Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 47

Căderea Babilonului

1Coboară-te şi aşază-te în ţărână,
    fiică, fecioară a Babilonului!
Şezi pe pământ fără să ai vreun tron,
    fiică a caldeenilor[a],
căci nu vei mai fi numită
    gingaşă şi delicată!
Ia pietrele de moară şi macină făină!
    Dă-ţi voalul la o parte!
Ridică-ţi rochia, descoperă-ţi picioarele
    şi treci prin râuri!
Goliciunea ta va fi dezvelită,
    da, ruşinea ta va fi văzută.
        Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni!»

Răscumpărătorul nostru –
    Domnul Oştirilor este Numele Său –
        este Sfântul lui Israel.

«Şezi în tăcere şi du-te în întuneric,
    fiică a caldeenilor,
căci nu vei mai fi numită
    împărăteasa împărăţiilor!
Am fost mânios pe poporul Meu
    şi Mi-am pângărit moştenirea.
I-am dat în mâna ta,
    dar tu n-ai avut milă de ei;
chiar şi celui bătrân i-ai pus
    un jug foarte greu.
Ziceai: ‘Voi continua să fiu împărăteasă pentru totdeauna!’
Aşa că n-ai ţinut seama de aceste lucruri,
    nici nu ai cugetat la viitorul lor.

Acum dar, ascultă aceasta, tu, iubitoare de plăceri,
    tu, care locuieşti în siguranţă,
care te gândeşti:
    ‘Eu sunt şi nu este alta în afară de mine!
Nu voi fi văduvă
    şi nu voi şti cum e să-ţi pierzi copiii!’
Amândouă aceste lucruri vor veni asupra ta
    dintr-odată, într-o singură zi.
Pierderea copiilor şi văduvia,
    vor veni pe deplin asupra ta,
în ciuda multelor tale vrăjitorii
    şi a marii puteri a descântecelor tale.
10 Te-ai încrezut în răutatea ta,
    zicând: ‘Nu mă vede nimeni.’
Înţelepciunea şi cunoaşterea ta
    este cea care te conduce greşit
atunci când îţi zici:
    ‘Eu sunt şi nu e alta în afară de mine!’
11 Dar va veni nenorocirea peste tine
    şi nu vei şti s-o faci să dispară[b];
va cădea peste tine dezastrul
    şi nu-l vei putea da la o parte;
va veni brusc asupra ta ruina,

fără ca să fi ştiut ceva despre ea.

12 Continuă cu descântecele
    şi cu multele tale vrăjitorii,
        cu care te-ai trudit încă din tinereţe!
Poate vei reuşi,
    poate vei inspira teroare.
13 Ai obosit de atâtea sfaturi.
    Să se ridice şi să te salveze
cei ce studiază cerurile, cititorii în stele,
    care la fiecare lună nouă prezic ce are să ţi se întâmple.
14 Iată, ei sunt ca pleava,
    fiind mistuiţi de foc.
Nu se pot izbăvi singuri
    din puterea focului.
Acesta nu este jăratic la care să te încălzeşti,
    nu este foc înaintea căruia să stai!
15 Aşa sunt pentru tine
    cei pe care te oboseai să-i întrebi
        şi cei cu care ai făcut negoţ încă din tinereţe:
fiecare rătăceşte pe căile lui
    şi nu este nimeni care să te salveze.

Notas al pie

  1. Isaia 47:1 babilonienilor; şi în v. 5
  2. Isaia 47:11 Sau: şi nu vei şti de unde se ridică

New American Standard Bible

Isaiah 47

Lament for Babylon

1“Come down and sit in the dust,
O virgin daughter of Babylon;
Sit on the ground without a throne,
O daughter of the Chaldeans!
For you shall no longer be called tender and delicate.
“Take the millstones and grind meal.
Remove your veil, strip off the skirt,
Uncover the leg, cross the rivers.
“Your nakedness will be uncovered,
Your shame also will be exposed;
I will take vengeance and will not [a]spare a man.”
Our Redeemer, the Lord of hosts is His name,
The Holy One of Israel.
“Sit silently, and go into darkness,
O daughter of the Chaldeans,
For you will no longer be called
The queen of kingdoms.
“I was angry with My people,
I profaned My heritage
And gave them into your hand.
You did not show mercy to them,
On the aged you made your yoke very heavy.
“Yet you said, ‘I will be a queen forever.’
These things you did not consider
Nor remember the outcome of [b]them.

“Now, then, hear this, you sensual one,
Who dwells securely,
Who says in [c]your heart,
‘I am, and there is no one besides me.
I will not sit as a widow,
Nor know loss of children.’
“But these two things will come on you suddenly in one day:
Loss of children and widowhood.
They will come on you in full measure
In spite of your many sorceries,
In spite of the great power of your spells.
10 “You felt secure in your wickedness and said,
‘No one sees me,’
Your wisdom and your knowledge, [d]they have deluded you;
For you have said in your heart,
‘I am, and there is no one besides me.’
11 “But evil will come on you
Which you will not know how to charm away;
And disaster will fall on you
For which you cannot atone;
And destruction about which you do not know
Will come on you suddenly.

12 “Stand fast now in your spells
And in your many sorceries
With which you have labored from your youth;
Perhaps you will be able to profit,
Perhaps you may cause trembling.
13 “You are wearied with your many counsels;
Let now the astrologers,
Those who prophesy by the stars,
Those who predict by the new moons,
Stand up and save you from what will come upon you.
14 “Behold, they have become like stubble,
Fire burns them;
They cannot deliver themselves from the power of the flame;
There will be no coal to warm by
Nor a fire to sit before!
15 “So have those become to you with whom you have labored,
Who have trafficked with you from your youth;
Each has wandered in his own [e]way;
There is none to save you.

Notas al pie

  1. Isaiah 47:3 Lit meet
  2. Isaiah 47:7 Lit it
  3. Isaiah 47:8 Lit her
  4. Isaiah 47:10 Lit it has
  5. Isaiah 47:15 Lit side, region