Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 23

Ohola şi Oholiba

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, au fost odată două femei, fiice ale aceleiaşi mame. Ele s-au prostituat în Egipt, s-au prostituat încă din tinereţea lor. Acolo le-au fost strânşi sânii şi acolo le-a fost mângâiat pieptul feciorelnic. Cea mare se numea Ohola, iar sora ei se numea Oholiba.[a] Ele erau ale Mele şi au născut fii şi fiice. Ohola înfăţişează Samaria, iar Oholiba înfăţişează Ierusalimul.

Deşi era a Mea, Ohola s-a prostituat şi a poftit după amanţii ei, războinicii din Asiria, îmbrăcaţi în haine de culoare albastră, guvernatori şi conducători, tineri plăcuţi, toţi călare pe cai. Ea s-a dedat la desfrânări cu ei, cu toţi fiii aleşi ai Asiriei, şi s-a pângărit cu toţi idolii fiecăruia din cei pe care i-a poftit. Şi astfel ea nu a renunţat la desfrânările ei din Egipt, nici la cei ce se culcaseră cu ea în tinereţea ei, care îi atinseseră pieptul feciorelnic şi îşi revărsaseră desfrâul asupra ei.

De aceea am dat-o în mâinile amanţilor ei, în mâinile asirienilor pe care i-a poftit. 10 Aceştia i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, iar pe ea au ucis-o cu sabia. Şi astfel i s-a dus vestea printre femei din cauza judecăţilor care au fost aduse asupra ei.

11 Deşi sora ei, Oholiba, a văzut toate acestea, ea totuşi, în pofta ei, s-a stricat şi mai mult, desfrânările ei întrecând desfrânările surorii ei. 12 Şi ea a poftit după fiii Asiriei, acei guvernatori şi conducători îmbrăcaţi strălucitor şi călare pe cai, cu toţii tineri plăcuţi. 13 Am văzut astfel că şi ea se pângărise; amândouă aleseseră aceeaşi cale.

14 Ba încă ea a adăugat şi mai mult la desfrânările ei. A văzut nişte bărbaţi gravaţi pe zid, nişte chipuri de caldeeni[b] pictaţi în roşu, 15 cu brâie împrejurul coapselor lor şi cu turbane voluminoase pe cap, cu toţii având înfăţişarea unor ofiţeri – era o imagine a babilonienilor, a căror ţară de origine este Caldeea. 16 De îndată ce i-a văzut, i-a şi poftit şi a trimis soli la ei, în Caldeea. 17 Babilonienii au venit la ea, în patul iubirii, şi au spurcat-o cu desfrânările lor. După ce s-a spurcat cu ei, sufletul i s-a înstrăinat de ei. 18 Când şi-a dat pe faţă desfrânările şi şi-a expus goliciunea, sufletul Meu s-a înstrăinat de ea, aşa cum s-a înstrăinat şi de sora ei. 19 Apoi ea şi-a înmulţit şi mai mult desfrânările, aducându-şi aminte de tinereţea ei când se prostitua în ţara Egiptului. 20 A poftit după amanţii[c] ei cu mădularele cât ale măgarilor şi cu multă sămânţă precum caii. 21 «Ai tânjit astfel după desfrânarea din tinereţea ta, când sânii ţi-au fost mângâiaţi de către egipteni, iar pieptul tău cel tânăr a fost dezmierdat[d].

22 De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Îi voi stârni pe amanţii tăi împotriva ta, pe cei de care ţi s-a înstrăinat sufletul, şi-i voi aduce împotriva ta din toate părţile. 23 Îi voi aduce pe babilonieni şi pe toţi caldeenii[e], pe cei din Pekod, din Şoa şi din Koa[f], împreună cu toţi asirienii, tineri plăcuţi, toţi guvernatori şi conducători, ofiţeri şi oameni vestiţi, toţi călare pe cai. 24 Ei vor veni împotriva ta cu arme[g], cu care şi căruţe şi cu o mulţime de popoare. Te vor înconjura din toate părţile cu scuturi, mari şi mici, şi cu coifuri. Lor le voi da judecata asupra ta, iar ei te vor judeca după rânduielile lor. 25 Îmi voi îndrepta gelozia împotriva ta, astfel că ei se vor purta cu furie faţă de tine. Nasul şi urechile îţi vor fi tăiate, iar rămăşiţa familiei tale va cădea ucisă de sabie. Îţi vor lua fiii şi fiicele, iar ce va mai rămâne va fi devorat de foc. 26 Te vor dezbrăca de hainele tale şi îţi vor lua minunatele tale podoabe. 27 Voi pune capăt astfel desfrânării tale şi dezmăţului pe care l-ai practicat încă din ţara Egiptului. Şi nu-ţi vor mai umbla ochii după amanţii tăi[h], nici nu te vei mai gândi la Egipt!’

