Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 28

Judecată împotriva conducătorilor, preoţilor şi profeţilor corupţi

1Vai de acea cunună, mândria beţivilor din Efraim,
    şi de floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă,
aşezată pe culmea văii mănoase
    a celor doborâţi de vin!

Iată, Stăpânul are pe cineva puternic şi tare!
    Ca o furtună cu grindină, distrugătoare,
ca o ploaie torenţială şi ca un potop puternic,
    o va trânti la pământ cu mâna sa.
Cununa mândră a beţivilor din Efraim
    va fi călcată în picioare,
iar floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă,
    aşezată pe culmea văii mănoase,
va fi ca o măslină coaptă înainte de vreme;
    oricine o vede o înghite imediat ce pune mâna pe ea.

În ziua aceea Domnul Oştirilor
    va fi o cunună glorioasă,
o ghirlandă frumoasă
    pentru rămăşiţa poporului Său;
va fi un duh de dreptate
    pentru cel ce stă pe scaunul de judecată
şi tărie
    pentru cei ce alungă duşmanul din faţa porţilor.

Dar şi aceştia se clatină de vin
    şi ameţesc din cauza băuturilor tari:
preot şi profet sunt ameţiţi de băuturi tari,
    sunt înghiţiţi de vin;
sunt ameţiţi de băuturi tari,
    se clatină când au vedenii
        şi se împiedică atunci când judecă.
Toate mesele sunt pline de vomă,

nu este nici un loc care să nu fie murdar.

«Pe cine crede El că învaţă cunoaşterea?
    Cui crede El că explică mesajul?
Unora înţărcaţi de curând?
    Unora tocmai luaţi de la sân?
10 El dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă,
    regulă după regulă, regulă după regulă,
        puţin aici, puţin acolo[a]

11 De aceea, prin buze încâlcite
    şi într-o altă limbă,
        va vorbi El acestui popor,
12 celor cărora le-a spus:
    «Iată locul de odihnă!
        Lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească!
Aici este odihna!»
    Dar ei n-au vrut să asculte.
13 De aceea pentru ei Cuvântul Domnului va fi:
«Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă,
    regulă peste regulă, regulă peste regulă
        puţin aici, puţin acolo»,
pentru ca, mergând, să cadă pe spate,
    să fie zdrobiţi, să fie prinşi în cursă şi capturaţi.

14 De aceea, ascultaţi Cuvântul Domnului,
    batjocoritorilor,
voi care conduceţi acest popor
    în Ierusalim!
15 Aţi zis:
    «Am încheiat un legământ cu Moartea
        şi cu Locuinţa Morţilor avem o înţelegere.
Urgia năvalnică va trece
    fără să ne atingă,
căci ne-am făcut din minciună adăpost
    şi din înşelăciune[b] ascunzătoare.»

16 De aceea aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, pun în Sion o Piatră,
    o Piatră încercată,
o Piatră din capul unghiului, preţioasă,
    o Temelie sigură!
        Oricine crede în El nu se va fi făcut de ruşine[c].

17 Eu voi face din judecata dreaptă o funie de măsură
    şi din dreptate o cumpănă.
Grindina îţi va mătura adăpostul făcut din minciună,
    iar apele îţi vor inunda ascunzătoarea.
18 Legământul vostru cu Moartea va fi anulat,
    iar înţelegerea voastră cu Locuinţa Morţilor va cădea.
Când va trece urgia năvalnică
    veţi fi striviţi de ea.
19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca,
    căci va trece dimineaţă de dimineaţă,
        zi de zi şi noapte de noapte!»
Înţelegerea acestui mesaj
    nu va produce decât groază.
20 Căci patul e prea scurt să te întinzi pe el,
    iar învelitoarea prea îngustă să te înfăşori cu ea.
21 Domnul Se va ridica cum a făcut-o pe muntele Peraţim;
    se va mânia ca în valea Ghivon,
ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Sa neobişnuită;
    ca să-Şi ducă la îndeplinire fapta, fapta Sa nemaipomenită.

22 Acum dar, nu mai batjocoriţi,
    ori lanţurile vi se vor strânge mai tare,
fiindcă am auzit de la Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    o hotărâre de nimicire a întregii ţări.

23 Luaţi aminte şi ascultaţi glasul meu!
    Fiţi atenţi şi ascultaţi rostirea mea!
24 Oare plugarul ară tot anul pentru a semăna?
    Oare tot anul brăzdează şi grăpează pământul?
25 Când i-a netezit suprafaţa,
    oare nu împrăştie apoi mărar, nu seamănă chimion?
Nu plantează grâul în rânduri[d],
    orzul în parcela lui[e]
        şi secara albă drept margine?
26 Dumnezeul lui îl instruieşte în felul acesta.
    Da, El îi dă învăţătură!
27 Mărarul nu se treieră cu treierătoarea,
    nici chimionul nu se calcă cu tăvălugul,
ci mărarul se bate cu un băţ,
    iar chimionul cu o nuia.
28 Grânele sunt zdrobite,
    dar nu se treieră veşnic.
Roata carului de treierat trece peste ele,
    dar caii nu le zdrobesc.
29 Şi lucrul acesta vine tot de la Domnul Oştirilor,
    Care este minunat în sfat şi măreţ în înţelepciune.

