : deux villes proches d’Akzib. Le nom de la ville de Marésha fait assonance avec le mot conquérant. Adoullam : allusion à l’épisode rapporté en 1 S 22.1..

16Rasez-vous donc, |et tondez-vous la tête, |habitants de Jérusalem,

en signe de douleur |à cause de vos fils |qui font tous vos délices !

Oui, rasez-vous la tête, |rendez-vous chauves, |pareils à des vautours,

parce qu’ils vont être emmenés |loin de vous en exil.