28 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Iată, te voi da pe mâna celor pe care îi urăşti, pe mâna celor de care ţi s-a înstrăinat sufletul! 29 Te vor trata cu ură, îţi vor lua toată avuţia şi te vor lăsa dezbrăcată şi goală. Va fi expusă astfel ruşinea desfrânărilor tale, a infidelităţii tale şi a dezmăţurilor tale. 30 Toate acestea ţi se vor întâmpla pentru că te-ai prostituat cu neamurile şi te-ai spurcat cu idolii lor. 31 Ai apucat pe calea surorii tale, de aceea îţi voi pune în mână cupa ei.’

32 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

‘Vei bea din cupa surorii tale,
    o cupă adâncă şi largă;
care îţi va aduce derâdere şi batjocură,
    căci încape atât de mult în ea!
33 Vei fi umplută de beţie şi întristare,
    căci cupa surorii tale, Samaria,
        este o cupă a groazei şi a pustiirii.
34 Vei bea din ea şi o vei goli;
    apoi o vei sparge în bucăţi
şi îţi vei cresta sânii’,
    căci Eu am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

35 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că M-ai uitat şi M-ai aruncat la spate, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa pentru infidelitatea şi desfrânările tale!»“

36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola şi pe Oholiba? Atunci fă-le cunoscute urâciunile lor! 37 Căci ele au comis adulter şi pe mâinile lor este sânge; au comis adulter cu idolii lor, iar pe fiii pe care Mi i-au născut i-au trecut prin foc ca să slujească drept mâncare idolilor lor. 38 Mi-au făcut chiar mai mult decât atât: în aceeaşi zi ei Mi-au spurcat Lăcaşul şi Mi-au pângărit Sabatele. 39 Căci atunci când şi-au înjunghiat fiii în cinstea idolilor lor, în aceeaşi zi ei au intrat şi în Lăcaşul Meu ca să-l pângărească. Iată ce au făcut în Casa Mea!

40 Ba mai mult, au trimis după bărbaţi să vină de departe, le-au trimis soli şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai îmbăiat tu, ţi-ai vopsit ochii şi te-ai gătit cu podoabe! 41 Te-ai aşezat pe un pat somptuos, ai pregătit o masă înaintea lui şi ai pus pe el tămâia şi uleiul Meu.

42 În jurul ei se auzea zgomotul unei mulţimi petrecăreţe; bărbaţi de rând şi nişte sabeeni[i] au fost aduşi din pustie, iar aceştia le-au pus brăţări pe mâini şi coroană cu pietre scumpe pe cap. 43 Mi-am zis despre femeia aceasta veştejită de atâta prostituţie: «Să se prostitueze cu ea, că doar asta şi este!» 44 Ei au venit la ea cum se vine la o prostituată; aşa au venit la Ohola şi la Oholiba, femeile acestea stricate. 45 Bărbaţii drepţi însă le vor judeca sub acuzaţia de adulter şi de vărsare de sânge, căci sunt adultere şi pe mâinile lor este sânge.“

46 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Să se aducă o mulţime împotriva lor şi să fie încredinţate terorii şi jafului. 47 Mulţimea le va ucide cu pietre şi le va tăia cu săbiile. Apoi le va omorî fiii şi fiicele şi le va da foc la case.

48 Voi pune astfel capăt infidelităţii din ţară, ca toate femeile să fie avertizate şi să nu se ia după infidelitatea voastră. 49 Infidelitatea voastră se va întoarce împotriva voastră şi veţi purta pedeapsa pentru păcatele săvârşite cu idolii voştri. Atunci veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.

Notas al pie

  1. Ezechiel 23:4 Ohola înseamnă Cea cu cort sau Cortul ei, iar Oholiba înseamnă Cortul Meu este în ea
  2. Ezechiel 23:14 babilonieni
  3. Ezechiel 23:20 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  4. Ezechiel 23:21 Siriacă (vezi şi v. 3); TM: egipteni, din pricina pieptului tău tânăr
  5. Ezechiel 23:23 Popor beduin până în sec.XI-X î.Cr., când se aşază în sudul Mesopotamiei, devenind mai târziu nucleul Imperiului Babilonian; termen generic pentru toţi babilonienii
  6. Ezechiel 23:23 Regiuni îndepărtate, din S-E Mesopotamiei, reprezentate prin contingente în armata imperială; posibil joc de cuvinte cu Pedeapsă (vezi Ier. 50:21), Strigăt după ajutor şi Ţipăt.
  7. Ezechiel 23:24 Sensul termenului în ebraică este necunoscut; LXX: din nord
  8. Ezechiel 23:27 Lit.: ei (amanţii) / ele (lucrurile pe care le făcea)
  9. Ezechiel 23:42 Probabil arabi din Şeba; sau: beţivi

The Message

Ezekiel 23

Wild with Lust

11-4 God’s Message came to me: “Son of man, there were two women, daughters of the same mother. They became whores in Egypt, whores from a young age. Their breasts were fondled, their young bosoms caressed. The older sister was named Oholah, the younger was Oholibah. They were my daughters, and they gave birth to sons and daughters.

“Oholah is Samaria and Oholibah is Jerusalem.

5-8 “Oholah started whoring while she was still mine. She lusted after Assyrians as lovers: military men smartly uniformed in blue, ambassadors and governors, good-looking young men mounted on fine horses. Her lust was unrestrained. She was a whore to the Assyrian elite. She compounded her filth with the idols of those to whom she gave herself in lust. She never slowed down. The whoring she began while young in Egypt she continued, sleeping with men who played with her breasts and spent their lust on her.