Notas al pie

  1. Isaia 28:10 Ebr.: ţav laţav, ţav laţav; qav laqav, qav laqav; zeer şam, zeer şam; sensul în ebraică al acestor cuvinte este nesigur; probabil cuvintele profetului, rostite în batjocură; şi în v. 13
  2. Isaia 28:15 Sau: din dumnezeii falşi (din idoli)
  3. Isaia 28:16 Lit.: nu va mai fi nevoit să fugă
  4. Isaia 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  5. Isaia 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 28

En domsprofeti over Samaria og Jerusalem

1Ve dig, Samaria, du stolte by, der sidder som en krone på toppen af højen i den frugtbare dal, hvor Nordrigets ledere ligger slået omkuld af vin. Den smukke krone bliver til en krans af visne blomster. Herren sender en stærk og mægtig hær imod dig. Som et haglvejr og en frygtelig storm, som skybrud og styrtregn vil de komme over dig og slå dig til jorden. Du stolte by, hjemsted for Nordrigets fordrukne ledere, du bliver kastet til jorden og trampet ned under fjendernes fødder. Den smukke krone på højen i den frugtbare dal skal forsvinde som en tidligt modnet figen, man grådigt plukker og spiser.

Engang skal Herren, den Almægtige, blive en herlig krone, en smuk krans på hovedet af den rest, der er tilbage af hans folk. Han vil inspirere dommerne til at dømme retfærdigt og give styrke til dem, som slår fjenderne tilbage ved byens porte.

Men endnu ledes landet af fulde folk. Præster og profeter raver sanseløse omkring uden dømmekraft og visioner for folket. De er berusede, når de ser deres syner, og omtågede, når de afsiger deres domme. Deres borde er fulde af bræk, der er svineri overalt.

Hvem kan Herren give kundskab? Hvem kan han betro et budskab? Børn, som lige er vænnet fra? Spædbørn, som netop er taget fra brystet? 10 Det vil blot blive opfattet som usammenhængende vrøvl og tåbeligheder.[a] 11 Herren vil tale til sit folk gennem fremmede sprog og andre tungemål. 12 Han fortalte dem, hvor de kunne finde hvile og fred, men de ville ikke høre efter. 13 Derfor lyder Herrens ord for dem som usammenhængende vrøvl og tåbeligheder. Resultatet bliver, at de snubler og falder, slår sig til blods og føres bort som fanger.

14 Hør nu Herrens ord, I gudløse ledere i Jerusalem: 15 I siger, at I har en aftale med døden om, at den ikke vil ramme jer. I tror, at flodbølgen ikke vil opsluge jer, når den kommer. I tror, at I kan gemme jer bag jeres løgne og skjule jer bag falskheden.

16 Men hør, hvad Gud Herren siger: Se, jeg lægger på Zions bjerg en udvalgt og dyrebar hjørnesten. Den bruges i et nyt og solidt fundament, og de, der tror på ham, vil ikke blive skuffede. 17 Retfærdighed er min målesnor og sandhed min lodline. I har søgt ly bag en løgn, men det hele vil blive skyllet væk af en haglbyge. 18 Jeres aftale med døden er ugyldig, og når fjenden som en flodbølge vælter ind over jer, bliver I trampet ned. 19 Igen og igen vil flodbølgen komme, morgen efter morgen, ved dag og ved nat, indtil I alle er skyllet bort. Hvis I forstår, hvad jeg siger, vil I gribes af frygt. 20 I kan ikke gemme jer nogen steder. Sengen er for kort til, at I kan gemme jer i den, og tæppet er for smalt til at skjule jer.

21 Herrens vrede kommer pludselig over jer, som den kom over filistrene ved Peratzims bjerg og over amoritterne i Gibeons dal.[b] Herren gør noget uventet og hidtil uset: Han kæmper imod sit eget folk. 22 Så stop jeres hånlige ord, så ikke straffen skal blive endnu større, for Herren, den Almægtige, har fortalt mig, at han har besluttet at rydde hele landet.

23 Hør godt efter, hvad jeg siger, og tænk over, hvad det betyder. 24 Bliver en landmand ved med at pløje og harve jorden? Planter han aldrig noget? 25 Jo, når han har klargjort sin jord, sår han dild og kommen, hvede og byg, og langs kanten sår han spelt. 26 Gud har givet ham kundskab om, hvad han skal gøre. 27 Man knuser ikke dild med tærskeslæde, lader ikke tærskehjulet køre over kommen. Dild tærskes med en stok og kommen med en kæp. 28 Man tærsker ikke kornet for evigt, for kernerne skal bruges til brød. Nej, man lader tærskeslæde, hjul og heste gå hen over det, men man knuser det ikke. 29 Det er Herren, den Almægtige, der taler. Hans visdom er stor, og hans råd er værd at følge.

Notas al pie

  1. 28,10 Teksten i 9, 10 og 13 er uklar.
  2. 28,21 Se 2.Sam. 5,20 og Josva 10,10.