Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 49

Robul Domnului

1«Ascultaţi-Mă, ţinuturi de lângă mare!

Luaţi aminte, popoare de departe!

Domnul M-a chemat înainte să mă nasc;
    pe când eram încă în pântecele mamei Mele, El Mi-a rostit numele.
Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită
    şi M-a ascuns la umbra mâinii Sale;
M-a făcut o săgeată lustruită
    şi M-a ascuns în tolba Lui.
Mi-a zis: ‘Tu eşti Robul Meu
    Israel, cel în care Îmi voi arăta splendoarea!’
Dar Eu am zis: ‘Am trudit degeaba,
    Mi-am irosit puterea pentru nimic şi fără nici un folos;
totuşi cauza Mea este în grija domnului,
    iar răsplata Mea este la Dumnezeul Meu.’

Şi acum Domnul zice –
    El, Care M-a întocmit din pântece pentru a fi Robul Său
şi pentru a-l aduce pe Iacov înapoi la El,

ca astfel Israel să se adune la El,

căci sunt onorat înaintea Domnului
    şi Dumnezeul Meu a devenit tăria Mea –
El zice: ‘Este prea puţin pentru Tine să fii Robul Meu

şi să ridici seminţiile lui Iacov,

        să aduci înapoi pe supravieţuitorii lui Israel.
De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri,
    ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»

Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul lui Israel şi Sfântul său,
către Cel dispreţuit şi urât de popor,
    către Robul conducătorilor:
«Regii vor vedea şi se vor ridica,
    iar prinţii se vor pleca,
din pricina Domnului, Care este credincios,
    a Sfântului lui Israel, Care Te-a ales.»“

Restaurarea lui Israel

„Aşa vorbeşte Domnul:

«La vremea îndurării Îţi voi răspunde
    şi în ziua mântuirii Te voi ajuta;
Te voi păzi şi Te voi face
    un legământ pentru popor,
pentru a reface ţara
    şi a reîmpărţi moştenirile pustiite,
pentru a le zice captivilor: ‘Ieşiţi!’,
    iar celor din întuneric: ‘Arătaţi-vă!’

Ei se vor hrăni pe lângă drumuri
    şi vor găsi păşune pe toate dealurile pleşuve.
10 Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete,
    arşiţa nu-i va lovi, nici soarele,
căci Cel Ce se îndură de ei îi va conduce
    şi îi va călăuzi pe lângă izvoare de apă.
11 Îmi voi preface toţi munţii în cărări
    şi drumuri largi Îmi vor fi construite.
12 Iată-i venind de departe –
    unii dinspre nord, unii dinspre apus,
        iar alţii dinspre ţinutul Syene[a]

13 Strigaţi de bucurie, ceruri!
    Bucură-te, pământ!
        Chiuiţi de bucurie, munţilor!
Căci Domnul Şi-a mângâiat poporul
    şi va avea îndurare faţă de ai Săi care suferă!

14 Sionul însă a zis: «Domnul m-a părăsit,
    Stăpânul meu a uitat de mine.»

15 «Dar oare poate o femeie să-şi uite copilul pe care-l alăptează
    sau să nu aibă milă de rodul pântecelui său?
Şi chiar dacă ea ar uita,
    Eu nu te voi uita!
16 Iată, te-am încrustat în palmele Mele,
    iar zidurile tale sunt pururi înaintea Mea.
17 Fiii tăi se grăbesc să se întoarcă,
    iar cei ce te-au distrus şi te-au lăsat în ruină se îndepărtează de tine.
18 Ridică-ţi ochii şi priveşte în jur!
    Toţi fiii tăi se adună şi vin la tine.
Viu sunt Eu, zice Domnul,
    că-i vei purta pe toţi ca pe o podoabă,
        te vei împodobi cu ei ca o mireasă.

19 Pentru că ruinele, locurile tale pustii
    şi ţara ta devastată
vor fi acum prea strâmte pentru poporul tău,
    iar cei ce te-au devorat vor fi departe.
20 Fiii de care ai fost lipsită

îţi vor spune chiar în auzul tău:

‘Locul este prea strâmt pentru mine;
    fă-mi mai mult loc ca să locuiesc!’
21 Atunci te vei întreba:
    ‘Cine mi i-a născut pe aceştia?
Eram fără copii şi stearpă,
    exilată şi izgonită.
        Cine i-a crescut?
Eram părăsită şi singură,
    deci de unde sunt aceştia?’»“

22 „Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, voi face cu mâna semn neamurilor
    şi Îmi voi ridica steagul către popoare;
ele îţi vor aduce fiii pe braţe,
    iar fiicele îţi vor fi purtate pe umerii lor.
23 Regii lor vor fi părinţii tăi adoptivi,
    iar reginele lor te vor alăpta.
Cu feţele plecate la pământ ţi se vor închina
    şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale.
Atunci vei şti că Eu sunt Domnul,
    iar cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi făcuţi de ruşine.»