9-10 “So I left her to her Assyrian lovers, for whom she was so obsessed with lust. They ripped off her clothes, took away her children, and then, the final indignity, killed her. Among women her name became Shame—history’s judgment on her.

11-18 “Her sister Oholibah saw all this, but she became even worse than her sister in lust and whoring, if you can believe it. She also went crazy with lust for Assyrians: ambassadors and governors, military men smartly dressed and mounted on fine horses—the Assyrian elite. And I saw that she also had become incredibly filthy. Both women followed the same path. But Oholibah surpassed her sister. When she saw figures of Babylonians carved in relief on the walls and painted red, fancy belts around their waists, elaborate turbans on their heads, all of them looking important—famous Babylonians!—she went wild with lust and sent invitations to them in Babylon. The Babylonians came on the run, fornicated with her, made her dirty inside and out. When they had thoroughly debased her, she lost interest in them. Then she went public with her fornication. She exhibited her sex to the world.

18-21 “I turned my back on her just as I had on her sister. But that didn’t slow her down. She went at her whoring harder than ever. She remembered when she was young, just starting out as a whore in Egypt. That whetted her appetite for more virile, vulgar, and violent lovers—stallions obsessive in their lust. She longed for the sexual prowess of her youth back in Egypt, where her firm young breasts were caressed and fondled.

22-27 “‘Therefore, Oholibah, this is the Message from God, the Master: I will incite your old lovers against you, lovers you got tired of and left in disgust. I’ll bring them against you from every direction, Babylonians and all the Chaldeans, Pekod, Shoa, and Koa, and all Assyrians—good-looking young men, ambassadors and governors, elite officers and celebrities—all of them mounted on fine, spirited horses. They’ll come down on you out of the north, armed to the teeth, bringing chariots and troops from all sides. I’ll turn over the task of judgment to them. They’ll punish you according to their rules. I’ll stand totally and relentlessly against you as they rip into you furiously. They’ll mutilate you, cutting off your ears and nose, killing at random. They’ll enslave your children—and anybody left over will be burned. They’ll rip off your clothes and steal your jewelry. I’ll put a stop to your sluttish sex, the whoring life you began in Egypt. You won’t look on whoring with fondness anymore. You won’t think back on Egypt with stars in your eyes.

28-30 “‘A Message from God, the Master: I’m at the point of abandoning you to those you hate, to those by whom you’re repulsed. They’ll treat you hatefully, leave you publicly naked, your whore’s body exposed in the cruel glare of the sun. Your sluttish lust will be exposed. Your lust has brought you to this condition because you whored with pagan nations and made yourself filthy with their no-god idols.

31-34 “‘You copied the life of your sister. Now I’ll let you drink the cup she drank.

“‘This is the Message of God, the Master:

“‘You’ll drink your sister’s cup,
    a cup canyon-deep and ocean-wide.
You’ll be shunned and taunted
    as you drink from that cup, full to the brim.
You’ll be falling-down-drunk and the tears will flow
    as you drink from that cup titanic with terror:
    It’s the cup of your sister Samaria.
You’ll drink it dry,
    then smash it to bits and eat the pieces,
    and end up tearing at your breasts.
I’ve given the word—
    Decree of God, the Master.

35 “‘Therefore God, the Master, says, Because you’ve forgotten all about me, pushing me into the background, you now must pay for what you’ve done—pay for your sluttish sex and whoring life.’”

36-39 Then God said to me, “Son of man, will you confront Oholah and Oholibah with what they’ve done? Make them face their outrageous obscenities, obscenities ranging from adultery to murder. They committed adultery with their no-god idols, sacrificed the children they bore me in order to feed their idols! And there is also this: They’ve defiled my holy Sanctuary and desecrated my holy Sabbaths. The same day that they sacrificed their children to their idols, they walked into my Sanctuary and defiled it. That’s what they did—in my house!

40-42 “Furthermore, they even sent out invitations by special messenger to men far away—and, sure enough, they came. They bathed themselves, put on makeup and provocative lingerie. They reclined on a sumptuous bed, aromatic with incense and oils—my incense and oils! The crowd gathered, jostling and pushing, a drunken rabble. They adorned the sisters with bracelets on their arms and tiaras on their heads.

43-44 “I said, ‘She’s burned out on sex!’ but that didn’t stop them. They kept banging on her doors night and day as men do when they’re after a whore. That’s how they used Oholah and Oholibah, the worn-out whores.

45 “Righteous men will pronounce judgment on them, giving out sentences for adultery and murder. That was their lifework: adultery and murder.”

46-47 God says, ‘Let a mob loose on them: Terror! Plunder! Let the mob stone them and hack them to pieces—kill all their children, burn down their houses!

48-49 “‘I’ll put an end to sluttish sex in this country so that all women will be well warned and not copy you. You’ll pay the price for all your obsessive sex. You’ll pay in full for your promiscuous affairs with idols. And you’ll realize that I am God, the Master.’”