Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 4

1De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi dragi, bucuria şi cununa mea, preaiubiţilor, rămâneţi fermi în Domnul!

Îndemnuri

Le îndemn pe Evodia şi pe Sintichia să aibă acelaşi gând în Domnul! Ţie, credincios slujitor împreună cu mine[a], îţi cer să le ajuţi pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement şi cu ceilalţi conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii! Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.

În cele din urmă, fraţilor, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreaţă, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiţi! Ceea ce aţi învăţat, aţi primit, aţi auzit şi aţi văzut în mine, aceea să faceţi! Iar Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulţumire pentru daruri

10 M-am bucurat mult în Domnul că acum, din nou, v-aţi gândit la mine. Într-adevăr, voi aţi fost preocupaţi de mine, însă n-aţi avut ocazia să arătaţi aceasta. 11 Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare m-aş afla. 12 Ştiu ce înseamnă să fii sărac şi ştiu ce înseamnă să ai din belşug. Am învăţat secretul de a fi mulţumit în orice situaţie – fie sătul, fie flămând, fie în belşug, fie în nevoie. 13 Pot totul în Cristos, Care mă întăreşte. 14 Însă aţi făcut bine că aţi luat parte cu mine în necaz.

15 Voi ştiţi, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a fost alături de mine în ce priveşte darea şi primirea, în afară de voi. 16 În Tesalonic mi-aţi trimis de mai multe ori ajutor pentru nevoile mele. 17 Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câştigul care este în folosul vostru. 18 Am primit de toate şi sunt în belșug. Sunt foarte mulţumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-aţi trimis. Ele sunt o aromă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu. 19 Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăţia Lui slăvită, în Cristos Isus. 20 A Dumnezeului şi Tatălui nostru să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

21 Salutaţi-i pe toţi sfinţii în Cristos Isus! Fraţii care sunt cu mine vă salută. 22 Toţi sfinţii vă salută, mai ales cei din casa Cezarului[b]. 23 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru! (Amin.)[c]

Notas al pie

  1. Filipeni 4:3 Sau: tovarăş de jug; termenul poate fi înţeles şi ca nume propriu: Syzygus
  2. Filipeni 4:22 Titlu purtat de împăraţii romani, preluat de la Iulius Caesar (44 î.Cr.)
  3. Filipeni 4:23 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt

New Russian Translation

Philippians 4

1Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец, стойте твердо в Господе, любимые.

Наставления

2Я умоляю Эводию и Синтихию прийти к согласию в Господе. 3Я умоляю и тебя, мой верный соратник[a], помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради Радостной Вести вместе со мной, Клементом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни[b].

4Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь! 5Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Господь близко. 6Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. 7Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом.

8И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. 9Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, – все это исполняйте. И Бог, источник мира, будет с вами.

Благодарность за финансовую поддержку

10Я искренне радуюсь в Господе тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. 11Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. 12Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. 13Я все могу благодаря Тому, Кто дает мне силы.

14Впрочем вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды. 15Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения провозглашения Радостной Вести, когда я отправился из Македонии, ни одна церковь не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних[c]. 16Даже в Фессалонику вы неоднократно посылали мне эту помощь, когда я в ней нуждался. 17Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. 18Вы прислали мне через Эпафродита даже больше, чем мне необходимо, и у меня сейчас все есть. Это – как ароматный запах[d], как жертва, угодная и приятная Богу. 19Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств через Иисуса Христа!

20Пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки веков. Аминь.

Заключительные приветствия

21Приветствуйте всех святых в Иисусе Христе. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам приветы. 22Вас приветствуют все святые, и особенно те, кто служит при дворе императора.

23Пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с вашим духом. Аминь.

Notas al pie

  1. 4:3 Соратник – на языке оригинала это слово звучит как «Сизиг» и, вполне вероятно, могло быть именем определенного человека.
  2. 4:3 Книга жизни – см. Лк. 10:20; Отк. 20:11-15.
  3. 4:15 См. Деян. 16:12-40; Рим. 15:26; 2 Кор. 8:1-5; 11:9.
  4. 4:18 См. Быт. 8:21; Исх. 29:18.