24 Poate fi luată prada de la cel puternic
    sau pot fi eliberaţi captivii unui tiran[b]?

25 Domnul însă vorbeşte astfel:

«Da, captivii celui puternic vor fi luaţi,
    iar prada tiranului va fi eliberată,
căci Eu voi lupta cu cei ce se luptă cu tine
    şi tot Eu îţi voi izbăvi copiii.
26 Îi voi face pe asupritorii tăi să-şi mănânce propria carne
    şi se vor îmbăta cu sângele lor ca de vin.
Atunci orice făptură va şti
    că Eu sunt Domnul, Mântuitorul
        şi Răscumpărătorul tău, Puternicul lui Iacov.»“

Notas al pie

  1. Isaia 49:12 Q; modernul Aswan, la frontiera de sud a Egiptului; TM: Sinim
  2. Isaia 49:24 Q, VUL, Siriacă; vezi şi LXX şi v. 25; TM: celui drept

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ис 49

Спасение через Раба Вечного[a]

1– Слушайте Меня, острова;
    внимайте, дальние народы!
Вечный призвал Меня, прежде чем Я родился;
    Он дал Мне имя, когда Я был во чреве матери.
Он сделал уста Мои, как острый меч;
    в тени руки Своей Он укрыл Меня.
Он сделал Меня заострённой стрелой
    и убрал Меня в Свой колчан.
Он сказал Мне: «Ты – Мой Раб,
    Исроил, в Тебе Я прославлюсь».
Но Я сказал: «Я трудился напрасно;
    Я зря, впустую растратил силы.
И всё-таки Вечный оправдает Меня,
    и награда Моя – у Моего Бога».

И ныне говорит Вечный,
    Тот, Кто во чреве Меня сотворил,
чтобы Я был Его Рабом,
    чтобы вернуть к Нему потомков Якуба
    и собрать к Нему Исроил,
ведь Я славен в глазах Вечного,
    и Всевышний стал Моей силой.
Он говорит:
«Слишком мало для тебя быть Моим Рабом,
    восстановить роды Якуба
    и возвратить уцелевших Исроила.
Я сделаю Тебя светом для других народов,
    чтобы спасение Моё достигло концов земли».

Так говорит Вечный,
    Искупитель Исроила и святой Бог его,
глубоко презираемому, отвратительному для народа
    Рабу властелинов:
– Цари увидят Тебя и встанут,
    вожди увидят Тебя и поклонятся,
ради Вечного, Который верен,
    ради святого Бога Исроила, Который Тебя избрал.

Так говорит Вечный:

– В благоприятное время Я отвечу Тебе
    и в день спасения помогу Тебе;
Я буду хранить Тебя
    и сделаю Тебя посредником Моего соглашения с народом,
чтобы восстановить страну
    и раздать новым владельцам её разорённые уделы;
чтобы сказать пленникам: «Выходите!» –
    и тем, кто во тьме: «Вы свободны!»

Они будут пастись возле дорог
    и находить пастбища на голых холмах.
10 Они не будут ни голодать, ни жаждать;
    не поразят их ни зной пустыни, ни солнце.
Имеющий милость к ним будет вести их
    и приведёт к источникам вод.
11 Я превращу все горы Мои в дороги,
    и пути Мои будут подняты.
12 Вот, идут они издалека –
    кто с севера, кто с запада,
    кто из земли Синим[b].

13 Кричите от радости, небеса,
    ликуй, земля,
    запевайте песню, о горы!
Ведь Вечный утешает Свой народ
    и Своих страдальцев помилует.

Возрождение Исроила

14 Но Иерусалим[c] сказал:

– Вечный оставил меня,
    Вечный обо мне забыл.

15 – Может ли мать забыть ребёнка, что у её груди,
    и не пожалеть дитя, которое она родила?
Но даже если она забудет,
    Я тебя не забуду!
16 Вот, Я начертал тебя на ладонях Своих;
    стены твои всегда предо Мною.
17 Твои сыновья придут быстро,
    а те, кто тебя разрушал и разорял, удалятся.
18 Подними глаза и посмотри вокруг:
    все твои сыновья собрались и пришли к тебе.
Верно, как и то, что Я живу, –
    возвещает Вечный, –
ты оденешься всеми ими, словно убранствами,
    наденешь их, как невеста.

19 Пусть ты разрушена и опустошена,
    и земля твоя разорена,
но теперь ты станешь слишком тесна для твоих обитателей,
    и пожиравшие тебя удалятся.
20 Ты ещё услышишь, как скажут дети,
    родившиеся у тебя после потери прежних:
«Это место для нас слишком тесно;
    дай нам больше земли, чтобы жить».
21 Тогда ты скажешь в сердце своём:
    «Кто родил мне их?
Я потеряла детей и была бесплодна;
    я находилась в плену и была отвержена.
    Кто их вырастил?
Я осталась совсем одна,
    но они – откуда они?»

22 Так говорит Владыка Вечный:

– Вот, Я рукою дам знак народам
    и подниму Своё знамя племенам.
Они принесут твоих сыновей на руках
    и твоих дочерей – на плечах своих.
23 Цари будут воспитателями твоих детей,
    а царицы – их кормилицами.
Они будут кланяться перед тобой лицом до земли,
    будут лизать пыль у ног твоих.
Тогда ты узнаешь, что Я – Вечный,
    и те, кто надеется на Меня, не будут разочарованы.

24 Можно ли отнять добычу у сильных
    или отбить пленников у жестокого?

25 Но так говорит Вечный:

– Да, добыча сильных будет отнята,
    и пленники жестокого будут отбиты.
Я буду состязаться с теми, кто состязается с тобой,
    и детей твоих Я спасу.
26 Я заставлю твоих притеснителей есть свою плоть;
    они опьянеют от собственной крови, как от вина.
И узнают все люди,
    что Я, Вечный, – твой Спаситель,
    твой Искупитель, могучий Бог Якуба.

Notas al pie

  1. Ис 49:1 Это вторая из песен о Рабе Вечного (см. также 42:1-9; 50:4-11; 52:13–53:12). См. сноску на 42:1-9.
  2. Ис 49:12 Синим – возможно, город в Египте.
  3. Ис 49:14 Букв.: «Сион».