Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 42

Odăile preoţilor

1Apoi m-a scos în curtea exterioară, în partea de nord, şi m-a dus la odăile dinaintea locului gol[a], adică în faţa clădirii din partea de nord. Partea din faţă a clădirii, a cărei poartă dădea spre nord, avea o lungime de o sută de coţi şi o lăţime de cincizeci de coţi[b]. De-a lungul celor douăzeci de coţi ai curţii interioare şi în faţa pavimentului curţii exterioare, pe cele trei niveluri erau galerii, una lângă alta. În faţa odăilor era un pasaj interior, lat de zece coţi şi lung de o sută de coţi[c], iar uşile acestora dădeau înspre nord. Odăile de sus erau mai înguste, deoarece galeriile ocupau mai mult din spaţiul lor decât din spaţiul celor de la nivelurile de jos şi de mijloc ale clădirii. Odăile de la al treilea nivel nu aveau stâlpi, aşa cum avea curtea, astfel că, începând de jos, ele erau mai mici decât cele de la nivelurile de jos şi de mijloc. Paralel cu odăile, înspre curtea exterioară, era un zid exterior care se întindea în faţa odăilor, pe o lungime de cincizeci de coţi. Lungimea şirului de odăi din curtea exterioară era de cincizeci de coţi, în timp ce lungimea celor din faţa Locului Sfânt era de o sută de coţi. Primul nivel de odăi avea o intrare în partea de răsărit, cum se vine la ele dinspre curtea exterioară.

10 În partea de sud[d], de-a lungul zidului curţii exterioare, în dreptul locului gol şi în dreptul clădirii, erau şi acolo odăi. 11 Pasajul dinaintea lor era la fel ca cel al odăilor din partea de nord, de aceeaşi lungime şi lăţime. Toate ieşirile lor, precum şi întocmirea şi uşile lor erau ca ale celorlalte. 12 Tot aşa erau şi uşile odăilor din partea de sud. Era o uşă la capătul pasajului, care se afla în faţa zidului dinspre răsărit, prin care se intra în odăi.

13 El mi-a spus: „Odăile din nord şi odăile din sud, din faţa locului gol, sunt odăile sfinte unde vor mânca lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul. Acolo vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare, jertfele pentru păcat şi jertfele pentru vină, căci este un loc sfânt. 14 Când preoţii vor intra, ei nu vor avea voie să iasă din Locul Sfânt în curtea exterioară, fără ca să-şi fi lăsat acolo hainele cu care au slujit, căci sunt sfinte. Ei se vor îmbrăca în alte haine şi numai după aceea se vor apropia de curtea care este pentru popor.“

15 Când a terminat de măsurat partea interioară a Casei, m-a condus afară pe poarta de răsărit şi a măsurat de jur împrejur. 16 A măsurat partea de răsărit cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi[e]. 17 A măsurat partea de nord cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi[f]. 18 A măsurat şi partea de sud cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi. 19 S-a întors spre partea de apus, a măsurat-o cu trestia de măsurat şi a găsit cinci sute de coţi. 20 A măsurat zidul celor patru părţi de jur împrejur; lungimea era de cinci sute de coţi, iar lăţimea tot de cinci sute de coţi; el despărţea ce este sfânt de ce este obişnuit.

Notas al pie

  1. Ezechiel 42:1 Sau: curţii interioare
  2. Ezechiel 42:2 Vezi nota de la 40:5
  3. Ezechiel 42:4 LXX; Siriacă (vezi şi v. 2); TM: lung de un cot
  4. Ezechiel 42:10 LXX; TM: răsărit
  5. Ezechiel 42:16 Vezi LXX în v. 17; TM: trestii; şi în vs. 18, 19
  6. Ezechiel 42:17 LXX; TM: trestii

Nueva Versión Internacional

Ezequiel 42

Las habitaciones para los sacerdotes

1El hombre me sacó al atrio exterior, en dirección al norte, y me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía cincuenta metros de largo por el lado norte, y veinticinco metros de ancho. Frente a los diez metros del atrio interior, y frente al enlosado del atrio exterior, había en los tres pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de cinco metros de ancho y cincuenta[a] de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía veinticinco metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían veinticinco metros, mientras que las que daban al frente del templo medían cincuenta metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este.

10 Por el lado sur,[b] a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. 11 Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez, tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. 12 Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo.

13 El hombre me dijo: «Las habitaciones del norte y del sur, que están frente al patio, son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. 14 Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo deberán vestirse con otra ropa».

15 Cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente, y midió todo el contorno. 16 Tomó la vara para medir el lado oriental, y este medía doscientos cincuenta metros.[c] 17 Después midió el lado norte, y también medía doscientos cincuenta metros; 18 luego el lado sur: doscientos cincuenta metros; 19 luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió: doscientos cincuenta metros. 20 El hombre tomó las medidas de los cuatro lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía doscientos cincuenta metros de largo por doscientos cincuenta metros de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano.

Notas al pie

  1. 42:4 cincuenta (LXX; lit. cien codos); medio metro (TM; lit. un codo).
  2. 42:10 sur (LXX); este (TM).
  3. 42:16 doscientos cincuenta metros. Texto de difícil traducción; también en vv. 17-19.