Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 23:1-20

Moartea și înmormântarea Sarei

1Viața Sarei a fost de o sută douăzeci și șapte de ani; aceștia au fost anii vieții Sarei. 2Ea a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în țara Canaan, iar Avraam s‑a dus s‑o jelească pe Sara și s‑o plângă.

3Apoi Avraam s‑a ridicat de lângă moarta sa și le‑a vorbit fiilor lui Het, zicând:

4– Eu sunt străin și peregrin printre voi. Dați‑mi în mijlocul vostru o proprietate, ca loc de înmormântare, pentru ca să‑mi înmormântez moarta dinaintea mea.

5Fiii lui Het i‑au răspuns lui Avraam, zicându‑i:

6– Ascultă‑ne, stăpâne! Tu ești un prinț al lui Dumnezeu printre noi. Înmormântează‑ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să‑ți înmormântezi moarta în mormântul lui.

7Avraam s‑a ridicat și s‑a plecat înaintea poporului țării, a fiilor lui Het.

8El le‑a vorbit, zicând:

– Dacă vreți să‑mi înmormântez moarta dinaintea mea, atunci ascultați‑mă și rugați‑l pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar, 9să‑mi vândă peștera Mahpela, care este a lui și care se află la marginea ogorului său. Să mi‑o vândă la un preț întreg, ca teren pentru înmormântare printre voi.

10Efron se afla în mijlocul fiilor lui Het.

Hititul Efron i‑a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het, – a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale –, zicând:

11– Nu, stăpâne, ascultă‑mă! Îți dau ogorul și‑ți dau și peștera care este pe el. Ți le dau înaintea ochilor fiilor poporului meu. Înmormântează‑ți moarta.

12Atunci Avraam s‑a plecat înaintea poporului țării 13și i‑a vorbit lui Efron în auzul poporului țării, zicând:

– Dacă vrei, ascultă‑mă! Îți voi plăti prețul pentru ogor. Primește‑l din partea mea, pentru ca să‑mi înmormântez moarta acolo.

14Efron i‑a răspuns lui Avraam, zicând:

15– Stăpâne, ascultă‑mă: o bucată de pământ de patru sute de șecheli de argint15-16 Aproximativ 4,8 kg., ce este aceasta între mine și tine? Înmormântează‑ți moarta.

16Avraam l‑a ascultat pe Efron și i‑a cântărit prețul pe care acesta l‑a menționat în auzul fiilor lui Het: patru sute de șecheli de argint, potrivit cu tarifele comercianților.

17Astfel, ogorul lui Efron din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre (adică ogorul, peștera care se afla în el, precum și toți copacii care erau pe ogor, pe tot hotarul lui de jur‑împrejur) a trecut 18în proprietatea lui Avraam prin cumpărare înaintea ochilor fiilor lui Het, a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale. 19După aceea, Avraam a înmormântat‑o pe Sara, soția sa, în peștera de pe ogorul din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. 20Astfel, ogorul și peștera care se afla în el au trecut de la fiii lui Het în proprietatea lui Avraam, ca teren pentru înmormântare.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 23:1-20

Ибрахим покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. 2Она умерла в Кириат-Арбе (то есть Хевроне), в земле Ханаана, и Ибрахим пришёл горевать по Сарре и оплакивать её.

3Потом Ибрахим отошёл от тела покойной жены и обратился к хеттам23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.. Он сказал:

4– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

5Хетты ответили Ибрахиму:

6– Господин, послушай, ты – могучий князь среди нас. Похорони умершую в лучшей из наших могил. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

7Тогда Ибрахим встал и поклонился хеттам, жителям той земли. 8Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, 9чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст её мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Ибрахиму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства..

11Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нём. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12Ибрахим вновь поклонился людям той земли 13и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими её от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14Эфрон ответил Ибрахиму:

15– Послушай меня, господин мой, земля ценой в пять килограммов23:15 Букв.: «четыреста шекелей»; также в ст. 16. серебра – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16Ибрахим согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: пять килограммов серебра, по мере, принятой у купцов.

17Так поле Эфрона в Махпеле, рядом с Мамре, – и поле, и пещера на нём, и все деревья в границах поля – перешли 18в собственность Ибрахиму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19После этого Ибрахим похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре (что в Хевроне), в земле Ханаана. 20И поле, и пещера на нём перешли от хеттов в собственность Ибрахиму как место для погребения.